تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مبهم بودن قتل دوتن که گفته می‌شود اعضای طالبان پاکستان بوده‌اند

به دنبال همه‌گانی شدن خبر کشته‌شدن دو مرد در کابل که بربیناد گزارش بی‌بی‌سی دو عضو برجستۀ پیشین تحریک طالبان پاکستانی بودند، برخی از منابع تأیید می‌کنند که جسدهای این مردان، در حوالی ساعت نُه و سی دقیقه شب هفتم ماه روان هجری خورشیدی، از بخشی به نام انگورباغ‌ها در پشت باغ بالا و نزدیک به هوتل انترکانتیننتال یافت شد.

هیچ یک از نهادهای امنیتی، دربارۀ چگونه‌گی این رویداد و کیستی این مردان کشته‌شده، به‌گونۀ رسمی چیزی نمی‌گویند؛ اما یک منبع امنیتی تأکید می‌ورزد که این مردان شهروندان افغانستان بودند و از سوی شبکه‌یی به قتل رسیدند که کارش آدم‌کشی‌های هراس‌افگنانه و هدف‌مند است.

در این میان، طالبان پاکستانی تأیید کرده‌اند که شیخ خالد حقانی، معاون پیشین تحریک طالبان پاکستانی و قاری یوسف یونس، یکی از فرماندهان نظامی این تحریک، کشته شده‌اند.

در برخی از گزارش‌ها هم آمده‌است که هفتۀ پیش، جسدهای این دو تن به طالبان پاکستانی تحویل داده شده‌اند.

عبدالشکور دادرس، آگاۀ امور سیاسی در این باره گفت: «باید ارگان‌های کشفی و تحقیقاتی افغانستان، خصوصاً کشفی، جواب دهند که این کی‌ها بودند؟ در کدام مکان، در کدام زمان، چطور سلب حیات شدند و فاعل این کی بوده‌است و انگیز‌ه‌اش چی بوده‌است؟»

دربارۀ قاری یوسف یونس، اطلاعات زیادی در دست نیست؛ اما از شیخ خالد حقانی، هم‌چون فردی نزدیک به حکیم‌الله محسود، رهبر پیشین تحریک طالبان پاکستانی یاد شده‌است.
شیخ خالد حقانی که سی و سه ساله بود، بیش از یک دهه پیش به تحریک طالبان پاکستانی پیوسته بود و در این مدت، مسؤول چندین حملۀ بزرگ در برابر سیاست‌گران پاکستانی شناخته می‌شد.

شیخ خالد در دارالعلوم حقانیۀ پاکستان آموزش دیده بود و بیشتر فتواهای تحریک طالبان پاکستانی، با امضای او بین مردم پخش می‌شدند.

باری وی دربارۀ تلاش‌های صلح در منطقه گفته بود: «دولت پاکستان نمی‌تواند فشارهای امریکا را تحمل کند. این در حالی‌ست که ارتش و دولت پاکستان برای مذاکره با طالبان با هم به توافق نرسیده‌اند و این تضاد همیشه وجود خواهد داشت.»

در چنین اوضاعی، این نگرانی‌ به میان آمده‌است که اگر شیخ خالد حقانی و همراهش به راستی در کابل کشته شده باشند، این رویداد بر اوضاع در منطقه چه تأثیری خواهد گذاشت؟ این پرسش هم مطرح است که باتوجه به تلاش‌های صلح در منطقه، حضور این دو عضو کلیدی تحریک طالبان پاکستانی در کابل، چه پیامی را در خود داشت؟

رحیم بیگ یعقوبی، عضو شورای عالی صلح گفت: «فعلاً افتراق بین دولت وجود دارد که همین مشکلات امنیتی را به بار آورده‌است و هرکس از هرجا پیدا می‌شود؛ اما وارث اصلی و مذاکره‌کنندۀ [صلح] باید خود مردم افغانستان باشند.»

این نخستین‌بار است که از کشته‌شدن اعضای بلندپایه پیشین تحریک طالبان پاکستانی در کابل، خبر داده می‌شود.

پیش از این شماری از ولایت‌های جنوبی و شرقی افغانستان، گواۀ پخش چنین گزارش‌هایی بوده‌اند. حکومت پاکستان در این پیوند، حکومت افغانستان را به پشتیبانی از طالبان پاکستانی متهم ساخته‌است؛ اما کابل همواره این اتهام اسلام آباد را رد کرده‌است.

مبهم بودن قتل دوتن که گفته می‌شود اعضای طالبان پاکستان بوده‌اند

طالبان پاکستانی، کشته شدن شیخ خالد حقانی، معاون پیشین تحریک طالبان پاکستانی و قاری یوسف یونس، یکی از فرماندهان نظامی این تحریک را تأیید کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

به دنبال همه‌گانی شدن خبر کشته‌شدن دو مرد در کابل که بربیناد گزارش بی‌بی‌سی دو عضو برجستۀ پیشین تحریک طالبان پاکستانی بودند، برخی از منابع تأیید می‌کنند که جسدهای این مردان، در حوالی ساعت نُه و سی دقیقه شب هفتم ماه روان هجری خورشیدی، از بخشی به نام انگورباغ‌ها در پشت باغ بالا و نزدیک به هوتل انترکانتیننتال یافت شد.

هیچ یک از نهادهای امنیتی، دربارۀ چگونه‌گی این رویداد و کیستی این مردان کشته‌شده، به‌گونۀ رسمی چیزی نمی‌گویند؛ اما یک منبع امنیتی تأکید می‌ورزد که این مردان شهروندان افغانستان بودند و از سوی شبکه‌یی به قتل رسیدند که کارش آدم‌کشی‌های هراس‌افگنانه و هدف‌مند است.

در این میان، طالبان پاکستانی تأیید کرده‌اند که شیخ خالد حقانی، معاون پیشین تحریک طالبان پاکستانی و قاری یوسف یونس، یکی از فرماندهان نظامی این تحریک، کشته شده‌اند.

در برخی از گزارش‌ها هم آمده‌است که هفتۀ پیش، جسدهای این دو تن به طالبان پاکستانی تحویل داده شده‌اند.

عبدالشکور دادرس، آگاۀ امور سیاسی در این باره گفت: «باید ارگان‌های کشفی و تحقیقاتی افغانستان، خصوصاً کشفی، جواب دهند که این کی‌ها بودند؟ در کدام مکان، در کدام زمان، چطور سلب حیات شدند و فاعل این کی بوده‌است و انگیز‌ه‌اش چی بوده‌است؟»

دربارۀ قاری یوسف یونس، اطلاعات زیادی در دست نیست؛ اما از شیخ خالد حقانی، هم‌چون فردی نزدیک به حکیم‌الله محسود، رهبر پیشین تحریک طالبان پاکستانی یاد شده‌است.
شیخ خالد حقانی که سی و سه ساله بود، بیش از یک دهه پیش به تحریک طالبان پاکستانی پیوسته بود و در این مدت، مسؤول چندین حملۀ بزرگ در برابر سیاست‌گران پاکستانی شناخته می‌شد.

شیخ خالد در دارالعلوم حقانیۀ پاکستان آموزش دیده بود و بیشتر فتواهای تحریک طالبان پاکستانی، با امضای او بین مردم پخش می‌شدند.

باری وی دربارۀ تلاش‌های صلح در منطقه گفته بود: «دولت پاکستان نمی‌تواند فشارهای امریکا را تحمل کند. این در حالی‌ست که ارتش و دولت پاکستان برای مذاکره با طالبان با هم به توافق نرسیده‌اند و این تضاد همیشه وجود خواهد داشت.»

در چنین اوضاعی، این نگرانی‌ به میان آمده‌است که اگر شیخ خالد حقانی و همراهش به راستی در کابل کشته شده باشند، این رویداد بر اوضاع در منطقه چه تأثیری خواهد گذاشت؟ این پرسش هم مطرح است که باتوجه به تلاش‌های صلح در منطقه، حضور این دو عضو کلیدی تحریک طالبان پاکستانی در کابل، چه پیامی را در خود داشت؟

رحیم بیگ یعقوبی، عضو شورای عالی صلح گفت: «فعلاً افتراق بین دولت وجود دارد که همین مشکلات امنیتی را به بار آورده‌است و هرکس از هرجا پیدا می‌شود؛ اما وارث اصلی و مذاکره‌کنندۀ [صلح] باید خود مردم افغانستان باشند.»

این نخستین‌بار است که از کشته‌شدن اعضای بلندپایه پیشین تحریک طالبان پاکستانی در کابل، خبر داده می‌شود.

پیش از این شماری از ولایت‌های جنوبی و شرقی افغانستان، گواۀ پخش چنین گزارش‌هایی بوده‌اند. حکومت پاکستان در این پیوند، حکومت افغانستان را به پشتیبانی از طالبان پاکستانی متهم ساخته‌است؛ اما کابل همواره این اتهام اسلام آباد را رد کرده‌است.

هم‌رسانی کنید