Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کار روی تولید انرژی بادی و خورشیدی در چهار ولایت

شرکت برق‌رسانی برشنا گفته است که برای افزایش تولید انرژی در داخل کشور، بر سر شش پروژه تولید انرژی بادی و خورشیدی در چهار ولایت کار می‌کند.

حکمت‌الله میوندی سخن‌گوی شرکت برشنا گفته است که بر بنیاد برنامه پنج ساله این اداره، قرار است هزار میگاوات انرژی در تولیدات داخلی اضافه شود.

پروژه‌های تولید انرژی بادی و خورشیدی در ولایت‌های کابل، ننگرهار، بلخ و هرات روی دست گرفته شده‌اند.

سخن‌گوی شرکت برشنا گفت: «در کل ما یک برنامه ستراتیژیک پنج ساله داریم و تلاش می‌کنیم که با عملی‌سازی این برنامه، بتوانیم هزار میگاوات برق تولیدات داخلی خود را زیاد کنیم.»

رییس پیشین شرکت برشنا، محدودیت‌های بانکی و چالش‌های تضمیناتی را از نگرانی‌های مهم شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی دانسته و گفته است که شرکت‌های خارجی به دنبال تضمین‌های مالی و بانکی در افغانستان هستند تا بتوانند در تولید انرژی بادی و خورشیدی سرمایه‌گذاری کنند.

امان‌الله غالب رییس پیشین شرکت برشنا به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «نیاز است که دولت افغانستان باید روی منابع داخلی خود سرمایه‌گذاری بیشتر کند و امکانات پولی، زیربنایی و تاضمینات مالی و بر علاوه امنیت سرمایه‌گذار را فراهم سازد. در این حالت مطمین باشید که سرمایه‌گذار داخلی با کمک خارجی، در افغانستان سرمایه‌گذار می‌کند.»

اما برخی آگاهان، نگه‌داری و بازسازی پروژه‌های انرژی بادی و خورشیدی را زیان‌آور می‌دانند و از امارت اسلامی می‌خواهند که در ساخت‌وساز بندهای آبی تولید انرژی در کشور سرمایه‌گذاری کند.

محمدآصف ستانکزی آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «من فکر می‌کنم که نگه‌داری، بازسازی و در کل پیش‌برد انرژی خورشیدی و بادی زیان‌بار است. اگر امارت اسلامی به جای این، روی انرژی از آب و بندها فکر کند، موثرتر خواهد بود.»

آمارها نشان می‌دهند که افغانستان ظرفیت تولید ۲۳هزار میگاوات انرژی آبی، ۲۲۲هزار میگاوات انرژی خورشیدی و ۵۸هزار میگاوات انرژی بادی و بیش از ۴هزار میگاوات انرژی از طریق زغال سنگ را دارد.

کار روی تولید انرژی بادی و خورشیدی در چهار ولایت

برخی آگاهان، نگه‌داری و بازسازی پروژه‌های انرژی بادی و خورشیدی را زیان‌آور می‌دانند و از ا.ا می‌خواهند که در ساخت‌ بندهای آبی سرمایه‌گذاری کند.

تصویر بندانگشتی

شرکت برق‌رسانی برشنا گفته است که برای افزایش تولید انرژی در داخل کشور، بر سر شش پروژه تولید انرژی بادی و خورشیدی در چهار ولایت کار می‌کند.

حکمت‌الله میوندی سخن‌گوی شرکت برشنا گفته است که بر بنیاد برنامه پنج ساله این اداره، قرار است هزار میگاوات انرژی در تولیدات داخلی اضافه شود.

پروژه‌های تولید انرژی بادی و خورشیدی در ولایت‌های کابل، ننگرهار، بلخ و هرات روی دست گرفته شده‌اند.

سخن‌گوی شرکت برشنا گفت: «در کل ما یک برنامه ستراتیژیک پنج ساله داریم و تلاش می‌کنیم که با عملی‌سازی این برنامه، بتوانیم هزار میگاوات برق تولیدات داخلی خود را زیاد کنیم.»

رییس پیشین شرکت برشنا، محدودیت‌های بانکی و چالش‌های تضمیناتی را از نگرانی‌های مهم شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی دانسته و گفته است که شرکت‌های خارجی به دنبال تضمین‌های مالی و بانکی در افغانستان هستند تا بتوانند در تولید انرژی بادی و خورشیدی سرمایه‌گذاری کنند.

امان‌الله غالب رییس پیشین شرکت برشنا به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «نیاز است که دولت افغانستان باید روی منابع داخلی خود سرمایه‌گذاری بیشتر کند و امکانات پولی، زیربنایی و تاضمینات مالی و بر علاوه امنیت سرمایه‌گذار را فراهم سازد. در این حالت مطمین باشید که سرمایه‌گذار داخلی با کمک خارجی، در افغانستان سرمایه‌گذار می‌کند.»

اما برخی آگاهان، نگه‌داری و بازسازی پروژه‌های انرژی بادی و خورشیدی را زیان‌آور می‌دانند و از امارت اسلامی می‌خواهند که در ساخت‌وساز بندهای آبی تولید انرژی در کشور سرمایه‌گذاری کند.

محمدآصف ستانکزی آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «من فکر می‌کنم که نگه‌داری، بازسازی و در کل پیش‌برد انرژی خورشیدی و بادی زیان‌بار است. اگر امارت اسلامی به جای این، روی انرژی از آب و بندها فکر کند، موثرتر خواهد بود.»

آمارها نشان می‌دهند که افغانستان ظرفیت تولید ۲۳هزار میگاوات انرژی آبی، ۲۲۲هزار میگاوات انرژی خورشیدی و ۵۸هزار میگاوات انرژی بادی و بیش از ۴هزار میگاوات انرژی از طریق زغال سنگ را دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره