تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

ابهام در موقف فرانسه مبنی بر رفع تحریم ها علیه حکمتیار

یک منبع آگاه به طلوع نیوزمی گوید که هرچند علت این کار حکومت  فرانسه روشن نیست، اما برخی ازآگاهان ناخشنودی پاریس را درباره برداشتن تحریم ها ازحزب اسلامی ، به کشته شدن ده سرباز  فرانسوی وزخمی شدن بیست سرباز دیگر ازسوی جنگجویان حزب اسلامی پیوند می دهند.

این سربازان درسال دوهزاروهشت میلادی در ولسوالی سروبی کابل کشته وزخمی شدند.

سفارت فرانسه درکابل دراین باره نمی خواهد چیزی بگوید.

درحالیکه اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به نامه حکومت افغانستان از بهر برداشتن این تحریم ها پاسخ بدهند، اما یک منبع به طلوع نیوز می گوید که فرانسه یکی ازپنج عضو همیشه گی شورای امنیت سازمان ملل متحد  تصمیم اش را دراین باره  نهایی نکرده است.

تواب غورزنگ ، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی در این باره گفته است:" حکومت افغانستان انتظار دارد که کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، به زودی تحریم ها را از اعضای رهبری حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بر طرف کند."

درهمین حال هرچند  یک منبع در سازمان ملل متحد می گوید که تصمیم در این باره برای این سازمان حساسیت برانگیز است اما یوناما  با فرستادن خبرنامه یی به طلوع نیوز می گوید که نماینده گی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان درباره قضیه حکمتیار چیزی برای گفتن ندارد و پیش از گرفته شدن تصمیم در نیویارک، نباید انتظار ابراز نظر این سازمان را داشته باشید. 

عبدالوحید فرزه یی، عضو اتحادیه حقوق دانان گفته است:" ممکن برخی از کشورها نظر مخالف از رفع تحریم ها از رهبری حزب اسلامی داشته باشند، اما اینکه در عمل در وقت تصمیم گیری شورای امنیت چه اقدامی را انجام می دهند، این بستگی به این تصمیم دارد."

حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نیز از کندکاری ها درکارعملی شدن توافق نامه صلح و برداشته شدن تحریم ها نا خوشنود است.

حشمت الله ارشد، سخنگوی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گفته است:" هیئتی که از کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان آمده بود، آنان وعده سپرده بودند که پیش از رخصتی های میلاد مسیح این تحریم ها از اعضای رهبری حزب اسلامی برداشته می شوند؟.

ایالات متحده امریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه اعضای همیشه گی شورای امنیت سازمان ملل متحد استند که حق ویتو را دارند، اما هنوز روشن نیست که این کشورها در باره برداشته شدن تحریم ها بر اعضای رهبری حزب اسلامی گلبدین حکمتیار چه تصمیمی خواهند گرفت؟

افغانستان

ابهام در موقف فرانسه مبنی بر رفع تحریم ها علیه حکمتیار

حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نیز از کندکاری ها درکارعملی شدن توافق نامه صلح و برداشته شدن تحریم ها نا خوشنود است

Thumbnail

یک منبع آگاه به طلوع نیوزمی گوید که هرچند علت این کار حکومت  فرانسه روشن نیست، اما برخی ازآگاهان ناخشنودی پاریس را درباره برداشتن تحریم ها ازحزب اسلامی ، به کشته شدن ده سرباز  فرانسوی وزخمی شدن بیست سرباز دیگر ازسوی جنگجویان حزب اسلامی پیوند می دهند.

این سربازان درسال دوهزاروهشت میلادی در ولسوالی سروبی کابل کشته وزخمی شدند.

سفارت فرانسه درکابل دراین باره نمی خواهد چیزی بگوید.

درحالیکه اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به نامه حکومت افغانستان از بهر برداشتن این تحریم ها پاسخ بدهند، اما یک منبع به طلوع نیوز می گوید که فرانسه یکی ازپنج عضو همیشه گی شورای امنیت سازمان ملل متحد  تصمیم اش را دراین باره  نهایی نکرده است.

تواب غورزنگ ، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی در این باره گفته است:" حکومت افغانستان انتظار دارد که کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، به زودی تحریم ها را از اعضای رهبری حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بر طرف کند."

درهمین حال هرچند  یک منبع در سازمان ملل متحد می گوید که تصمیم در این باره برای این سازمان حساسیت برانگیز است اما یوناما  با فرستادن خبرنامه یی به طلوع نیوز می گوید که نماینده گی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان درباره قضیه حکمتیار چیزی برای گفتن ندارد و پیش از گرفته شدن تصمیم در نیویارک، نباید انتظار ابراز نظر این سازمان را داشته باشید. 

عبدالوحید فرزه یی، عضو اتحادیه حقوق دانان گفته است:" ممکن برخی از کشورها نظر مخالف از رفع تحریم ها از رهبری حزب اسلامی داشته باشند، اما اینکه در عمل در وقت تصمیم گیری شورای امنیت چه اقدامی را انجام می دهند، این بستگی به این تصمیم دارد."

حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نیز از کندکاری ها درکارعملی شدن توافق نامه صلح و برداشته شدن تحریم ها نا خوشنود است.

حشمت الله ارشد، سخنگوی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گفته است:" هیئتی که از کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان آمده بود، آنان وعده سپرده بودند که پیش از رخصتی های میلاد مسیح این تحریم ها از اعضای رهبری حزب اسلامی برداشته می شوند؟.

ایالات متحده امریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه اعضای همیشه گی شورای امنیت سازمان ملل متحد استند که حق ویتو را دارند، اما هنوز روشن نیست که این کشورها در باره برداشته شدن تحریم ها بر اعضای رهبری حزب اسلامی گلبدین حکمتیار چه تصمیمی خواهند گرفت؟

هم‌رسانی کنید