تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اتحادیه اروپا خواستار اقدام جدی حکومت در برابر خشونت با زنان است

اتحادیۀ اروپا از آن چه نیامدن تغییر در آمار خشونت در برابر زنان در افغانستان می داند، ابراز نگرانی می کند و از حکومت افغانستان می خواهد که به صورت جدی در برابر خشونت علیه زنان اقدام کند.

این اتحادیۀ در یک خبرنامه یی که به مناسبت «روز جهانی محو خشونت علیه زنان»، به طلوع نیوز فرستاده است، میزان خشونت در برابر زنان در افغانستان را «نا امید» کننده خوانده است و سال ۲۰۱۷ میلادی را یک سال بسیار دشوار از این رهگذر برای افغانستان می داند.

پیری مایدون، رییس هیئت اتحادیه اروپا در این باره می گوید: «ارقام تازه در مورد میزان خشونت علیه زنان در افغانستان شدیدأ نا امید کننده است. محو خشونت علیه زنان یکی از اولویت های عمده دولت افغانستان و جامعه جهانی بوده است و نیاز است تا در این راستا پیشرفت های سریع به دست آید؛ برنامه عمل زنان، صلح و امنیت باید عملی شود و مشارکت زنان در تمام عرصه های زنده گی سیاسی و اجتماعی به شمول روند صلح و انتخابات تضمین گردد.»

این در حالی است که بربنیاد گزارش تازۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، میزان خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۷ میلادی نسبت به سال پار، تغییر نیافته است. در ده ماه این سال، ۳۷۷۸ مورد خشونت در برابر زنان در افغانستان در این کمیسیون به ثبت رسیده اند.

همزمان با این، محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در پیامش به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان، می گوید که حکومت وحدت ملی، به تمامی میثاق های بین المللی، معاهده ها و کنوانسیون های حقوق زنان را که امضا کرده است، متعهد است و خود را در مبارزه با خشونت در برابر زنان مکلف می داند.

رییس جمهور می افزاید که در سه سال گذشته حکومت وحدت ملی، تمامی قوانین با درنظرداشت حقوق انسانی زنان تدوین شده اند.

اتحادیه اروپا خواستار اقدام جدی حکومت در برابر خشونت با زنان است

اتحادیه اروپا باور دارد که آمار خشونت در برابر زنان در افغانستان، نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است و این وضعیت به شدت آنان را «نا امید» کرده است.

Thumbnail

اتحادیۀ اروپا از آن چه نیامدن تغییر در آمار خشونت در برابر زنان در افغانستان می داند، ابراز نگرانی می کند و از حکومت افغانستان می خواهد که به صورت جدی در برابر خشونت علیه زنان اقدام کند.

این اتحادیۀ در یک خبرنامه یی که به مناسبت «روز جهانی محو خشونت علیه زنان»، به طلوع نیوز فرستاده است، میزان خشونت در برابر زنان در افغانستان را «نا امید» کننده خوانده است و سال ۲۰۱۷ میلادی را یک سال بسیار دشوار از این رهگذر برای افغانستان می داند.

پیری مایدون، رییس هیئت اتحادیه اروپا در این باره می گوید: «ارقام تازه در مورد میزان خشونت علیه زنان در افغانستان شدیدأ نا امید کننده است. محو خشونت علیه زنان یکی از اولویت های عمده دولت افغانستان و جامعه جهانی بوده است و نیاز است تا در این راستا پیشرفت های سریع به دست آید؛ برنامه عمل زنان، صلح و امنیت باید عملی شود و مشارکت زنان در تمام عرصه های زنده گی سیاسی و اجتماعی به شمول روند صلح و انتخابات تضمین گردد.»

این در حالی است که بربنیاد گزارش تازۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، میزان خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۷ میلادی نسبت به سال پار، تغییر نیافته است. در ده ماه این سال، ۳۷۷۸ مورد خشونت در برابر زنان در افغانستان در این کمیسیون به ثبت رسیده اند.

همزمان با این، محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در پیامش به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان، می گوید که حکومت وحدت ملی، به تمامی میثاق های بین المللی، معاهده ها و کنوانسیون های حقوق زنان را که امضا کرده است، متعهد است و خود را در مبارزه با خشونت در برابر زنان مکلف می داند.

رییس جمهور می افزاید که در سه سال گذشته حکومت وحدت ملی، تمامی قوانین با درنظرداشت حقوق انسانی زنان تدوین شده اند.

هم‌رسانی کنید