Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آماده‌گی چین برای همکاری درمبارزه با کرونا در افغانستان

در پی افزایش نگرانی‌ها از گسترش شیوع ویروس کرونا در افغانستان، سفارت چین در کابل به طلوع‌نیوز می‌گوید که چین آمادۀ همکاری‌های بهداشتی برای مبارزه با این ویروس در افغانستان است.

سفارت چین می‌افزاید که بر علاوۀ کمک‌های بهداشتی، آماده‌است که تجربه‌هایش در مبارزه با این ویروس را نیز با افغانستان شریک سازد. ویروس کرونا، نخستین بار در شهر ووهان چین شیوع یافت و سپس به دیگر کشورها گسترش یافت.

تاکنون بیش از سه‌هزار تن در چین جان‌های شان را بر اثر ویروس کرونا از دست داده‌اند و بیش از هشتادهزار تن دیگر به این ویروس مبتلا شده‌اند. اما، اکنون چین در آستانۀ مهار این ویروس است.

پس از چین، ایتالیا، کوریای جنوبی و ایران از کشورهایی استند که شمار بیشتر جان باخته‌گان و مبتلایان به این ویروس را دارند.

افغانستان که در همسایگی ایران قرار دارد، تاکنون هفت رویداد مثبت را ثبت کرده‌است – مبتلایان به این بیماری، از ایران به افغانستان آمده‌اند.

شیوع این ویروس در افغانستان، نگرانی‌های جدی را به وجود آورده‌است.

شماری از باشنده‌گان کابل، امروز (جمعه، ۲۳حوت) پیکار رضاکارانه‌یی را برای مبارزه با این بیماری در کابل راه اندازی کردند.

این رضاکاران، به مردم دربارۀ این ویروس آگاهی می‌دهند و از آن‌ها می‌خواهند که رهنمودهای بهداشتی را رعایت کنند.

رضا کاران، ماسک، شوینده‌های ضدعفونی کننده و برگه‌های آگهی بهداشتی را برای مردم توزیع می‌کنند.

عطاالله عندنانی، یکی از این رضا کاران گفت: «هتل‌ها و ر ستورانت‌هایی را که در منطقۀ ما وجود دارند، دوا پاشی می‌کنیم و بیشتر تمرکز ما بر آگهی‌دهی دربارۀ ویروس و پیش‌گیری از شیوع ویروس کرونا است.»

محمد حلیم، رضا کار دیگر نیز بیان داشت: «در برگه‌های آگهی‌دهی، دربارۀ چگونگی پیشگیری از کرونا نوشته شده و آن را ما میان مردم توزیع می‌کنیم.»

سازمان جهانی بهداشت، ویروس کرونا یا کوید نزده را یک ویروس واگیر جهانی اعلام کرده‌است.

این ویروس، به بیش از صد کشور جهان شیوع پیدا کرده‌است و جان بیش از پنج‌هزار را گرفته‌است و نیز بیش از صدهزار تن دیگر به این ویروس آلوده شده‌‌اند.

تاکنون دارویی برای درمان این بیماری ساخته نشده‌است، اما پزشکان به مردم توصیه می‌کنند که مقاومت بدن شان را با استفاده از ویتامین سی بلند ببرند و نیز دست‌های شان را مرتبأ بشویند.

نو روز حقمل، استاد دانشگاۀ پزشکی لندن گفت: «ارقامی را که ما داریم، پنجاه درصد مردم به خدمات صحی دست رسی ندارند و مردم در حالت فقر زنده‌گی می‌کنند.»

حکومت افغانستان، برگزاری نشست‌ها و تجمعات بزرگ و نیز برگزاری سال نو را ممنوع اعلام کرده‌است.

آماده‌گی چین برای همکاری درمبارزه با کرونا در افغانستان

وزارت صحت، می‌گوید که هفت رویداد مشکوک از ولایت‌های دایکندی، پکتیا، پروان، سمنگان و کابل در آزمایشگاه این نهاد زیر بررسی استند و نتایج آن تا ۲۴ساعت معلوم خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

در پی افزایش نگرانی‌ها از گسترش شیوع ویروس کرونا در افغانستان، سفارت چین در کابل به طلوع‌نیوز می‌گوید که چین آمادۀ همکاری‌های بهداشتی برای مبارزه با این ویروس در افغانستان است.

سفارت چین می‌افزاید که بر علاوۀ کمک‌های بهداشتی، آماده‌است که تجربه‌هایش در مبارزه با این ویروس را نیز با افغانستان شریک سازد. ویروس کرونا، نخستین بار در شهر ووهان چین شیوع یافت و سپس به دیگر کشورها گسترش یافت.

تاکنون بیش از سه‌هزار تن در چین جان‌های شان را بر اثر ویروس کرونا از دست داده‌اند و بیش از هشتادهزار تن دیگر به این ویروس مبتلا شده‌اند. اما، اکنون چین در آستانۀ مهار این ویروس است.

پس از چین، ایتالیا، کوریای جنوبی و ایران از کشورهایی استند که شمار بیشتر جان باخته‌گان و مبتلایان به این ویروس را دارند.

افغانستان که در همسایگی ایران قرار دارد، تاکنون هفت رویداد مثبت را ثبت کرده‌است – مبتلایان به این بیماری، از ایران به افغانستان آمده‌اند.

شیوع این ویروس در افغانستان، نگرانی‌های جدی را به وجود آورده‌است.

شماری از باشنده‌گان کابل، امروز (جمعه، ۲۳حوت) پیکار رضاکارانه‌یی را برای مبارزه با این بیماری در کابل راه اندازی کردند.

این رضاکاران، به مردم دربارۀ این ویروس آگاهی می‌دهند و از آن‌ها می‌خواهند که رهنمودهای بهداشتی را رعایت کنند.

رضا کاران، ماسک، شوینده‌های ضدعفونی کننده و برگه‌های آگهی بهداشتی را برای مردم توزیع می‌کنند.

عطاالله عندنانی، یکی از این رضا کاران گفت: «هتل‌ها و ر ستورانت‌هایی را که در منطقۀ ما وجود دارند، دوا پاشی می‌کنیم و بیشتر تمرکز ما بر آگهی‌دهی دربارۀ ویروس و پیش‌گیری از شیوع ویروس کرونا است.»

محمد حلیم، رضا کار دیگر نیز بیان داشت: «در برگه‌های آگهی‌دهی، دربارۀ چگونگی پیشگیری از کرونا نوشته شده و آن را ما میان مردم توزیع می‌کنیم.»

سازمان جهانی بهداشت، ویروس کرونا یا کوید نزده را یک ویروس واگیر جهانی اعلام کرده‌است.

این ویروس، به بیش از صد کشور جهان شیوع پیدا کرده‌است و جان بیش از پنج‌هزار را گرفته‌است و نیز بیش از صدهزار تن دیگر به این ویروس آلوده شده‌‌اند.

تاکنون دارویی برای درمان این بیماری ساخته نشده‌است، اما پزشکان به مردم توصیه می‌کنند که مقاومت بدن شان را با استفاده از ویتامین سی بلند ببرند و نیز دست‌های شان را مرتبأ بشویند.

نو روز حقمل، استاد دانشگاۀ پزشکی لندن گفت: «ارقامی را که ما داریم، پنجاه درصد مردم به خدمات صحی دست رسی ندارند و مردم در حالت فقر زنده‌گی می‌کنند.»

حکومت افغانستان، برگزاری نشست‌ها و تجمعات بزرگ و نیز برگزاری سال نو را ممنوع اعلام کرده‌است.

هم‌رسانی کنید