تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

به آتش‌کشیده شدن یک مکتب دخترانه در لوگر

وزارت معارف آتش‌زن یک مکتب دخترانه را در ولایت لوگر کار دشمنان علم و معارف در کشور می‌‎داند.

این وزارت در یک خبرنامه‎یی آتش‌زدن مکتب دخترانه را در ولسوالی محمدآغۀ لوگر نکوهش می‌کند و از مردم می‌خواهد که در تأمین امنیت نهادهای آموزشی با این وزارت همکار باشند.

هر چند تا کنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت آتش‌زدن این مکتب را از سوی جنگ‌جویان این گروه تأیید نکرده‌اند، اما پیش از این اعلام کرده‌اند که از پروژه‌های بازسازی و نوسازی در کشور پشتیبانی می‌کنند.

به آتش‌کشیده شدن یک مکتب دخترانه در لوگر

این وزارت در یک خبرنامه‎یی آتش‌زدن مکتب دخترانه را در ولسوالی محمدآغۀ لوگر نکوهش می‌کند و از مردم می‌خواهد که در تأمین امنیت نهادهای آموزشی با این وزارت همکار باشند.

Thumbnail

وزارت معارف آتش‌زن یک مکتب دخترانه را در ولایت لوگر کار دشمنان علم و معارف در کشور می‌‎داند.

این وزارت در یک خبرنامه‎یی آتش‌زدن مکتب دخترانه را در ولسوالی محمدآغۀ لوگر نکوهش می‌کند و از مردم می‌خواهد که در تأمین امنیت نهادهای آموزشی با این وزارت همکار باشند.

هر چند تا کنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت آتش‌زدن این مکتب را از سوی جنگ‌جویان این گروه تأیید نکرده‌اند، اما پیش از این اعلام کرده‌اند که از پروژه‌های بازسازی و نوسازی در کشور پشتیبانی می‌کنند.

هم‌رسانی کنید