Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دست‌رسی به پاسپورت؛ مردم بازهم از کندی روند توزیع شکایت دارند

درخواست کننده‌های پاسپورت در پایتخت امروز (سه‌شنبه) بار دیگر از کندی در روند توزیع پاسپورت شکایت کرده‌اند.

شماری از درخواست کننده‌های پاسپورت به خبرنگار طلوع‌نیوز گفته‌اند که پس از سپری شدن یک سال از ثبت‌نام شان، هنوز هم نتوانسته‌اند پاسپورت‌ بدست بیاورند.

شجاع‌الدین یکی از درخواست کننده‌ها گفت: «هشت بجه آمده بودم، اگرچه گفته شده که تا یازده بجه برای احکام داخل شدن بیایید؛ اما ده بجه بود که ما را جواب داد. تا حالی ایستاده شدیم و گفتند که فردا بیایید.»

هم‌زمان برخی دیگری از درخواست کننده‌ها از امارت اسلامی خواسته‌اند که روند توزیع پاسپورت را در کابل شتاب بخشد.

محمد رفیع درخواست کننده پاسپورت گفت: «مشکلات پاسپورت بسیار زیاد است. تقاضای ما همین است که روند توزیع پاسپورت را کمی سریع‌تر بسازند.»

سید مجتبی یکی دیگر از درخواست کننده‌ها در کابل گفت: «حداقل در یک ماه مردم باید بتوانند پاسپورت خود را بگیرند. از حکومت می‌خواهیم که توجه خاص خود را در این عرصه داشته باشند.»

با تلاش‌های پی‌هم، ریاست عمومی پاسپورت پاسخی در این زمینه ارایه نکرد.

اما پیش از این رییس عمومی پاسپورت در سفر به قندهار گفته بود که تلاش می‌ورزند تا به‌شمول کابل، بخش‌های توزیع پاسپورت را در تمام ولایت‌های کشور بیش‌تر و روند خدمات را سرعت ببخشند.

دست‌رسی به پاسپورت؛ مردم بازهم از کندی روند توزیع شکایت دارند

هم‌زمان برخی دیگری از درخواست کننده‌ها از امارت اسلامی خواسته‌اند که روند توزیع پاسپورت را در کابل شتاب بخشد.

تصویر بندانگشتی

درخواست کننده‌های پاسپورت در پایتخت امروز (سه‌شنبه) بار دیگر از کندی در روند توزیع پاسپورت شکایت کرده‌اند.

شماری از درخواست کننده‌های پاسپورت به خبرنگار طلوع‌نیوز گفته‌اند که پس از سپری شدن یک سال از ثبت‌نام شان، هنوز هم نتوانسته‌اند پاسپورت‌ بدست بیاورند.

شجاع‌الدین یکی از درخواست کننده‌ها گفت: «هشت بجه آمده بودم، اگرچه گفته شده که تا یازده بجه برای احکام داخل شدن بیایید؛ اما ده بجه بود که ما را جواب داد. تا حالی ایستاده شدیم و گفتند که فردا بیایید.»

هم‌زمان برخی دیگری از درخواست کننده‌ها از امارت اسلامی خواسته‌اند که روند توزیع پاسپورت را در کابل شتاب بخشد.

محمد رفیع درخواست کننده پاسپورت گفت: «مشکلات پاسپورت بسیار زیاد است. تقاضای ما همین است که روند توزیع پاسپورت را کمی سریع‌تر بسازند.»

سید مجتبی یکی دیگر از درخواست کننده‌ها در کابل گفت: «حداقل در یک ماه مردم باید بتوانند پاسپورت خود را بگیرند. از حکومت می‌خواهیم که توجه خاص خود را در این عرصه داشته باشند.»

با تلاش‌های پی‌هم، ریاست عمومی پاسپورت پاسخی در این زمینه ارایه نکرد.

اما پیش از این رییس عمومی پاسپورت در سفر به قندهار گفته بود که تلاش می‌ورزند تا به‌شمول کابل، بخش‌های توزیع پاسپورت را در تمام ولایت‌های کشور بیش‌تر و روند خدمات را سرعت ببخشند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره