تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آماده‌گی عطامحمد نور برای کنار رفتن از پُست والی

عطامحمد نور، رییس اجرایی  جمعیت اسلامی می‌گوید که قرار است از مقام ولایت کنار برود و قرار است به زودی تفاهم‌نامه‌یی میان رییس‌جمهورغنی و رهبران حزب جمعیت به امضاء برسد.

آقای نور می‌گوید که در دیدار‌های اخیرش با رییس‌جمهورغنی تصمیم گرفته‌است که بر بنیاد این تفاهم‌نامه رهبران این حزب در تصمیم‌گیری‌های بزرگ سیاسی حکومت سهم داشته باشند.

عطا‌محمد نور می‌گوید: «من مدت زیادی والی بلخ بودم، طبیعی‌است که باید راه را برای دیگران هم باز کنیم تا کسانی دیگری هم در این پُست کار کند.»

آقای نور، در ماه‌های پسین چندین بار با رییس‌جمهور گفت‌وگو کرد. او می‌گوید که در این نشست‌ها هر دو طرف خواست‌هایی داشته‌اند که به توافق رسیده‌اند.

آقای نور می‌افزاید: «هر دو طرف بر یک پیش‌نویس کار کرده‌ایم تا حدی زیادی به توافق رسیده‌ایم که نهایی شود، بعد با رهبری جمعیت اسلامی و متحدین که علاقه‌مند امضاء بودند، با آنان در میان گذاشته شود، آنچه که قابل اصلاح بود، اصلاح شود در غیر آن به مرحلۀ اجرا گذاشته می‌شود.»

آقای نور مهم‌ترین خواست رییس‌جمهور را از خودش چنین بیان می‌کند: «ما از روند صلح حمایت کنیم؛ از سیاست خارجی حکومت حمایت کنیم؛ ما در تأمین امنیت از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنیم؛ ما در دفاع از نظام مردم را بسیج سازیم.»

آقای نور می‌گوید که کشور در وضع شکننده قرار دارد؛ هراس‌افگنان در تلاش گسترش ناامنی‌ها به ویژه در شمال کشور استند. می‌خواهند جنگ شمال به جنگ قدرت‌های منطقه تبدیل شود؛ از این‌رو نیاز به همکاری و پشتیبانی حکومت است.

آقای نور، در پیکارهای انتخاباتی از مخالفان سرسخت رییس‌جمهور به شمار می‌رفت.

از سویی هم، شماری از آگاهان امور سیاسی دربارۀ کنار رفتن آقای نور چنین دیدگاهی دارند.

حیات‌الله جواد، آگاه امور سیاسی، می‌گوید: «هر تغییر به سود مردم است؛ مشروط به این که این تغییر در فضای مناسب صورت گیرد که در آن رقابت آزاد واجدین شرایط برای گرفتن این پُست فراهم شود.»

در همین حال کاخ ریاست‌جمهوری گفته‌های عطامحمد نور را تائید می‌کند.

آماده‌گی عطامحمد نور برای کنار رفتن از پُست والی

آقای نور می‌گوید که در دیدار‌های اخیرش با رییس‌جمهور تصمیم گرفته‌است که بر بنیاد این تفاهم‌نامه رهبران این حزب در تصمیم‌گیری‌های بزرگ سیاسی حکومت سهم داشته باشند

تصویر بندانگشتی

عطامحمد نور، رییس اجرایی  جمعیت اسلامی می‌گوید که قرار است از مقام ولایت کنار برود و قرار است به زودی تفاهم‌نامه‌یی میان رییس‌جمهورغنی و رهبران حزب جمعیت به امضاء برسد.

آقای نور می‌گوید که در دیدار‌های اخیرش با رییس‌جمهورغنی تصمیم گرفته‌است که بر بنیاد این تفاهم‌نامه رهبران این حزب در تصمیم‌گیری‌های بزرگ سیاسی حکومت سهم داشته باشند.

عطا‌محمد نور می‌گوید: «من مدت زیادی والی بلخ بودم، طبیعی‌است که باید راه را برای دیگران هم باز کنیم تا کسانی دیگری هم در این پُست کار کند.»

آقای نور، در ماه‌های پسین چندین بار با رییس‌جمهور گفت‌وگو کرد. او می‌گوید که در این نشست‌ها هر دو طرف خواست‌هایی داشته‌اند که به توافق رسیده‌اند.

آقای نور می‌افزاید: «هر دو طرف بر یک پیش‌نویس کار کرده‌ایم تا حدی زیادی به توافق رسیده‌ایم که نهایی شود، بعد با رهبری جمعیت اسلامی و متحدین که علاقه‌مند امضاء بودند، با آنان در میان گذاشته شود، آنچه که قابل اصلاح بود، اصلاح شود در غیر آن به مرحلۀ اجرا گذاشته می‌شود.»

آقای نور مهم‌ترین خواست رییس‌جمهور را از خودش چنین بیان می‌کند: «ما از روند صلح حمایت کنیم؛ از سیاست خارجی حکومت حمایت کنیم؛ ما در تأمین امنیت از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنیم؛ ما در دفاع از نظام مردم را بسیج سازیم.»

آقای نور می‌گوید که کشور در وضع شکننده قرار دارد؛ هراس‌افگنان در تلاش گسترش ناامنی‌ها به ویژه در شمال کشور استند. می‌خواهند جنگ شمال به جنگ قدرت‌های منطقه تبدیل شود؛ از این‌رو نیاز به همکاری و پشتیبانی حکومت است.

آقای نور، در پیکارهای انتخاباتی از مخالفان سرسخت رییس‌جمهور به شمار می‌رفت.

از سویی هم، شماری از آگاهان امور سیاسی دربارۀ کنار رفتن آقای نور چنین دیدگاهی دارند.

حیات‌الله جواد، آگاه امور سیاسی، می‌گوید: «هر تغییر به سود مردم است؛ مشروط به این که این تغییر در فضای مناسب صورت گیرد که در آن رقابت آزاد واجدین شرایط برای گرفتن این پُست فراهم شود.»

در همین حال کاخ ریاست‌جمهوری گفته‌های عطامحمد نور را تائید می‌کند.

هم‌رسانی کنید