تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز عملیات‎های زمستانی در میدان وردک؛ ۴۵هراس‎افگن کشته شدند

مقام های محلی در ولایت میدان وردک از آغاز عملیات های زمستانی در این ولایت خبر می دهند و می گویند که در نتیجۀ این عملیات ها تا کنون ۲۴ هراس افگن کشته و ۱۹ تن دیگر آنان زخمی شده اند.

این عملیات ها زیرنام «خالد ۹۶» چهار روز پیش در این ولایت آغاز شده اند.

دفتر رسانه های والی هلمند، در یک خبرنامه یی که به رسانه ها فرستاده است، ادعا می کند در این علمیات ها که به فرماندهی جنرال رازق، فرمانده لوای چهارم اردوی ملی در ولسوالی جلریز این ولایت اندازی شده اند، ده روستا از وجود مخالفان مسلح نیز پاک سازی شده اند.

بربنیاد خبرنامه، شش فرماندۀ مخالفان مسلح نیز در این عملیات بازداشت شده اند و شماری از مهمات و وسایل نقلیۀ آنان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده اند.

خبرنامه می افزاید که این عملیات ها، هم اکنون نیز در روستاهای کهنه خمار، تیشه و رویان ولسوالی جلریز ادامه دارند.

همزمان با این، ریاست امنیت ملی نیز با نشر خبرنامه یی، از کشته شدن ۲۱ تن از اعضای شبکۀ حقانی به شمول پنج فرماندۀ مهم این شبکه در این ولایت، سخن می زند.

ریاست امنیت ملی می گوید که در یک عملیات ویژه قطعات خاص این ریاست در ولسوالی نرخ ولایت میدان، سه فرماندۀ دیگر این گروه بازداشت شده اند.

این ریاست هم چنان ادعا کرده است که در این عملیات، یک پایگاه اعضای شبکۀ حقانی نابود و مهمات آنان نیز ظبط شده اند.

 

آغاز عملیات‎های زمستانی در میدان وردک؛ ۴۵هراس‎افگن کشته شدند

همزمان با این، ریاست امنیت ملی نیز با نشر خبرنامه یی، از کشته شدن ۲۱تن از از اعضای شبکۀ حقانی به شمول پنج فرمانده مهم این شبکه در این ولایت سخن می زند.

تصویر بندانگشتی

مقام های محلی در ولایت میدان وردک از آغاز عملیات های زمستانی در این ولایت خبر می دهند و می گویند که در نتیجۀ این عملیات ها تا کنون ۲۴ هراس افگن کشته و ۱۹ تن دیگر آنان زخمی شده اند.

این عملیات ها زیرنام «خالد ۹۶» چهار روز پیش در این ولایت آغاز شده اند.

دفتر رسانه های والی هلمند، در یک خبرنامه یی که به رسانه ها فرستاده است، ادعا می کند در این علمیات ها که به فرماندهی جنرال رازق، فرمانده لوای چهارم اردوی ملی در ولسوالی جلریز این ولایت اندازی شده اند، ده روستا از وجود مخالفان مسلح نیز پاک سازی شده اند.

بربنیاد خبرنامه، شش فرماندۀ مخالفان مسلح نیز در این عملیات بازداشت شده اند و شماری از مهمات و وسایل نقلیۀ آنان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده اند.

خبرنامه می افزاید که این عملیات ها، هم اکنون نیز در روستاهای کهنه خمار، تیشه و رویان ولسوالی جلریز ادامه دارند.

همزمان با این، ریاست امنیت ملی نیز با نشر خبرنامه یی، از کشته شدن ۲۱ تن از اعضای شبکۀ حقانی به شمول پنج فرماندۀ مهم این شبکه در این ولایت، سخن می زند.

ریاست امنیت ملی می گوید که در یک عملیات ویژه قطعات خاص این ریاست در ولسوالی نرخ ولایت میدان، سه فرماندۀ دیگر این گروه بازداشت شده اند.

این ریاست هم چنان ادعا کرده است که در این عملیات، یک پایگاه اعضای شبکۀ حقانی نابود و مهمات آنان نیز ظبط شده اند.

 

هم‌رسانی کنید