Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کشاورزان در هلمند فصل تازۀ کشت تریاک را آغاز کرده‌اند

شماری از کشاورزان در ولایت جنوبی هلمند، همزمان با آغاز فصل سرما، کشت تریاک را شروع کرده‌اند.

این کشاورزان، می‌گویند که قرار است تا شش ماه دیگر فرآورده‌های این تریاک‌ها را گردآوری کنند.

این کشاورزان، می‌افزایند که تریاک نسبت به فرآورده‌های دیگر، بازار خوبی دارد و خریداران، تریاک را با بهای خوبی می‌خرند؛ از همین رو تصمیم گرفته‌اند امسال نیز مانند سال‌های پیش در زمین‌های شان کوکنار بکارند.

عسی محمد، یکی از این کشاورزان گفت: «برای ما دیگر کشت‌ها پول کافی نمی‌آورد. هرچند کوکنار هم فایده زیاد ندارد، اما ما کشت این مواد را بلد شده‌ایم.»

حضرت حمد، کشاورز دیگر نیز افزود: «ما شش ماه بر کشت‌زارها زحمت می‌کشیم و پس از آن پانزده روز شیرۀ آن را گردآوری می‌کنیم.»

این کشاورزان، در پاسخ به پرسشی که فرآورده‌های تریاک شان را در کجا و به کی‌ها به فروش می‌رسانند، می‌گویند که فرآورده‌های شان را در بخش‌های زیر ادارۀ طالبان به فروش می‌رسانند.

حیات خان، کشاورز در هلمند بیان داشت: «وقتی شیرۀ تریاک را گردآوری کردیم، آن را می‌فروشیم؛ یا خریداران این‌جا می‌آیند و یا در ساحات طالبان می‌بریم؛ آن‌جا جاهای مخصوص و بازارهای مخصوص است و در آن‌جا می‌فروشیم.»

کودکان نیز در کنار خانواده‌های شان سرگرم کشت کوکنار در هلمند استند. این کودکان می‌گویند که خانواده‌‎های شان تصمیم گرفته‌اند تا به جای رفتن به مکتب، با آنان در زمین‌های تریاک همکاری کنند.

(( سهار وختي له کوره را وځو ، دلته د پلار سره د کوکنارو پټي ته راځو کار کوو تر مازدیګره ، ښوونځي نه وایو ، ځکه یو خو ښوونځي نسته او بل بیا کار نسو کولای ))

نور احمد، یکی از این کودکان گفت: «صبح وقت از خانه می‌برایم و این‌جا می‌آیم همراه با پدر خود کوکنار می‌کاریم تا پس از چاشت. مکتب نمی‌رویم؛ اول، مکتبی نیست و دوم این‌که اگر مکتب برویم نمی‌توانیم کار کنیم.»

در همین حال، یاسین خان، والی هلمند می‌پذیرد که برخی از کشاورزان، کشت کوکنار را آغاز کرده‌اند: «در جاهایی که طالبان استند، در آن‌جاها کشاورزان مجبور می‌شوند که کوکنار کشت کنند؛ در آن‌جا عشر گردآوری می‌شود، قاچاق می‌شود و پول جنگ گرفته می‌شود.»

والی هلمند می‌گوید با آن‌که مانند سال‌های پیش برای نابودسازی بوته‌های کوکنار بودجه در نظر گرفته نشده‌است، اما نیروهای دولتی می‌کوشند تا پیکار نابودسازی بوته‌های کوکنار را آغاز کنند.

کشاورزان در هلمند فصل تازۀ کشت تریاک را آغاز کرده‌اند

کودکان نیز در کنار خانواده‌های شان سرگرم کشت کوکنار در هلمند استند

تصویر بندانگشتی

شماری از کشاورزان در ولایت جنوبی هلمند، همزمان با آغاز فصل سرما، کشت تریاک را شروع کرده‌اند.

این کشاورزان، می‌گویند که قرار است تا شش ماه دیگر فرآورده‌های این تریاک‌ها را گردآوری کنند.

این کشاورزان، می‌افزایند که تریاک نسبت به فرآورده‌های دیگر، بازار خوبی دارد و خریداران، تریاک را با بهای خوبی می‌خرند؛ از همین رو تصمیم گرفته‌اند امسال نیز مانند سال‌های پیش در زمین‌های شان کوکنار بکارند.

عسی محمد، یکی از این کشاورزان گفت: «برای ما دیگر کشت‌ها پول کافی نمی‌آورد. هرچند کوکنار هم فایده زیاد ندارد، اما ما کشت این مواد را بلد شده‌ایم.»

حضرت حمد، کشاورز دیگر نیز افزود: «ما شش ماه بر کشت‌زارها زحمت می‌کشیم و پس از آن پانزده روز شیرۀ آن را گردآوری می‌کنیم.»

این کشاورزان، در پاسخ به پرسشی که فرآورده‌های تریاک شان را در کجا و به کی‌ها به فروش می‌رسانند، می‌گویند که فرآورده‌های شان را در بخش‌های زیر ادارۀ طالبان به فروش می‌رسانند.

حیات خان، کشاورز در هلمند بیان داشت: «وقتی شیرۀ تریاک را گردآوری کردیم، آن را می‌فروشیم؛ یا خریداران این‌جا می‌آیند و یا در ساحات طالبان می‌بریم؛ آن‌جا جاهای مخصوص و بازارهای مخصوص است و در آن‌جا می‌فروشیم.»

کودکان نیز در کنار خانواده‌های شان سرگرم کشت کوکنار در هلمند استند. این کودکان می‌گویند که خانواده‌‎های شان تصمیم گرفته‌اند تا به جای رفتن به مکتب، با آنان در زمین‌های تریاک همکاری کنند.

(( سهار وختي له کوره را وځو ، دلته د پلار سره د کوکنارو پټي ته راځو کار کوو تر مازدیګره ، ښوونځي نه وایو ، ځکه یو خو ښوونځي نسته او بل بیا کار نسو کولای ))

نور احمد، یکی از این کودکان گفت: «صبح وقت از خانه می‌برایم و این‌جا می‌آیم همراه با پدر خود کوکنار می‌کاریم تا پس از چاشت. مکتب نمی‌رویم؛ اول، مکتبی نیست و دوم این‌که اگر مکتب برویم نمی‌توانیم کار کنیم.»

در همین حال، یاسین خان، والی هلمند می‌پذیرد که برخی از کشاورزان، کشت کوکنار را آغاز کرده‌اند: «در جاهایی که طالبان استند، در آن‌جاها کشاورزان مجبور می‌شوند که کوکنار کشت کنند؛ در آن‌جا عشر گردآوری می‌شود، قاچاق می‌شود و پول جنگ گرفته می‌شود.»

والی هلمند می‌گوید با آن‌که مانند سال‌های پیش برای نابودسازی بوته‌های کوکنار بودجه در نظر گرفته نشده‌است، اما نیروهای دولتی می‌کوشند تا پیکار نابودسازی بوته‌های کوکنار را آغاز کنند.

هم‌رسانی کنید