Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متقی: تعامل افغانستان با جهان پیشرفت داشته است

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در نشستی با کارمندان این وزارت گفته است که تعامل حکومت سرپرست با کشورها و نهادهای جهانی پیشرفت خوبی دارد.

آقای متقی، سفر مقام‌های حکومت سرپرست به کشورهای گوناگون و سفر هیات‌های خارجی به افغانستان را بخشی از پیشرفت‌های دیپلماتیک حکومت سرپرست با جهان عنوان کرده است.

سرپرست وزارت خارجه گفته است: «کابل میزبان بسیاری از نماینده‌های خارجی از کشورهای مختلف و سازمان‌های مختلف بود و هیات‌های این کشورها در بخش‌های مختلف نشست‌ها داشتند و این همه بیانگر این است که افغانستان حالا با جهان در بخش تعامل بسیار پیش رفته است.»

او در بخش دیگری از سخن‌رانی خود گفته است که که هیچ تشویش در داخل و بیرون از کشور وجود ندارد که مخالفان امارت اسلامی به آن امید ببندند.

امیرخان متقی افزود: «نه در داخل و نه در بیرون از کشور، هیچ تشویش دیده نمی‌شود که به دشمنان امید بدهد. نظام روز به روز قوی‌تر می‌شود و مهم‌تر از آن وحدت مردم افغانستان و پشتیبانی از نظامی کنونی است.»

از سویی هم برخی از آگاهان به این باور اند که پیشرفت در روابط میان افغانستان و کشورهای دیگر سبب خواهد شد تا افغانستان بتواند به چالش‌های گوناگون که سال‌ها درگیر آن بوده، راه‌حل پیدا کند.

محمدسنگر امیرزاده آگاه روابط بین‌الملل درباره تعامل ا.ا با جهان گفت: «امارت اسلامی باید فکر کند کدام چیز نیاز است که باید انجام شود تا این تعامل به شکل رسمیات برسد [رسمی شود]. فکر می‌کنم که دنیا از امارت اسلامی بسیار خواست‌‌های مشخص دارد که حقوق بانوان و دختران یکی از آن خواست‌ها است.»

سیدضیا حسینی یکی دیگر از آگاهان مسایل سیاسی گفت: «در قدم اول با کشورهای همسایه تعامل کند، در قدم دوم کشورهای جهان اسلامی و در قدم آخر هم با جهان.»

سخنان امیرخان متقی از پیشرفت تعامل حکومت سرپرست با جهان در حالی ابراز می‌شود که هیچ کشوری تا اکنون حکومت امارت اسلامی را به‌رسمیت نشناخته است.

متقی: تعامل افغانستان با جهان پیشرفت داشته است

او در بخش دیگری از سخن‌رانی خود گفته است که که هیچ تشویش در داخل و بیرون از کشور وجود ندارد که مخالفان امارت اسلامی به آن امید ببندند.

تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در نشستی با کارمندان این وزارت گفته است که تعامل حکومت سرپرست با کشورها و نهادهای جهانی پیشرفت خوبی دارد.

آقای متقی، سفر مقام‌های حکومت سرپرست به کشورهای گوناگون و سفر هیات‌های خارجی به افغانستان را بخشی از پیشرفت‌های دیپلماتیک حکومت سرپرست با جهان عنوان کرده است.

سرپرست وزارت خارجه گفته است: «کابل میزبان بسیاری از نماینده‌های خارجی از کشورهای مختلف و سازمان‌های مختلف بود و هیات‌های این کشورها در بخش‌های مختلف نشست‌ها داشتند و این همه بیانگر این است که افغانستان حالا با جهان در بخش تعامل بسیار پیش رفته است.»

او در بخش دیگری از سخن‌رانی خود گفته است که که هیچ تشویش در داخل و بیرون از کشور وجود ندارد که مخالفان امارت اسلامی به آن امید ببندند.

امیرخان متقی افزود: «نه در داخل و نه در بیرون از کشور، هیچ تشویش دیده نمی‌شود که به دشمنان امید بدهد. نظام روز به روز قوی‌تر می‌شود و مهم‌تر از آن وحدت مردم افغانستان و پشتیبانی از نظامی کنونی است.»

از سویی هم برخی از آگاهان به این باور اند که پیشرفت در روابط میان افغانستان و کشورهای دیگر سبب خواهد شد تا افغانستان بتواند به چالش‌های گوناگون که سال‌ها درگیر آن بوده، راه‌حل پیدا کند.

محمدسنگر امیرزاده آگاه روابط بین‌الملل درباره تعامل ا.ا با جهان گفت: «امارت اسلامی باید فکر کند کدام چیز نیاز است که باید انجام شود تا این تعامل به شکل رسمیات برسد [رسمی شود]. فکر می‌کنم که دنیا از امارت اسلامی بسیار خواست‌‌های مشخص دارد که حقوق بانوان و دختران یکی از آن خواست‌ها است.»

سیدضیا حسینی یکی دیگر از آگاهان مسایل سیاسی گفت: «در قدم اول با کشورهای همسایه تعامل کند، در قدم دوم کشورهای جهان اسلامی و در قدم آخر هم با جهان.»

سخنان امیرخان متقی از پیشرفت تعامل حکومت سرپرست با جهان در حالی ابراز می‌شود که هیچ کشوری تا اکنون حکومت امارت اسلامی را به‌رسمیت نشناخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره