تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آزمون راه‌یابی به دانشگاۀ نظامی مارشال فهیم برگزار شد

آزمون راه‌یابی به دانشگاۀ نظامی مارشال قسیم فهیم، امروز (پنج‌شنبه، ۲۳عقرب) در داخل این دانشگاه در کابل برگزار شد.

در این آزمون که از سوی ادارۀ ملی کانکور برگزار شد، ۴۳۷۶ جوان، به‌شمول ۶۱دختر،شرکت کرده بودند.

قرار است نتایج این آزمون، در نخستین هفتۀ ماۀ قوس سال جاری هجری خورشید اعلام شود.

مسؤولان دانشگاۀ نظامی مارشال قسیم فهیم، می‌گویند که قرار است ۵۰۰ تن امسال جذب این دانشگاه شوند که ده درصد آن دختران خواهند بود.

احسان عظیم، فرماندۀه دانشگاه نظامی مارشال فهیم گفت: «در هشت اکادمی دانشگاه مارشال فهیم که بسیار اساسی و مهم استند، جوانان ما در این اکادمی‌ها چهار سال حرفه‌یی درس می‌خوانند که هفت رشتۀ غیرنظامی و نُه رشته نظامی استند.»

داووطلبان، در آزمون امروز در نُه رشتۀ نظامی و هفت رشتۀ غیرنظامی در این دانشگاه رقابت کردند.

نذیره عمری، یکی از این داووطلبان گفت: «از مکتب زرغونه با درجۀ دوم فارغ شدم. علاقۀ زیاد به طب نظامی داشتم. پیش از این که امتحان دادم در کمیتۀ ملی امتحانات طب نظامی شامل پروسه نبود. به همین دلیل دوباره آماده‌گی گرفتم تا این‌که به این دانشگاه برای همین رشته دوباره امتحان بدهم.»

صفیه حساس، داووطلب دیگر نیز بیان داشت: «نخستین فرد خانواده استم که درخواست درس نظامی کرده‌ام. برای درس در بخش نظامی، پدرم حامی من است و به همین علت فورم آزمون ورودی ام را به این دانشگاه نیز پدرم خانه‌پری کرد.»

از میان ۴۳۷۶ تنی که در این آزمون شرکت کرده بودند، ۲۲۰ تن آنان جوانانی بودند که از مکتب حربی کابل فارغ شده‌اند.

ذاکرالله دلسوز، درس خوانده در مکتب حربی کابل گفت: «از ولایت کنر آمدیم. سه سال در مکتب حربی کابل که مربوط وزارت دفاع ملی می‌شود درس خواندیم و اکنون به این آزمون شرکت کردیم که بتوانیم درس‌های خود را در این دانشگاه نظامی ادامه بدهم.»

محمد حسین، درس خوانده در سرپل نیز بیان داشت: «تصمیم من همین است که در اینجا مسلک هوایی را بخوانم تا در آینده در قوای هوایی نظامی کشور کار کنم.»

بربنیاد گفته‌های منیره یوسف زاده، معین تعلیمات وزارت دفاع ملی امسال خواستاران راه‌یابی به این دانشگاۀ نظامی در مقایسه با سال پیش یک‌هزارجوان بیشتر بوده‌اند: «نشان می‌دهد که یک اعتماد و باور در میان جوانان نسبت به حضورشان در صفوف نیروهای دفاعی وجود دارد.»

آزمون راه‌یابی به دانشگاۀ نظامی مارشال فهیم برگزار شد

مسؤولان وزارت دفاع ملی، می‌گوید که شمار شرکت کننده‌گان آزمون امسال یک‌هزار جوان بیشتر از سال گذشته است.

تصویر بندانگشتی

آزمون راه‌یابی به دانشگاۀ نظامی مارشال قسیم فهیم، امروز (پنج‌شنبه، ۲۳عقرب) در داخل این دانشگاه در کابل برگزار شد.

در این آزمون که از سوی ادارۀ ملی کانکور برگزار شد، ۴۳۷۶ جوان، به‌شمول ۶۱دختر،شرکت کرده بودند.

قرار است نتایج این آزمون، در نخستین هفتۀ ماۀ قوس سال جاری هجری خورشید اعلام شود.

مسؤولان دانشگاۀ نظامی مارشال قسیم فهیم، می‌گویند که قرار است ۵۰۰ تن امسال جذب این دانشگاه شوند که ده درصد آن دختران خواهند بود.

احسان عظیم، فرماندۀه دانشگاه نظامی مارشال فهیم گفت: «در هشت اکادمی دانشگاه مارشال فهیم که بسیار اساسی و مهم استند، جوانان ما در این اکادمی‌ها چهار سال حرفه‌یی درس می‌خوانند که هفت رشتۀ غیرنظامی و نُه رشته نظامی استند.»

داووطلبان، در آزمون امروز در نُه رشتۀ نظامی و هفت رشتۀ غیرنظامی در این دانشگاه رقابت کردند.

نذیره عمری، یکی از این داووطلبان گفت: «از مکتب زرغونه با درجۀ دوم فارغ شدم. علاقۀ زیاد به طب نظامی داشتم. پیش از این که امتحان دادم در کمیتۀ ملی امتحانات طب نظامی شامل پروسه نبود. به همین دلیل دوباره آماده‌گی گرفتم تا این‌که به این دانشگاه برای همین رشته دوباره امتحان بدهم.»

صفیه حساس، داووطلب دیگر نیز بیان داشت: «نخستین فرد خانواده استم که درخواست درس نظامی کرده‌ام. برای درس در بخش نظامی، پدرم حامی من است و به همین علت فورم آزمون ورودی ام را به این دانشگاه نیز پدرم خانه‌پری کرد.»

از میان ۴۳۷۶ تنی که در این آزمون شرکت کرده بودند، ۲۲۰ تن آنان جوانانی بودند که از مکتب حربی کابل فارغ شده‌اند.

ذاکرالله دلسوز، درس خوانده در مکتب حربی کابل گفت: «از ولایت کنر آمدیم. سه سال در مکتب حربی کابل که مربوط وزارت دفاع ملی می‌شود درس خواندیم و اکنون به این آزمون شرکت کردیم که بتوانیم درس‌های خود را در این دانشگاه نظامی ادامه بدهم.»

محمد حسین، درس خوانده در سرپل نیز بیان داشت: «تصمیم من همین است که در اینجا مسلک هوایی را بخوانم تا در آینده در قوای هوایی نظامی کشور کار کنم.»

بربنیاد گفته‌های منیره یوسف زاده، معین تعلیمات وزارت دفاع ملی امسال خواستاران راه‌یابی به این دانشگاۀ نظامی در مقایسه با سال پیش یک‌هزارجوان بیشتر بوده‌اند: «نشان می‌دهد که یک اعتماد و باور در میان جوانان نسبت به حضورشان در صفوف نیروهای دفاعی وجود دارد.»

هم‌رسانی کنید