Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آمارهای انتخاباتی؛ کابل و کندهار در صدر جدول ثبت نام کننده‌گان

آمارهای ثبت نام‌های رای دهنده‌گان که در هفتۀ نخست این روند به طلوع نیوز رسیده اند، نشان می‌دهند که در ولایت کندهار به گونۀ میانگین روزانه بیشترین باشنده‌گان این ولایت ثبت نام کرده اند، اما ولایت‌های غزنی و میدان وردک گواه کمترین ثبت نام‌های رای دهنده‌گان بوده‌اند.

نهادهای ناظر انتخابات می‌گویند که در کنار مشکلات امنیتی، اندک بودن آگاهی و بی اعتمادی مردم به روند انتخابات از علت‌های مهم حضور کم رنگ مردم در روند ثبت نام‌های رای دهنده‌گان بوده اند.

یازده روز از آغاز روند ثبت نام‌های رای دهنده‌گان می گذرد، اما آن گونۀ که کمیسیون مستقل انتخابات انتظار داشت، این روند به پیش نرفته است و هنوز هم در برخی از ولایت ها کم تر کسانی هستند که روزانه نام های شان را ثبت می کنند.

اما کندهار از ولایت‌هایی است که در هفتۀ نخست، روزانه گواه بیشترین حضور مردم در روند ثبت نام های رای دهنده‌گان بود، روزانه در این ولایت یک صد چهل و چهار تن ثبت نام می کنند.

پس از کندهار ولایت‌های هرات که در هر روز سی هشت تن ثبت نام کرده اند، جایگاه دوم را دارد، بامیان، بلخ، پکتیکا، نیمروز، هلمند و کابل گواه ثبت بیشتر نام های رای دهنده‌گان بوده اند، در ولایت‌های دیگر نیز حضور مردم در یک روز کمتر از سی تن بوده است اما بدخشان، کندز، غور، میدان وردک و غزنی از ولایت هایی هستند که روزانه کمتر کسانی حاضر شده اند که در روند ثبت نام ها شرکت کنند." 

ثبت نام مردم به گونۀ میانگین در یک روز:

کندهار ۱۴۴، هرات ۳۸، بامیان ۳۵، بلخ ۳۵، پکتیکا ۳۴، نیمروز ۳۳، هلمند ۳۲، کابل ۳۰، جوزجان ۲۹، ننگرهار ۲۸، زابل ۲۶، پروان ۲۴، لوگر ۲۳، سمنگان ۲۲، تخار ۲۲، لغمان ۱۸، خوست ۱۸، کنر ۱۶، دایکندی ۱۵، فراه ۱۵، سرپل ۱۴، پکتیا ۱۳، فاریاب ۱۲، بادغیس ۱۲، پنجشیر ۱۰، بغلان ۱۰، ارزگان ۹، نورستان ۷، بدخشان ۵، کندز ۵، غور ۴، میدان وردک ۳، غزنی ۳

معاذالله دولتی، معاون مالی و اداری کمیسیون مستقل انتخابات گفت:" ما از تمامی مقام های دولتی می خواهیم که ما را کمک کنند و در بخش تشویق مردم برای اشتراک در ثبت نام سهم شان را ادا کنند."

نهاد های ناظر انتخابات حضور مردم را در روند ثبت نام های رای دهنده گان اندک می دانند و می‌گویند که نا امنی‌ها و آگاهی مردم از علت‌های بنیادین حضور کم رنگ مردم در این روند بوده اند.

شمس راسخ، مسوؤل نظارت و ارزیابی فیفا گفته است:" هم مشکل امنیتی و هم مشکل استیکر یا همان نشان که در تذکره ها گنجانیده می شوند به خصوص در ولایت ها سبب حضور کم رنگ مردم شده است."

اما وزارت امور داخله از تامین امنیت مرکزهای ثبت نام‌های رای دهنده‌گان اطمینان می‌دهد.

نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفته است:" ما در همکاری با تمامی نهاد های امنیتی تلاش می کنیم که روی برنامه های تازه بخاطر تامین امنیت مردم و مرکز های ثبت نام رای دهنده گان کار کنیم."

آمارهای یک هفته نخست نشان می‌دهند که اگر ثبت نام رای دهنده گان همین گونه ادامه یابد تا پایان این روند بدون روستا‌ها و ولسوالی‌ها یک و نیم میلیون شهروند افغانستان ثبت نام خواهند کرد، در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات انتظار دارد که در این روند از ده تا پانزده میلیون شهروند افغانستان ثبت نام کنند.

آمارهای انتخاباتی؛ کابل و کندهار در صدر جدول ثبت نام کننده‌گان

یازده روز از آغاز روند ثبت نام‌های رای دهنده‌گان می گذرد، اما آن گونۀ که کمیسیون مستقل انتخابات انتظار داشت، این روند به پیش نرفته است و هنوز هم در برخی از ولایت ها کم تر کسانی هستند که روزانه نام های شان را ثبت می کنند.

Thumbnail

آمارهای ثبت نام‌های رای دهنده‌گان که در هفتۀ نخست این روند به طلوع نیوز رسیده اند، نشان می‌دهند که در ولایت کندهار به گونۀ میانگین روزانه بیشترین باشنده‌گان این ولایت ثبت نام کرده اند، اما ولایت‌های غزنی و میدان وردک گواه کمترین ثبت نام‌های رای دهنده‌گان بوده‌اند.

نهادهای ناظر انتخابات می‌گویند که در کنار مشکلات امنیتی، اندک بودن آگاهی و بی اعتمادی مردم به روند انتخابات از علت‌های مهم حضور کم رنگ مردم در روند ثبت نام‌های رای دهنده‌گان بوده اند.

یازده روز از آغاز روند ثبت نام‌های رای دهنده‌گان می گذرد، اما آن گونۀ که کمیسیون مستقل انتخابات انتظار داشت، این روند به پیش نرفته است و هنوز هم در برخی از ولایت ها کم تر کسانی هستند که روزانه نام های شان را ثبت می کنند.

اما کندهار از ولایت‌هایی است که در هفتۀ نخست، روزانه گواه بیشترین حضور مردم در روند ثبت نام های رای دهنده‌گان بود، روزانه در این ولایت یک صد چهل و چهار تن ثبت نام می کنند.

پس از کندهار ولایت‌های هرات که در هر روز سی هشت تن ثبت نام کرده اند، جایگاه دوم را دارد، بامیان، بلخ، پکتیکا، نیمروز، هلمند و کابل گواه ثبت بیشتر نام های رای دهنده‌گان بوده اند، در ولایت‌های دیگر نیز حضور مردم در یک روز کمتر از سی تن بوده است اما بدخشان، کندز، غور، میدان وردک و غزنی از ولایت هایی هستند که روزانه کمتر کسانی حاضر شده اند که در روند ثبت نام ها شرکت کنند." 

ثبت نام مردم به گونۀ میانگین در یک روز:

کندهار ۱۴۴، هرات ۳۸، بامیان ۳۵، بلخ ۳۵، پکتیکا ۳۴، نیمروز ۳۳، هلمند ۳۲، کابل ۳۰، جوزجان ۲۹، ننگرهار ۲۸، زابل ۲۶، پروان ۲۴، لوگر ۲۳، سمنگان ۲۲، تخار ۲۲، لغمان ۱۸، خوست ۱۸، کنر ۱۶، دایکندی ۱۵، فراه ۱۵، سرپل ۱۴، پکتیا ۱۳، فاریاب ۱۲، بادغیس ۱۲، پنجشیر ۱۰، بغلان ۱۰، ارزگان ۹، نورستان ۷، بدخشان ۵، کندز ۵، غور ۴، میدان وردک ۳، غزنی ۳

معاذالله دولتی، معاون مالی و اداری کمیسیون مستقل انتخابات گفت:" ما از تمامی مقام های دولتی می خواهیم که ما را کمک کنند و در بخش تشویق مردم برای اشتراک در ثبت نام سهم شان را ادا کنند."

نهاد های ناظر انتخابات حضور مردم را در روند ثبت نام های رای دهنده گان اندک می دانند و می‌گویند که نا امنی‌ها و آگاهی مردم از علت‌های بنیادین حضور کم رنگ مردم در این روند بوده اند.

شمس راسخ، مسوؤل نظارت و ارزیابی فیفا گفته است:" هم مشکل امنیتی و هم مشکل استیکر یا همان نشان که در تذکره ها گنجانیده می شوند به خصوص در ولایت ها سبب حضور کم رنگ مردم شده است."

اما وزارت امور داخله از تامین امنیت مرکزهای ثبت نام‌های رای دهنده‌گان اطمینان می‌دهد.

نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفته است:" ما در همکاری با تمامی نهاد های امنیتی تلاش می کنیم که روی برنامه های تازه بخاطر تامین امنیت مردم و مرکز های ثبت نام رای دهنده گان کار کنیم."

آمارهای یک هفته نخست نشان می‌دهند که اگر ثبت نام رای دهنده گان همین گونه ادامه یابد تا پایان این روند بدون روستا‌ها و ولسوالی‌ها یک و نیم میلیون شهروند افغانستان ثبت نام خواهند کرد، در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات انتظار دارد که در این روند از ده تا پانزده میلیون شهروند افغانستان ثبت نام کنند.

هم‌رسانی کنید