Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آماده‌گی‌ها برای بازپس‌گیری مرزا اولنگ از نزد هراس افگنان

ریاست جمهوری می‌گوید که برای باز پس‌گیری دره مرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل و سرکوب هراس افگنان در این ولسوالی تصمیم گرفته شده است.

ریاست جمهوری کشتار باشنده‌گان این منطقه را جنایت بشری می‌داند و در اعلامیه می‌گوید که به نهادهای امنیتی دستور داده شده است  تا هراس افگنان را در این منطقه از بین ببرند.

درهمین حال والی سرپل می‌گوید که از تهدیدهای  هراس افگنان در ولسوالی صیاد به حکومت مرکزی هشدار داده بود، اما در کار رسیده‌گی به این تهدیدها کوتاهی شده است.

نهادهای امنیتی کوتاهی در مهار تهدیدهای برخاسته از فعالیت‌های هراس افگنان را در ولسوالی صیاد می‌پذیرند و علت بروز این فاجعه را دور دست بودن این منطقه می‌دانند.
محمد ظاهر وحدت، والی سرپل، گفت: «من قبل از آغاز فاجعه از به وقوع پیوستن این فاجعه هشدار دادم، اما به دلایل مشکلاتی که نظام شما، حکومت شما، دارد به وقت برای من پاسخ داده نشد.»

شماری از نظامیان پیشین بی‌پروایی مسوولان را فاجعه‌بار و خطرناک می‌گویند و نبود هماهنگی، ناتوانی مدیریتی و نداشتن صلاحیت برای انجام عملیات بالای هراس افگنان را از سوی نظامیان در ولایت‌ها، از عوامل بروز این گونه رویدادها می‌دانند.

میرزا محمد یارمند، نظامی پیشین، گفت: «ما متناسب به تهدید هر منطقه را زمانی که تهدیدها ارزیابی می‌شود و وقتی که در خط سرخ قرار می‌گیرد، باید از قبل در آن‌جا قوا بفرستیم. این طور نباشد که ما واکنشی عمل کنیم.»

زلمی وردک، نظامی پیشین، گفت: «در این‌جا بدبختانه مسایل روابط استند. متخصصین متاسفانه در کنج خانه‌های شان استند. بنابراین، این طور مسایل بوجود میاید که برای مخالفین یا دشمن وقت داده می‌شود وهمین وقت دادن باعث تلفات و خسارات می‌شود.»

اما نهادهای امنیتی از هماهنگی‌های لازم میان نظامیان و مسوولین مرکزی و ولایتی سخن می‌زنند، اما آن‌چه در مرزا اولنگ رخ داده است را درسی به نظامیان کشور برای مهار تهدیدهای دشمن در آینده می‌گویند.

نجیب دانش، سرپرست ریاست دفترسخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «ما با تمام قوت تلاش خود را می‌کنیم، کوشش صورت می‌گیرد اما هرچیز در جنگ به نفع شما همواره نمی‌باشد. بعضی موارد در جریان جنگ تغییر می‌کند که باید از این ما یک درس بگیریم که برای عملیات‌های بعدی و حفظ بعضی ساحات جدی‌تر اقدام بکنیم.»

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «از روزی که مشکلات ایجاد شده بود، در آن‌جا قطعات ما بودند، آن‌ها عملیات را اجرا می‌کنند و قطعات هوایی ما هم در عملیات بودند. یعنی این طور نبوده که آن‌جا عملیات نبود باشد.»

نظامیان پیشین باور دارند که این بار نخست نیست شهروندان کشور به علت کم کاری، بی‌پروایی و ناتوانی مسوولین امنیتی به این گونه رویدادها مواجه می‌شوند و تاکنون کار بنیادی که بتواند برای مهار این تهدیدات موثر تمام شود، انجام نشده است.

آماده‌گی‌ها برای بازپس‌گیری مرزا اولنگ از نزد هراس افگنان

والی سرپل می‌گوید که از تهدیدهای هراس افگنان به این منطقه حکومت مرکزی را هشدار داده بود، اما پاسخ مثبت دریافت نکرد تا که این فاجعه اتفاق افتاد.

Thumbnail

ریاست جمهوری می‌گوید که برای باز پس‌گیری دره مرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل و سرکوب هراس افگنان در این ولسوالی تصمیم گرفته شده است.

ریاست جمهوری کشتار باشنده‌گان این منطقه را جنایت بشری می‌داند و در اعلامیه می‌گوید که به نهادهای امنیتی دستور داده شده است  تا هراس افگنان را در این منطقه از بین ببرند.

درهمین حال والی سرپل می‌گوید که از تهدیدهای  هراس افگنان در ولسوالی صیاد به حکومت مرکزی هشدار داده بود، اما در کار رسیده‌گی به این تهدیدها کوتاهی شده است.

نهادهای امنیتی کوتاهی در مهار تهدیدهای برخاسته از فعالیت‌های هراس افگنان را در ولسوالی صیاد می‌پذیرند و علت بروز این فاجعه را دور دست بودن این منطقه می‌دانند.
محمد ظاهر وحدت، والی سرپل، گفت: «من قبل از آغاز فاجعه از به وقوع پیوستن این فاجعه هشدار دادم، اما به دلایل مشکلاتی که نظام شما، حکومت شما، دارد به وقت برای من پاسخ داده نشد.»

شماری از نظامیان پیشین بی‌پروایی مسوولان را فاجعه‌بار و خطرناک می‌گویند و نبود هماهنگی، ناتوانی مدیریتی و نداشتن صلاحیت برای انجام عملیات بالای هراس افگنان را از سوی نظامیان در ولایت‌ها، از عوامل بروز این گونه رویدادها می‌دانند.

میرزا محمد یارمند، نظامی پیشین، گفت: «ما متناسب به تهدید هر منطقه را زمانی که تهدیدها ارزیابی می‌شود و وقتی که در خط سرخ قرار می‌گیرد، باید از قبل در آن‌جا قوا بفرستیم. این طور نباشد که ما واکنشی عمل کنیم.»

زلمی وردک، نظامی پیشین، گفت: «در این‌جا بدبختانه مسایل روابط استند. متخصصین متاسفانه در کنج خانه‌های شان استند. بنابراین، این طور مسایل بوجود میاید که برای مخالفین یا دشمن وقت داده می‌شود وهمین وقت دادن باعث تلفات و خسارات می‌شود.»

اما نهادهای امنیتی از هماهنگی‌های لازم میان نظامیان و مسوولین مرکزی و ولایتی سخن می‌زنند، اما آن‌چه در مرزا اولنگ رخ داده است را درسی به نظامیان کشور برای مهار تهدیدهای دشمن در آینده می‌گویند.

نجیب دانش، سرپرست ریاست دفترسخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «ما با تمام قوت تلاش خود را می‌کنیم، کوشش صورت می‌گیرد اما هرچیز در جنگ به نفع شما همواره نمی‌باشد. بعضی موارد در جریان جنگ تغییر می‌کند که باید از این ما یک درس بگیریم که برای عملیات‌های بعدی و حفظ بعضی ساحات جدی‌تر اقدام بکنیم.»

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «از روزی که مشکلات ایجاد شده بود، در آن‌جا قطعات ما بودند، آن‌ها عملیات را اجرا می‌کنند و قطعات هوایی ما هم در عملیات بودند. یعنی این طور نبوده که آن‌جا عملیات نبود باشد.»

نظامیان پیشین باور دارند که این بار نخست نیست شهروندان کشور به علت کم کاری، بی‌پروایی و ناتوانی مسوولین امنیتی به این گونه رویدادها مواجه می‌شوند و تاکنون کار بنیادی که بتواند برای مهار این تهدیدات موثر تمام شود، انجام نشده است.

هم‌رسانی کنید