Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آغاز بررسی اتهام‌های آزارجنسی کودکان در لوگر از سوی لوی سارنوالی

سه هفته پس از همه‌گانی شدن اتهام‌های بهره‌گیری جنسی از صدها کودک و نوجوان پسر در ولایت لوگر، لوی سارنوالی می‌گوید که این نهاد روند بررسی این اتهام‌ها را آغاز کرده‌است.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی امروز (جمعه، ۱۵قوس) به طلوع‌نیوز گفت که هیئت بررسی‌کنندۀ این اتهام‌ها به ریاست یکی از معاونان لوی سارنوالی مشخص شده‌است.

رسولی در این باره افزود: «تلاش صورت می‌گیرد به اسرع وقت، با توجه به دقت که عدالت را خدشه‌دار نسازد، اجراأت ما تکمیل شود.»

سه هفته پیش، رییس جامعۀ مدنی لوگر نتیجۀ پژوهشی را همه‌گانی کرد که در آن ادعا شده بود که صدها کودک در این ولایت مورد بهره‌گیری جنسی قرار گرفته‌اند.

موسی محمودی، رییس جامعۀ مدنی لوگر با یک فعال دیگر حقوق‌بشر، پس از همه‌گانی‌سازی این اتهام‌ها از سوی امنیت ملی بازداشت شدند، اما پس از انتقادهای تند آزاد شدند و به کمیسیون مستقل حقوق‌بشر سپرده شدند. گفته می‌شود که اکنون این دو تن در یک محل مصون به‌سر می‌برند.

وزارت معارف، می‌گوید که یک هیئت مشترک از سوی این وزارت، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر و دیگر نهادهای جامعۀ مدنی برای روشن سازی این اتهام‌ها ایجاد شده‌است.

این وزارت، می‌افزاید که رییس معارف لوگر، پس از این با وزارت معارف همکاری ندارد و کسی دیگر به جایش گماشته شده‌است.

نوریه نزهت، سخن‌گوی وزارت معارف اظهار داشت: «رییس معارف لوگر بدلیل این‌که فعلأ جای دیگری مصروف به خدمت شدند و با وزارت معارف همکاری ندارند. فرد دیگری به‌عنوان وارثی کنندۀ امور جای رییس قبلی معارف ولایت لوگر موظف شده‌است.»

خالد نور، حقوق‌دان نیز بیان داشت: «اگر این موضوع بررسی نشود، قوانین افغانستان هم زیر پرسش می‌رود؛ هنگامی که زیرپرسش آمد به این معنا است که به قانون احترام نمی‌شود و حاکمیت قانون ازبین می‌رود.»

این همه در حالی است که به تازه‌‎گی «گروۀ دوستان کودکان» ایالات متحده و چندین کشور دیگر، اتهام‌های بهره‌گیری جنسی از شماری از کودکان را در لوگر تکان‌دهنده خوانده‌است و خواستار بررسی‌های جدی حکومت افغانستان به ویژه لوی سارنوالی در این باره شده‌است.

آغاز بررسی اتهام‌های آزارجنسی کودکان در لوگر از سوی لوی سارنوالی

سه هفته پیش، رییس جامعۀ مدنی لوگر نتیجۀ پژوهشی را همه‌گانی کرد که در آن ادعا شده بود که صدها کودک در این ولایت مورد بهره‌گیری جنسی قرار گرفته‌اند.

Thumbnail

سه هفته پس از همه‌گانی شدن اتهام‌های بهره‌گیری جنسی از صدها کودک و نوجوان پسر در ولایت لوگر، لوی سارنوالی می‌گوید که این نهاد روند بررسی این اتهام‌ها را آغاز کرده‌است.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی امروز (جمعه، ۱۵قوس) به طلوع‌نیوز گفت که هیئت بررسی‌کنندۀ این اتهام‌ها به ریاست یکی از معاونان لوی سارنوالی مشخص شده‌است.

رسولی در این باره افزود: «تلاش صورت می‌گیرد به اسرع وقت، با توجه به دقت که عدالت را خدشه‌دار نسازد، اجراأت ما تکمیل شود.»

سه هفته پیش، رییس جامعۀ مدنی لوگر نتیجۀ پژوهشی را همه‌گانی کرد که در آن ادعا شده بود که صدها کودک در این ولایت مورد بهره‌گیری جنسی قرار گرفته‌اند.

موسی محمودی، رییس جامعۀ مدنی لوگر با یک فعال دیگر حقوق‌بشر، پس از همه‌گانی‌سازی این اتهام‌ها از سوی امنیت ملی بازداشت شدند، اما پس از انتقادهای تند آزاد شدند و به کمیسیون مستقل حقوق‌بشر سپرده شدند. گفته می‌شود که اکنون این دو تن در یک محل مصون به‌سر می‌برند.

وزارت معارف، می‌گوید که یک هیئت مشترک از سوی این وزارت، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر و دیگر نهادهای جامعۀ مدنی برای روشن سازی این اتهام‌ها ایجاد شده‌است.

این وزارت، می‌افزاید که رییس معارف لوگر، پس از این با وزارت معارف همکاری ندارد و کسی دیگر به جایش گماشته شده‌است.

نوریه نزهت، سخن‌گوی وزارت معارف اظهار داشت: «رییس معارف لوگر بدلیل این‌که فعلأ جای دیگری مصروف به خدمت شدند و با وزارت معارف همکاری ندارند. فرد دیگری به‌عنوان وارثی کنندۀ امور جای رییس قبلی معارف ولایت لوگر موظف شده‌است.»

خالد نور، حقوق‌دان نیز بیان داشت: «اگر این موضوع بررسی نشود، قوانین افغانستان هم زیر پرسش می‌رود؛ هنگامی که زیرپرسش آمد به این معنا است که به قانون احترام نمی‌شود و حاکمیت قانون ازبین می‌رود.»

این همه در حالی است که به تازه‌‎گی «گروۀ دوستان کودکان» ایالات متحده و چندین کشور دیگر، اتهام‌های بهره‌گیری جنسی از شماری از کودکان را در لوگر تکان‌دهنده خوانده‌است و خواستار بررسی‌های جدی حکومت افغانستان به ویژه لوی سارنوالی در این باره شده‌است.

هم‌رسانی کنید