تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

اتمر: پس از اول جوزا آوردن حکومت موقت از اولویت‌های ما خواهد بود

محمد حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که پس از اول ماه جوزای امسال، ادامۀ کار حکومت وحدت ملی مشروعیت ندارد.

او می‌گوید که اولویت تیم انتخاباتی او (صلح و اعتدال) پس از اول جوزا، ایجاد حکومت «سرپرست» و یا حکومت «موقت» در کشور است.

او که امروز (دوشنبه، ۵حمل) در مراسم سالیاد درگذشت مارشال فهیم در بلخ سخن می‌زد افزود: «آهسته آهسته، ملت ما دارد به یک اجماع می‌رسد که بعد از اول جوزا ادامۀ کار این حکومت هیچ نوع مشروعیت ندارد. ما هیچ‌گونه کار فراقانونی و برخلاف قانون اساسی خود نمی‌خواهیم. ما به‌ هیچ‌وجه در صدد خلای قدرت نیستیم ولی ما حتمأ حکومتی را می‌خواهیم که برای صلح و انتخابات با صداقت کار بکند نه این‌که خود به یک مانع تبدیل شود؛ بنأ آوردن حکومت سرپرست و یا موقت براساس احکام قانون اساسی ما از اولیت‌های ما خواهد بود تا به ملت خود اطمینان بدهیم که صلح و انتخابات آمدنی است.»

بربنیاد قانون اساسی، وظیفۀ رییس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم - بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری - به پایان می‌رسد. قانون اساسی افغانستان هم‌چنان حکم می‌کند که انتخابات ریاست‌جمهوری باید ۳۰ یا ۶۰روز پیش از ختم کار رییس‌جمهور برگزار شود.

این در حالی است که انتخابات ریاست‌جمهور کشور که باید در ۳۱ ماه حمل امسال برگزار می‌شد اکنون قرار است به تاریخ شش ماه میزان امسال برگزار شود – یعنی با تأخیر پنج ماهه.

در همین حال، عطامحمد نور، رییس اجراییه جمعیت اسلامی نیز در این نشست گفت که ادامۀ کار حکومت پس از اول جواز برای این حزب پذیرفتنی نیست: «رییس صاحب جمهور همیشه می‌گفت که بعد از اول جوزا یک روز هم من کار نمی‌کنم و کار من مشروع نیست و حالا ما می‌گویم که ما اجازه نمی‌دهیم که یک روز پس از جوزا شما رییس‌جمهور باشید!»
 

آقای اتمر، هم‌چنان در بارۀ تلفات نظامیان و غیرنظامیان نیز گفت که در پنج‌سال گذشته بیش از ۵۰هزار نظامی و غیرنظامی در کشور کشته‌ شده‌اند و در حدود ۹۸هزار تن دیگر زخمی شده‌اند.

او افزود: «مردم ما صلح می‌خواهند! اگر کسی در این مسئله شک دارد، صرفأ و صرف به ارقامی‌که دل هر افغان را به اندوه می‌آورد به آن توجه بکند.. در پنج سال گذشته، در حدود اضافه از ۵۰ هم‌وطن نظامی و ملکی ما شهید شده‌اند یعنی در هرسال در حدود ده هزار نفر. در همین پنج سال گذشته، در حدود ۹۸هزار هم‌وطن نظامی و ملکی ما زخم برداشته اند. ...این وضعیت دیوانگی و جنگ تحمیلی، باید متوقف ساخته شود.»

محمدیونس قانونی، معاون نخست دستۀ انتخاباتی محمد حنیف اتمر نیز در این همایش، صلح را یک نیاز ملی دانست و خط سرخ شان را در روند گفت‌وگوهای صلح این‌گونه فشرده ساخت: «ما جمهوریت و اسلامیت نظام را که درج قانون اساسی افغانستان است به هیچ گونه وجه المعامله قرار نخواهیم داد.»

در این همایش، آقای نور ‌بار دیگر هشدار داد که اگر به توافقات میان او و سرپرستان وزارت‌های دفاع و داخله در بارۀ تبدیلی فرماندهی پولیس بلخ عملی نشود به هر گزینه‌ دست خواهد زد. اما شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی رییس جمهور در فیسبوک خود، گردهمایی امروز مزارشریف را  پیکارهای انتخاباتی پیش از وقت دانسته است.

افغانستان

اتمر: پس از اول جوزا آوردن حکومت موقت از اولویت‌های ما خواهد بود

بربنیاد قانون اساسی، وظیفۀ رییس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم - بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری - به پایان می‌رسد.

تصویر بندانگشتی

محمد حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که پس از اول ماه جوزای امسال، ادامۀ کار حکومت وحدت ملی مشروعیت ندارد.

او می‌گوید که اولویت تیم انتخاباتی او (صلح و اعتدال) پس از اول جوزا، ایجاد حکومت «سرپرست» و یا حکومت «موقت» در کشور است.

او که امروز (دوشنبه، ۵حمل) در مراسم سالیاد درگذشت مارشال فهیم در بلخ سخن می‌زد افزود: «آهسته آهسته، ملت ما دارد به یک اجماع می‌رسد که بعد از اول جوزا ادامۀ کار این حکومت هیچ نوع مشروعیت ندارد. ما هیچ‌گونه کار فراقانونی و برخلاف قانون اساسی خود نمی‌خواهیم. ما به‌ هیچ‌وجه در صدد خلای قدرت نیستیم ولی ما حتمأ حکومتی را می‌خواهیم که برای صلح و انتخابات با صداقت کار بکند نه این‌که خود به یک مانع تبدیل شود؛ بنأ آوردن حکومت سرپرست و یا موقت براساس احکام قانون اساسی ما از اولیت‌های ما خواهد بود تا به ملت خود اطمینان بدهیم که صلح و انتخابات آمدنی است.»

بربنیاد قانون اساسی، وظیفۀ رییس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم - بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری - به پایان می‌رسد. قانون اساسی افغانستان هم‌چنان حکم می‌کند که انتخابات ریاست‌جمهوری باید ۳۰ یا ۶۰روز پیش از ختم کار رییس‌جمهور برگزار شود.

این در حالی است که انتخابات ریاست‌جمهور کشور که باید در ۳۱ ماه حمل امسال برگزار می‌شد اکنون قرار است به تاریخ شش ماه میزان امسال برگزار شود – یعنی با تأخیر پنج ماهه.

در همین حال، عطامحمد نور، رییس اجراییه جمعیت اسلامی نیز در این نشست گفت که ادامۀ کار حکومت پس از اول جواز برای این حزب پذیرفتنی نیست: «رییس صاحب جمهور همیشه می‌گفت که بعد از اول جوزا یک روز هم من کار نمی‌کنم و کار من مشروع نیست و حالا ما می‌گویم که ما اجازه نمی‌دهیم که یک روز پس از جوزا شما رییس‌جمهور باشید!»
 

آقای اتمر، هم‌چنان در بارۀ تلفات نظامیان و غیرنظامیان نیز گفت که در پنج‌سال گذشته بیش از ۵۰هزار نظامی و غیرنظامی در کشور کشته‌ شده‌اند و در حدود ۹۸هزار تن دیگر زخمی شده‌اند.

او افزود: «مردم ما صلح می‌خواهند! اگر کسی در این مسئله شک دارد، صرفأ و صرف به ارقامی‌که دل هر افغان را به اندوه می‌آورد به آن توجه بکند.. در پنج سال گذشته، در حدود اضافه از ۵۰ هم‌وطن نظامی و ملکی ما شهید شده‌اند یعنی در هرسال در حدود ده هزار نفر. در همین پنج سال گذشته، در حدود ۹۸هزار هم‌وطن نظامی و ملکی ما زخم برداشته اند. ...این وضعیت دیوانگی و جنگ تحمیلی، باید متوقف ساخته شود.»

محمدیونس قانونی، معاون نخست دستۀ انتخاباتی محمد حنیف اتمر نیز در این همایش، صلح را یک نیاز ملی دانست و خط سرخ شان را در روند گفت‌وگوهای صلح این‌گونه فشرده ساخت: «ما جمهوریت و اسلامیت نظام را که درج قانون اساسی افغانستان است به هیچ گونه وجه المعامله قرار نخواهیم داد.»

در این همایش، آقای نور ‌بار دیگر هشدار داد که اگر به توافقات میان او و سرپرستان وزارت‌های دفاع و داخله در بارۀ تبدیلی فرماندهی پولیس بلخ عملی نشود به هر گزینه‌ دست خواهد زد. اما شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی رییس جمهور در فیسبوک خود، گردهمایی امروز مزارشریف را  پیکارهای انتخاباتی پیش از وقت دانسته است.

هم‌رسانی کنید