Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز اعتراض‌‌های صلح خواهان هلمند دربرابر دفتر سازمان ملل درکابل

پس از آن‌که گروه طالبان به خواست اعضای کاروان صلح خواهان هلمند ازبهر اعلام آتش‌بس و آغاز گفت‌وگوهای صلح پاسخ ندادند، این صلح خواهان، پیش از چاشت روز یک‌شنبه(۳سرطان) اعتراض‌های شان را در برابر دفتر سازمان ملل در کابل آغاز کردند.

 قرار است این صلح خواهان، برای سه روز این‌جا بمانند و پس از آن، تحصن شان را در برابر سفارت‌های کشورهای دیگر در کابل، انتقال دهند.

اعضای کاروان صلح خواهان، روز دوشنبۀ هفتۀ گذشته پس از ۳۸ روز پیاده روی به کابل رسیدند.

پسانتر، این صلح خواهان، در یک قعطع نامه‎،‌ چهار مورد را – آغاز گفت‌وگوهای صلح، تمدید آتش بس، خروج نیروهای خارجی و تطبیق قانون اسلامی در افغانستان با توافق حکومت و طالبان – به عنوان خواست‌های اصلی شان به حکومت و طالبان پیش‌کش کردند.

آنان، از طالبان خواسته بودند که در مدت سه روز به این خواست‎ها پاسخ دهند، در غیر آن آنان در برابر سفارت‎های خارجی در کابل که به باور آنان این سفارت‌ها از طالبان پشتیبانی می‎کنند اعتراض خواهند کرد.

این صلح خواهان، اکنون حرکت شان را از برابر دفتر سازمان ملل در کابل آغاز کرده‌اند.

در همین حال، دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، از خواست ا ین صلح خواهان استقبال کرده است.

این اعتراض‌ها پس از آن در هلمند آغاز شدند که در یک انفجار در یک ورزشگاه در شهر لشکرگاه، ۱۶تن کشته شدند و بیش از پنجاه تن دیگر زخمی شدند.

آنان، پس از در حدود یک ماه تحصن در بخش‌هایی از هلمند، راه شان را به سوی کابل باز کردند و مسیر ۶۵۰کیلومتر هلمند تا کابل را پیاده طی کردند.

آغاز اعتراض‌‌های صلح خواهان هلمند دربرابر دفتر سازمان ملل درکابل

اعضای کاروان صلح خواهان هلمند که شمارشان در حدود صدتن می‎‌رسد، قرار است برای سه‌روز در برابر دفتر سازمان ملل در کابل بمانند.

تصویر بندانگشتی

پس از آن‌که گروه طالبان به خواست اعضای کاروان صلح خواهان هلمند ازبهر اعلام آتش‌بس و آغاز گفت‌وگوهای صلح پاسخ ندادند، این صلح خواهان، پیش از چاشت روز یک‌شنبه(۳سرطان) اعتراض‌های شان را در برابر دفتر سازمان ملل در کابل آغاز کردند.

 قرار است این صلح خواهان، برای سه روز این‌جا بمانند و پس از آن، تحصن شان را در برابر سفارت‌های کشورهای دیگر در کابل، انتقال دهند.

اعضای کاروان صلح خواهان، روز دوشنبۀ هفتۀ گذشته پس از ۳۸ روز پیاده روی به کابل رسیدند.

پسانتر، این صلح خواهان، در یک قعطع نامه‎،‌ چهار مورد را – آغاز گفت‌وگوهای صلح، تمدید آتش بس، خروج نیروهای خارجی و تطبیق قانون اسلامی در افغانستان با توافق حکومت و طالبان – به عنوان خواست‌های اصلی شان به حکومت و طالبان پیش‌کش کردند.

آنان، از طالبان خواسته بودند که در مدت سه روز به این خواست‎ها پاسخ دهند، در غیر آن آنان در برابر سفارت‎های خارجی در کابل که به باور آنان این سفارت‌ها از طالبان پشتیبانی می‎کنند اعتراض خواهند کرد.

این صلح خواهان، اکنون حرکت شان را از برابر دفتر سازمان ملل در کابل آغاز کرده‌اند.

در همین حال، دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، از خواست ا ین صلح خواهان استقبال کرده است.

این اعتراض‌ها پس از آن در هلمند آغاز شدند که در یک انفجار در یک ورزشگاه در شهر لشکرگاه، ۱۶تن کشته شدند و بیش از پنجاه تن دیگر زخمی شدند.

آنان، پس از در حدود یک ماه تحصن در بخش‌هایی از هلمند، راه شان را به سوی کابل باز کردند و مسیر ۶۵۰کیلومتر هلمند تا کابل را پیاده طی کردند.

هم‌رسانی کنید