Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آگاهان: حکومت افغانستان راهبرد مشخصی برای صلح ندارد

تاچندی پیش حکومت و امریکا امید داشتند که پس از هفده سال جنگ، طالبان سرانجام متقاعد شده اند که به گفت‌وگوها رو بیاورند.

 رییس‌جمهور غنی، حتا با وجود حمله‌های مرگبار طالبان بر غزنی، به آنان دوباره پیشنهاد آتش بس داد؛ اما طالبان این پیشنهاد را رد کردند و جای آن، به دعوت روسیه برای اشتراک در نشست مسکو لبیک گفتند - نشستی که قرار است تا ده روز دیگر بدون نماینده‌گان حکومت‌های افغانستان و امریکا برگزار شود.

سفارت روسیه در کابل، به تازه‌گی گفته است که امریکا تنها در نشست‌هایی شرکت می‌کند که رهبری آن را به عهده داشته باشد و به سود واشنگتن تمام شود.

با این همه، برخی از آگاهان می‌گویند که با راه اندازی نشست‌ها در غیاب حکومت افغانستان، راه گفت‌وگوهای مستقیم حکومت و طالبان بسته شده است. این آگاهان روابط بین الملل، باور دارند که حکومت باید راهبرد مشخصی برای صلح بسازد و این گونه نشست‌ها را باید خودش رهبری کند.

دین محمد نظری، آگاه امور روابط بین الملل در این باره گفت: «طالبان که در این شانزده-هفده سال در این گونه نشست های بین المللی شرکت نکرده اند... شرکت آنان در نشست مسکو طبیعتاً برای آنان یک ابتکار جدید و پیروزی به حساب می آید.»

امریکا پیش از این گفته بود که این نشست برای تأمین صلح در افغانستان هیچ کمکی نمی‌کند و به همین دلیل دعوت روسیه برای شرکت در این نشست را رد کرد.

وزارت امور خارجه افغانستان نیز از شرکت طالبان در این نشست انتقاد کرده بود، زیرا به گفته این وزارت، طالبان به "میکانیزم پذیرفته شده بین المللی و منطقه یی برای صلح و گفت‌وگوی مستقیم" احترام نگذاشته اند.

اما آگاهان تأکید دارند که حکومت افغانستان خود باید دنبال راه چاره بود نه این‌که منتظر کشورهای بیرونی بماند تا برای صلح میکانیزمی بسازند.

بصیر یوسفی، آگاه امور روابط بین الملل در این باره بیان داشت: «ضرورت است تا افغانستان خودش برای خودش پالیسی صلح را انتخاب کند؛ نه پالیسی صلحی که امریکا برای ما انتخاب کند، یا روسیه انتخاب کند و ما بر اساس خواست روس ها ویا بر اساس خواست امریکایی ها، وارد مذاکره شویم.»

رحمت الله بیژن پور، آگاه امور روابط بین الملل نیز تصریح کرد: «با پشت سکه روس ها بازی می کنند و با روی سکه امریکایی ها. مشکل این است که افغانستان نیازمند صلح است و افغانستان باید فرمول صلح را بسیار جدی و سازمند بسازد تا هرچه زودتر تأثیرگذار باشد.»

انتظار می رود که در نشست مسکو نماینده گان دوازده کشور منطقه از جمله روسیه، ایران، پاکستان و ازبیکستان و نیز یک هیئت چهارنفری طالبان به رهبری ملا عباس ستانکزی، رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر، شرکت کنند. این نشست به روز چهارم ماه سپتمبر برگزار می‌شود.

آگاهان: حکومت افغانستان راهبرد مشخصی برای صلح ندارد

انتظار می رود که در نشست مسکو نماینده گان دوازده کشور منطقه از جمله روسیه، ایران، پاکستان و ازبیکستان و نیز یک هیئت چهارنفری طالبان به رهبری ملا عباس ستانکزی، رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر، شرکت کنند. این نشست به روز چهارم ماه سپتمبر برگزار می‌شود.

Thumbnail

تاچندی پیش حکومت و امریکا امید داشتند که پس از هفده سال جنگ، طالبان سرانجام متقاعد شده اند که به گفت‌وگوها رو بیاورند.

 رییس‌جمهور غنی، حتا با وجود حمله‌های مرگبار طالبان بر غزنی، به آنان دوباره پیشنهاد آتش بس داد؛ اما طالبان این پیشنهاد را رد کردند و جای آن، به دعوت روسیه برای اشتراک در نشست مسکو لبیک گفتند - نشستی که قرار است تا ده روز دیگر بدون نماینده‌گان حکومت‌های افغانستان و امریکا برگزار شود.

سفارت روسیه در کابل، به تازه‌گی گفته است که امریکا تنها در نشست‌هایی شرکت می‌کند که رهبری آن را به عهده داشته باشد و به سود واشنگتن تمام شود.

با این همه، برخی از آگاهان می‌گویند که با راه اندازی نشست‌ها در غیاب حکومت افغانستان، راه گفت‌وگوهای مستقیم حکومت و طالبان بسته شده است. این آگاهان روابط بین الملل، باور دارند که حکومت باید راهبرد مشخصی برای صلح بسازد و این گونه نشست‌ها را باید خودش رهبری کند.

دین محمد نظری، آگاه امور روابط بین الملل در این باره گفت: «طالبان که در این شانزده-هفده سال در این گونه نشست های بین المللی شرکت نکرده اند... شرکت آنان در نشست مسکو طبیعتاً برای آنان یک ابتکار جدید و پیروزی به حساب می آید.»

امریکا پیش از این گفته بود که این نشست برای تأمین صلح در افغانستان هیچ کمکی نمی‌کند و به همین دلیل دعوت روسیه برای شرکت در این نشست را رد کرد.

وزارت امور خارجه افغانستان نیز از شرکت طالبان در این نشست انتقاد کرده بود، زیرا به گفته این وزارت، طالبان به "میکانیزم پذیرفته شده بین المللی و منطقه یی برای صلح و گفت‌وگوی مستقیم" احترام نگذاشته اند.

اما آگاهان تأکید دارند که حکومت افغانستان خود باید دنبال راه چاره بود نه این‌که منتظر کشورهای بیرونی بماند تا برای صلح میکانیزمی بسازند.

بصیر یوسفی، آگاه امور روابط بین الملل در این باره بیان داشت: «ضرورت است تا افغانستان خودش برای خودش پالیسی صلح را انتخاب کند؛ نه پالیسی صلحی که امریکا برای ما انتخاب کند، یا روسیه انتخاب کند و ما بر اساس خواست روس ها ویا بر اساس خواست امریکایی ها، وارد مذاکره شویم.»

رحمت الله بیژن پور، آگاه امور روابط بین الملل نیز تصریح کرد: «با پشت سکه روس ها بازی می کنند و با روی سکه امریکایی ها. مشکل این است که افغانستان نیازمند صلح است و افغانستان باید فرمول صلح را بسیار جدی و سازمند بسازد تا هرچه زودتر تأثیرگذار باشد.»

انتظار می رود که در نشست مسکو نماینده گان دوازده کشور منطقه از جمله روسیه، ایران، پاکستان و ازبیکستان و نیز یک هیئت چهارنفری طالبان به رهبری ملا عباس ستانکزی، رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر، شرکت کنند. این نشست به روز چهارم ماه سپتمبر برگزار می‌شود.

هم‌رسانی کنید