Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز بررسی‌های وزارت داخله از چگونگی آتش‌سوزی شب‌گذشته در کابل

وزارت امور داخله می‌گوید که بررسی‌ها در بارۀ چگونگی آتس‌سوزی شب گذشته در چهار راهی عبدالحق در مربوطات ناحیۀ نهم شهر کابل آغاز شده‌اند.

مسؤولان این وزارت هرچند دربارۀ دلیل اصلی این آتش‌سوزی چیزی نمی‌گویند، اما تأکید دارند که با عاملان آن برخورد قانونی خواهد شد.

نصرت رحیمی، معاون سخن‌گوی وزارت داخله در این باره گفت: «در این باره بررسی‌های ما جریان دارد؛ که آیا این رویداد عمدی بوده است و یا سهوی. و در بارۀ این‌که چه کسی تعلل کرده تحقیقات می‌شود و نتیجۀ آن با شما در میان گذاشته خواهد شد.»

این آتش سوزی، حوالی ساعت یازده پنج‌شنبه شب در یک تانک تیل در چهار راه عبدالحق آغاز شد و شتابان به یک ساختمان بازرگانی و رهایشی گسترش یافت.

وزارت صحت عامه، می‌گوید که در این رویداد سه تن کشته‌ شدند و نزدیک به پنجاه تن دیگر زخمی شده‌اند.

در ساختمانی که در نزدیکی این تانک تیل قرار دارد، ده ها فروشگاه، رستوانت و یک شفاخانه خصوصی فعالیت داشتند.

کسانی که در این ساختمان زیانمند شده‌اند، عامل اصلی آتش‌سوزی را مشکل برخواسته از تانک تیل احمدیار که در کنار این ساختمان قرار دارد، می‌گویند.

اما، مسؤولان تانک تیل می‌گویند، که آتش سوزی از یک رستورانت در ساختمان «کابل تاور» آغاز شد.

مسؤولان اتاق تجارت، هنوز از زیان‌های مالی این رویداد آمار دقیقی در دست ندارند، اما می‌گویند که باشنده‌گان محل به میلیون‌ها افغانی در این آتش سوزی آسیب دیده‌اند.

آغاز بررسی‌های وزارت داخله از چگونگی آتش‌سوزی شب‌گذشته در کابل

این آتش سوزی، حوالی ساعت یازده پنج‌شنبه شب در یک تانک تیل در چهار راه عبدالحق آغاز شد و شتابان به یک ساختمان بازرگانی و رهایشی گسترش یافت.

تصویر بندانگشتی

وزارت امور داخله می‌گوید که بررسی‌ها در بارۀ چگونگی آتس‌سوزی شب گذشته در چهار راهی عبدالحق در مربوطات ناحیۀ نهم شهر کابل آغاز شده‌اند.

مسؤولان این وزارت هرچند دربارۀ دلیل اصلی این آتش‌سوزی چیزی نمی‌گویند، اما تأکید دارند که با عاملان آن برخورد قانونی خواهد شد.

نصرت رحیمی، معاون سخن‌گوی وزارت داخله در این باره گفت: «در این باره بررسی‌های ما جریان دارد؛ که آیا این رویداد عمدی بوده است و یا سهوی. و در بارۀ این‌که چه کسی تعلل کرده تحقیقات می‌شود و نتیجۀ آن با شما در میان گذاشته خواهد شد.»

این آتش سوزی، حوالی ساعت یازده پنج‌شنبه شب در یک تانک تیل در چهار راه عبدالحق آغاز شد و شتابان به یک ساختمان بازرگانی و رهایشی گسترش یافت.

وزارت صحت عامه، می‌گوید که در این رویداد سه تن کشته‌ شدند و نزدیک به پنجاه تن دیگر زخمی شده‌اند.

در ساختمانی که در نزدیکی این تانک تیل قرار دارد، ده ها فروشگاه، رستوانت و یک شفاخانه خصوصی فعالیت داشتند.

کسانی که در این ساختمان زیانمند شده‌اند، عامل اصلی آتش‌سوزی را مشکل برخواسته از تانک تیل احمدیار که در کنار این ساختمان قرار دارد، می‌گویند.

اما، مسؤولان تانک تیل می‌گویند، که آتش سوزی از یک رستورانت در ساختمان «کابل تاور» آغاز شد.

مسؤولان اتاق تجارت، هنوز از زیان‌های مالی این رویداد آمار دقیقی در دست ندارند، اما می‌گویند که باشنده‌گان محل به میلیون‌ها افغانی در این آتش سوزی آسیب دیده‌اند.

هم‌رسانی کنید