Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آسترالیا شمار سربازان‌اش را در افغانستان افزایش ‌می‌دهد

رسانه‌های آسترالیایی گزارش داده‌اند که این کشور می‎خواهد تا دربارۀ احتمال افزایش شمار نیروهایش درافغانستان، با ایالات متحده امریکا گفت‎وگو کند.
 
جولی بیشاپ، وزیرخارجۀ آسترالیا می‎گوید این کشور با امریکا دربارۀ احتمال فرستادن نیرو به افغانستان گفت‎وگو می‌کنند و می‌خواهند که شمار آن را پیش از درخواست نهایی، دریایند.
 
وی افزوده است که تاکنون نهایی نشده است که چه شمار نیروهای آسترالیایی به این کشور، فرستاده شوند.
 
وی می‌افزاید: "ما اکنون عمیقأ در این باره با ادارۀ امریکا گفت‎وگو می‎کنیم که چگونه در آینده شمار سربازان ما را افزایش دهیم."
 
گفته می‎شود که هم اکنون ۳۰۰  نظامی آسترالیایی در افغانستان، حضور دارند.
 
به تازه‎گی دونالد ترمپ، رییس‎جمهور امریکا گفت که درکنار افزایش نیروهای امریکایی درافغانستان، نیاز است تا اعضای دیگر ناتو نیز سرباز و منابع ملی بیشتر به جنگ با هراس‎افگنی، اختصاص دهند.

بر بنیاد گزارش، این سربازان برای آموزش نیروهای امنیتی، فرستاده خواهند و آسترالیا علاقمند نقش جنگی سربازن در این کشور، نیست.

گفتنی‎ست که این کشور ۸۱ میلیون دالر امریکایی را به بخش توسعه‎یی افغانستان نیز، کمک خواهد کرد.

آسترالیا شمار سربازان‌اش را در افغانستان افزایش ‌می‌دهد

مقام‌‎های آسترالیایی گفته‎اند که آنان با ادارۀ امریکا در گفت‎وگو استند تا شمار سربازان‌شان را در افغانستان، افزایش دهند.

تصویر بندانگشتی

رسانه‌های آسترالیایی گزارش داده‌اند که این کشور می‎خواهد تا دربارۀ احتمال افزایش شمار نیروهایش درافغانستان، با ایالات متحده امریکا گفت‎وگو کند.
 
جولی بیشاپ، وزیرخارجۀ آسترالیا می‎گوید این کشور با امریکا دربارۀ احتمال فرستادن نیرو به افغانستان گفت‎وگو می‌کنند و می‌خواهند که شمار آن را پیش از درخواست نهایی، دریایند.
 
وی افزوده است که تاکنون نهایی نشده است که چه شمار نیروهای آسترالیایی به این کشور، فرستاده شوند.
 
وی می‌افزاید: "ما اکنون عمیقأ در این باره با ادارۀ امریکا گفت‎وگو می‎کنیم که چگونه در آینده شمار سربازان ما را افزایش دهیم."
 
گفته می‎شود که هم اکنون ۳۰۰  نظامی آسترالیایی در افغانستان، حضور دارند.
 
به تازه‎گی دونالد ترمپ، رییس‎جمهور امریکا گفت که درکنار افزایش نیروهای امریکایی درافغانستان، نیاز است تا اعضای دیگر ناتو نیز سرباز و منابع ملی بیشتر به جنگ با هراس‎افگنی، اختصاص دهند.

بر بنیاد گزارش، این سربازان برای آموزش نیروهای امنیتی، فرستاده خواهند و آسترالیا علاقمند نقش جنگی سربازن در این کشور، نیست.

گفتنی‎ست که این کشور ۸۱ میلیون دالر امریکایی را به بخش توسعه‎یی افغانستان نیز، کمک خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید