Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشت پناه‎جوی افغان از آلمان اخراج شدند

مقام‌های آلمانی، روز چهارشنبه (۲۲ سنبله) گفت که این ۸ مرد پیشینه‎یی جرمی داشته و کم از کم دو تن آنان به تجاوز جنسی، متهم استند.

توماس دی مایزیر، وزیر داخلۀ آلمان، پس از اخراج این ۸ تن، گفت که آنان مرتکب "جرایم جدی" شده بودند.

پس از انفجار ۳۱ می در برابر سفارت آلمان در کابل که منجر به توقف روند اخراج پناهجویان افغان از آلمان شد، این نُخستین باری‌ست که آلمان افغان‌های پناهجو را از آن کشور، برگشت می‌دهد.

گفته می‌شود که ورود سیل پناهجویان به آلمان در دو سال اخیر با بلند رفتن گراف جرایم جنایی پناهجویان تازه وارد در آن کشور توأم بوده است.

هشت پناه‎جوی افغان از آلمان اخراج شدند

حکومت آلمان ۸ پناهجوی افغان را که درخواست‌های پناهنده گی شان در آن کشور رد شده بودند، به افغانستان برگشت داد.

Thumbnail

مقام‌های آلمانی، روز چهارشنبه (۲۲ سنبله) گفت که این ۸ مرد پیشینه‎یی جرمی داشته و کم از کم دو تن آنان به تجاوز جنسی، متهم استند.

توماس دی مایزیر، وزیر داخلۀ آلمان، پس از اخراج این ۸ تن، گفت که آنان مرتکب "جرایم جدی" شده بودند.

پس از انفجار ۳۱ می در برابر سفارت آلمان در کابل که منجر به توقف روند اخراج پناهجویان افغان از آلمان شد، این نُخستین باری‌ست که آلمان افغان‌های پناهجو را از آن کشور، برگشت می‌دهد.

گفته می‌شود که ورود سیل پناهجویان به آلمان در دو سال اخیر با بلند رفتن گراف جرایم جنایی پناهجویان تازه وارد در آن کشور توأم بوده است.

هم‌رسانی کنید