تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اتحادیۀ اروپا: از سرگیری گفت‌وگوهای صلح باید با آتش‌بس همراه باشد

رولاند کوبیا، فرستادۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا برای افغانستان، می‌گوید که از سرگیری گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان باید با آتش‌بس همراه باشد و نیز این گفت‌وگوها به آغاز مذاکرات میان افغانان منجر شود.

این دیپلومات بلندپایۀ اتحادیۀ اروپا، تأکید دارد که باید گفت‌وگوهای امریکا و طالبان بی‌درنگ ازسر گرفته شوند.

او در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «ما، اتحادیۀ اروپا، می‌خواهیم که گفت‌وگوها میان  امریکا و طالبان هرچه زودتر دوباره آغاز شوند تا درنهایت مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان به‌گونۀ فراگیر آغاز شود و این گفت وگوها دربرگیرندۀ گروه‌هایی باشند که بازتاب دهندۀ حضور جهت‌های مختلف سیاسی این کشور باشد.»

فرستادۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا بر حفظ دستاوردهای افغانان در مذاکرات صلح نیز تأکید می‌کند و می‌گوید که نباید افغانستان به عقب برگردد: «اگر دولتی باشد که به ازرش‌های اساسی حرمت نگذارد، به‌گونۀ مثال اگر یک امارات اسلامی روی کار آید و اگر حقوق کنونی محافظت نشوند، خیلی مشکل می‌شود که اروپاییان با چنین دولتی یا ادار‌ه‌یی کمک یا همکاری نمایند.»

در این میان، پیری مایدون، سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان، از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان می‌خواهد که نباید برایند انتخابات را به بحران بکشند.

آقای مایدون در این باره اظهار داشت: «سازماندهی انتخابات ریاست جمهوری، یک موضوع پیچیده است. این بار، کارگیری از دستگاه های شناخت بایومتریک که یک بخش دیگری از تضمین شفافیت و اعتبار دهی به نتایج انتخابات است پس رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی نیاز به زمان بیشتر برای نهایی سازی این روند دارند.»

اتحادیۀ اروپا انتظار دارد که پس از اعلام نتیجۀ انتخابات، رهبری حکومت هرچه زودتر تلاش‌هایش را برای آغاز گفت وگوهای صلح آغاز کند.

اتحادیۀ اروپا: از سرگیری گفت‌وگوهای صلح باید با آتش‌بس همراه باشد

اتحادیۀ اروپا انتظار دارد که پس از اعلام نتیجۀ انتخابات، رهبری حکومت هرچه زودتر تلاش‌هایش را برای آغاز گفت وگوهای صلح آغاز کند.

تصویر بندانگشتی

رولاند کوبیا، فرستادۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا برای افغانستان، می‌گوید که از سرگیری گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان باید با آتش‌بس همراه باشد و نیز این گفت‌وگوها به آغاز مذاکرات میان افغانان منجر شود.

این دیپلومات بلندپایۀ اتحادیۀ اروپا، تأکید دارد که باید گفت‌وگوهای امریکا و طالبان بی‌درنگ ازسر گرفته شوند.

او در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «ما، اتحادیۀ اروپا، می‌خواهیم که گفت‌وگوها میان  امریکا و طالبان هرچه زودتر دوباره آغاز شوند تا درنهایت مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان به‌گونۀ فراگیر آغاز شود و این گفت وگوها دربرگیرندۀ گروه‌هایی باشند که بازتاب دهندۀ حضور جهت‌های مختلف سیاسی این کشور باشد.»

فرستادۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا بر حفظ دستاوردهای افغانان در مذاکرات صلح نیز تأکید می‌کند و می‌گوید که نباید افغانستان به عقب برگردد: «اگر دولتی باشد که به ازرش‌های اساسی حرمت نگذارد، به‌گونۀ مثال اگر یک امارات اسلامی روی کار آید و اگر حقوق کنونی محافظت نشوند، خیلی مشکل می‌شود که اروپاییان با چنین دولتی یا ادار‌ه‌یی کمک یا همکاری نمایند.»

در این میان، پیری مایدون، سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان، از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان می‌خواهد که نباید برایند انتخابات را به بحران بکشند.

آقای مایدون در این باره اظهار داشت: «سازماندهی انتخابات ریاست جمهوری، یک موضوع پیچیده است. این بار، کارگیری از دستگاه های شناخت بایومتریک که یک بخش دیگری از تضمین شفافیت و اعتبار دهی به نتایج انتخابات است پس رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی نیاز به زمان بیشتر برای نهایی سازی این روند دارند.»

اتحادیۀ اروپا انتظار دارد که پس از اعلام نتیجۀ انتخابات، رهبری حکومت هرچه زودتر تلاش‌هایش را برای آغاز گفت وگوهای صلح آغاز کند.

هم‌رسانی کنید