Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اتمر: طالبان شرط‌های لویه‌جرگه را عملی نکرده‌اند

در پی تأخیر در آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان، محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه می‌گوید که طالبان شرط‌هایی را که از سوی لویه‌جرگه گذاشته شده‌اند، عملی نکرده‌اند.

به گفتۀ او به‌همین دلیل مشکلاتی در برابر آغاز گفت‌وگوهای صلح به‌ميان آمده‌اند و آنان می‌کوشند این مشکلات به‌زودی حل شوند.

آقای اتمر در این باره بیان داشت: «از بابت ادامۀ خشونت‌ها سخت متأسف استیم و این درست یکی از پنج موردی است که لویه‌جرگه مشورتی صلح روی آن تأکید کرد و آن را در پیوند به رهایی چهارصد نفر [زندانی طالبان] جداً مطرح کردند.»

سرپرست وزارت خارجه، یکی از علت‌های عملی‎نشدن فیصله‌های جرگۀ مشورتی صلح را بی‌پروایی طالبان به آغاز گفت‌وگوهای بی‌قید و شرط با هیئت گفت‌وگوکنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان، ادامۀ خشونت‌ها از سوی این گروه، رها نشدن تمامی اسیران نیروهای دولتی و برقرار نشدن آتش‌بس می‌داند.

با این همه او می‌گوید دربارۀ شرط دیگر لویه‌جرگه که رهایی ۴۰۰زندانی طالبان بود،  جامعۀ جهانی ملاحظه دارد: «جامعۀ جهانی اعتراض دارند، شما شنیده‌اید. شما در این باره گزارش‌های پخش کرده‌اید و کار ما باید این باشد که در این باره با جامعه جهانی اجماع بسازیم.»

در همین حال، نادر نادری، یکی از اعضای هیئت گفت‌وگوکنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان، هرگونه انتقاد طالبان را از این هیئت نادرست می‌داند و از آماده‌گی‌های این هیئت برای آغاز گفت‌وگوهای صلح سخن می‌زند: «طالبان با همان خلوص و نیتی را که تیم جمهوری اسلامی افغانستان برای مذاکره دارند آن‌ها هم هرچه زودتر آماده شوند تا مذاکرات را ما بتوانیم آغاز کنیم.»

اما، طالبان بارها تأکید کرده‌اند تا زمانی‌که چهارصد زندانی این گروه از بند حکومت رها نشوند، آنان وارد گفت‎وگوهای میان افغانان نخواهند شد.

اتمر: طالبان شرط‌های لویه‌جرگه را عملی نکرده‌اند

کاهش خشونت‌ها، آغاز بی‌قید و شرط گفت‌وگوهای میان افغانان، برقراری آتش‌بس، رهایی زندانیان حکومت و رهایی زندانیان طالبان پنج‌شرطی است که به گفتۀ اتمر لویه‌جرگه گذاشته‌است.

تصویر بندانگشتی

در پی تأخیر در آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان، محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه می‌گوید که طالبان شرط‌هایی را که از سوی لویه‌جرگه گذاشته شده‌اند، عملی نکرده‌اند.

به گفتۀ او به‌همین دلیل مشکلاتی در برابر آغاز گفت‌وگوهای صلح به‌ميان آمده‌اند و آنان می‌کوشند این مشکلات به‌زودی حل شوند.

آقای اتمر در این باره بیان داشت: «از بابت ادامۀ خشونت‌ها سخت متأسف استیم و این درست یکی از پنج موردی است که لویه‌جرگه مشورتی صلح روی آن تأکید کرد و آن را در پیوند به رهایی چهارصد نفر [زندانی طالبان] جداً مطرح کردند.»

سرپرست وزارت خارجه، یکی از علت‌های عملی‎نشدن فیصله‌های جرگۀ مشورتی صلح را بی‌پروایی طالبان به آغاز گفت‌وگوهای بی‌قید و شرط با هیئت گفت‌وگوکنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان، ادامۀ خشونت‌ها از سوی این گروه، رها نشدن تمامی اسیران نیروهای دولتی و برقرار نشدن آتش‌بس می‌داند.

با این همه او می‌گوید دربارۀ شرط دیگر لویه‌جرگه که رهایی ۴۰۰زندانی طالبان بود،  جامعۀ جهانی ملاحظه دارد: «جامعۀ جهانی اعتراض دارند، شما شنیده‌اید. شما در این باره گزارش‌های پخش کرده‌اید و کار ما باید این باشد که در این باره با جامعه جهانی اجماع بسازیم.»

در همین حال، نادر نادری، یکی از اعضای هیئت گفت‌وگوکنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان، هرگونه انتقاد طالبان را از این هیئت نادرست می‌داند و از آماده‌گی‌های این هیئت برای آغاز گفت‌وگوهای صلح سخن می‌زند: «طالبان با همان خلوص و نیتی را که تیم جمهوری اسلامی افغانستان برای مذاکره دارند آن‌ها هم هرچه زودتر آماده شوند تا مذاکرات را ما بتوانیم آغاز کنیم.»

اما، طالبان بارها تأکید کرده‌اند تا زمانی‌که چهارصد زندانی این گروه از بند حکومت رها نشوند، آنان وارد گفت‎وگوهای میان افغانان نخواهند شد.

هم‌رسانی کنید