Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آمر امنیت پولیس سمنگان در نبرد با طالبان کشته شد

پولیس ولایت سمنگان تأیید می‌کند که جنرال خواني طاهري، آمر امنيت پوليس این ولایت با شش تن ديگر از نيروهاي دولتي، شب گذشته در درگيري با طالبان کشته شده است.

محمدمنیر رحیمی، سخن‌گوی پولیس سمنگان می‌گوید در این درگیری که در روستای زیرک ولسوالي درۀ صوف پايان ولايت سمنگان رخ داد، سه تن از نیروهای دولتی دیگر زخم شده‌اند.

به گفتۀ سخن‌گوي پوليس سمنگان، در اين درگيري ١٤ طالب نيز كشته شدند و ١٦ تن ديگر شان زخم برداشته‌اند.

هرچند منابع محلي غيررسمي از درۀ صوف پايان، به طلوع‌نيوز مي‌گويند كه طالبان شماري از نيروهاي دولتي را به اسارت گرفته اند، اما سخن‌گوي پوليس سمنگان آن را تائيد نمي‌كند.

آمر امنیت پولیس سمنگان در نبرد با طالبان کشته شد

پولیس ولایت سمنگان می‌گوید که آمر امنیت این ولایت همراه با شش تن دیگر از نیروهای دولتی، در نبرد با طالبان در درۀ صوف پایان کشته شدند.

Thumbnail

پولیس ولایت سمنگان تأیید می‌کند که جنرال خواني طاهري، آمر امنيت پوليس این ولایت با شش تن ديگر از نيروهاي دولتي، شب گذشته در درگيري با طالبان کشته شده است.

محمدمنیر رحیمی، سخن‌گوی پولیس سمنگان می‌گوید در این درگیری که در روستای زیرک ولسوالي درۀ صوف پايان ولايت سمنگان رخ داد، سه تن از نیروهای دولتی دیگر زخم شده‌اند.

به گفتۀ سخن‌گوي پوليس سمنگان، در اين درگيري ١٤ طالب نيز كشته شدند و ١٦ تن ديگر شان زخم برداشته‌اند.

هرچند منابع محلي غيررسمي از درۀ صوف پايان، به طلوع‌نيوز مي‌گويند كه طالبان شماري از نيروهاي دولتي را به اسارت گرفته اند، اما سخن‌گوي پوليس سمنگان آن را تائيد نمي‌كند.

هم‌رسانی کنید