تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آغاز دوبارۀ نبردها میان نیروهای امنیتی و طالبان در هفده ولایت

در بیست‌وچهار ساعت اخیر، در هفده ولایت افغانستان، نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان، از سر گرفته شده‌اند.

ولایت‌های کندهار و هلمند، بیشتر از هر بخش دیگر، گواه این نبردها بوده‌اند.

مقام‌های محلی در این هفده ولایت، از رسیدن تلفات به هر دوطرف در این خشونت‌ها سخن می‌گویند؛ اما آمارهای دقیقی از شمار این نبردها و تلفات برخاسته از آن‌ها در دست نیست.

وزارت داخله می‌گوید که در جریان خشونت‌های اخیر، شش غیر نظامی جان‌های شان را از دست داده‌اند.

نصرت رحیمی - سخنگوی وزارت امور داخله در این باره گفت:«سی و سه مورد حمله تروریستی داشتند که با تأسف، در نتیجه آن، به تعداد شش تن از افراد ملکی شهید شدند و به تعداد چهارده تن دیگر زخم برداشته‌اند.»

 روستای پِنگرام ولسوالی چرخ ولایت لوگر یکی از مناطقی است که در ادارۀ طالبان قرار  و پس از هفتۀ کاهش خشونت‌ها و امضای موافقت‌نامه آوردن صلح به افغانستان در دوحه میان امریکا و طالبان، شماری از جنگ‌جویان این گروه به روز دوشنبه گردهمایی را در این روستا برپا کردند.

تازه گُل – یکی از فرماندهان طالبان در لوگر در این گردهمایی گفت:«اگر حکومت با رهبران و بزرگان امارت اسلامی ما حاضر به صلح نشود و با آنان ننشیند، جنگ ما پس از این هم همانند گذشته ادامه خواهد یافت.»

ولی تنها ساعاتی پس از این گردهمایی، از جان‌باختن پنج تن از نیروهای دولتی در نبردی در ولسوالی محمدآغه لوگر، خبر رسید. یکی از همان رویدادهایی که باشنده‌گان لوگر می‌گویند، سال‌ها می‌شود گواه آن‌ها بوده‌اند و این‌ وضع، زنده‌گی را به کام آنان، تلخ ساخته است.

عبدالرحیم – باشنده ولسوالی چرخ لوگر گفت:«فرزندان مردم از بین رفتند، سیاه‌سران (زنان) از بین رفتند، طفلان از بین رفتند، خانه‌های مردم را ویران کردند، تکه تکه شدند، دیگر ما جنگ نمی‌خواهیم، کُل مردم تشنه صلح استند.»

 جان‌آغا – باشنده ولسوالی چرخ لوگر گفت:«مردم آرام باشند، دریور پشت کار خود می‌رود، دکان‌دار پشت وظیفه خود می‌رود، دهقان پشت دهقانی خود می‌رود، کُل مردم قرار در خانه‌های خود زنده‌گی خود را می‌کنند.»

در همین حال، یک سخن‌گوی نیروهای امریکایی در افغانستان از زبان جنرال اسکات میلر، فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع، در واکنش به این رشته خشونت‌ها، در صفحه تویتر نگاشته است که اعلام کاهش خشونت‌ها از بهر اعتمادسازی میان طرف‌های درگیر در افغانستان بود، ایالات متحده امریکا در این باره متعهد است و از طالبان هم چنین انتظاری دارد. 

اما، رییس جمهور غنی، به روز سه شنبه، در سفرش به ولایت ننگرهار، در این باره واکنشی دگر نشان می‌دهد.

اشرف غنی – رییس جمهور کشور گفت:«آنان فکر می‌کردند که اگر چند حمله بالای ما کنند، ما دوپا داریم، دوپای دیگر هم قرض می‌کنیم و فرار می‌کنیم. ما مردم گریز نیستیم!»

در همین حال، مقام‌های محلی در این هفده ولایت گواه نبردهای تازه، از رسیدن تلفات به هردوطرف، در این نبردها، یاد می‌کنند.

امریکاییان و طالبان، پس از هژده ماه چانه‌زنی، اعلام داشتند که به طولانی‌ترین جنگی که ایالات متحده امریکا، نزدیک به دو دهه در افغانستان درگیر آن بود، پایان بخشیده‌اند. در این میان، نگرانی‌هایی هم مطرح استند که ادامه نبردهای میان طالبان و نیروهای دولتی، بر این موافقت‌نامه صلح میان امریکاییان و طالبان، چه اثرهایی برجا خواهد گذاشت.

آغاز دوبارۀ نبردها میان نیروهای امنیتی و طالبان در هفده ولایت

مقام‌های محلی در این هفده ولایت، از رسیدن تلفات به هر دوطرف در این خشونت‌ها سخن می‌گویند؛ اما آمارهای دقیقی از شمار این نبردها و تلفات برخاسته از آن‌ها در دست نیست.

Thumbnail

در بیست‌وچهار ساعت اخیر، در هفده ولایت افغانستان، نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان، از سر گرفته شده‌اند.

ولایت‌های کندهار و هلمند، بیشتر از هر بخش دیگر، گواه این نبردها بوده‌اند.

مقام‌های محلی در این هفده ولایت، از رسیدن تلفات به هر دوطرف در این خشونت‌ها سخن می‌گویند؛ اما آمارهای دقیقی از شمار این نبردها و تلفات برخاسته از آن‌ها در دست نیست.

وزارت داخله می‌گوید که در جریان خشونت‌های اخیر، شش غیر نظامی جان‌های شان را از دست داده‌اند.

نصرت رحیمی - سخنگوی وزارت امور داخله در این باره گفت:«سی و سه مورد حمله تروریستی داشتند که با تأسف، در نتیجه آن، به تعداد شش تن از افراد ملکی شهید شدند و به تعداد چهارده تن دیگر زخم برداشته‌اند.»

 روستای پِنگرام ولسوالی چرخ ولایت لوگر یکی از مناطقی است که در ادارۀ طالبان قرار  و پس از هفتۀ کاهش خشونت‌ها و امضای موافقت‌نامه آوردن صلح به افغانستان در دوحه میان امریکا و طالبان، شماری از جنگ‌جویان این گروه به روز دوشنبه گردهمایی را در این روستا برپا کردند.

تازه گُل – یکی از فرماندهان طالبان در لوگر در این گردهمایی گفت:«اگر حکومت با رهبران و بزرگان امارت اسلامی ما حاضر به صلح نشود و با آنان ننشیند، جنگ ما پس از این هم همانند گذشته ادامه خواهد یافت.»

ولی تنها ساعاتی پس از این گردهمایی، از جان‌باختن پنج تن از نیروهای دولتی در نبردی در ولسوالی محمدآغه لوگر، خبر رسید. یکی از همان رویدادهایی که باشنده‌گان لوگر می‌گویند، سال‌ها می‌شود گواه آن‌ها بوده‌اند و این‌ وضع، زنده‌گی را به کام آنان، تلخ ساخته است.

عبدالرحیم – باشنده ولسوالی چرخ لوگر گفت:«فرزندان مردم از بین رفتند، سیاه‌سران (زنان) از بین رفتند، طفلان از بین رفتند، خانه‌های مردم را ویران کردند، تکه تکه شدند، دیگر ما جنگ نمی‌خواهیم، کُل مردم تشنه صلح استند.»

 جان‌آغا – باشنده ولسوالی چرخ لوگر گفت:«مردم آرام باشند، دریور پشت کار خود می‌رود، دکان‌دار پشت وظیفه خود می‌رود، دهقان پشت دهقانی خود می‌رود، کُل مردم قرار در خانه‌های خود زنده‌گی خود را می‌کنند.»

در همین حال، یک سخن‌گوی نیروهای امریکایی در افغانستان از زبان جنرال اسکات میلر، فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع، در واکنش به این رشته خشونت‌ها، در صفحه تویتر نگاشته است که اعلام کاهش خشونت‌ها از بهر اعتمادسازی میان طرف‌های درگیر در افغانستان بود، ایالات متحده امریکا در این باره متعهد است و از طالبان هم چنین انتظاری دارد. 

اما، رییس جمهور غنی، به روز سه شنبه، در سفرش به ولایت ننگرهار، در این باره واکنشی دگر نشان می‌دهد.

اشرف غنی – رییس جمهور کشور گفت:«آنان فکر می‌کردند که اگر چند حمله بالای ما کنند، ما دوپا داریم، دوپای دیگر هم قرض می‌کنیم و فرار می‌کنیم. ما مردم گریز نیستیم!»

در همین حال، مقام‌های محلی در این هفده ولایت گواه نبردهای تازه، از رسیدن تلفات به هردوطرف، در این نبردها، یاد می‌کنند.

امریکاییان و طالبان، پس از هژده ماه چانه‌زنی، اعلام داشتند که به طولانی‌ترین جنگی که ایالات متحده امریکا، نزدیک به دو دهه در افغانستان درگیر آن بود، پایان بخشیده‌اند. در این میان، نگرانی‌هایی هم مطرح استند که ادامه نبردهای میان طالبان و نیروهای دولتی، بر این موافقت‌نامه صلح میان امریکاییان و طالبان، چه اثرهایی برجا خواهد گذاشت.

هم‌رسانی کنید