تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالله: انتخابات در زمان معین آن برگزار خواهد شد

رییس اجراییه می گوید که انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن برگزار خواهد شد.

داکتر عبدالله عبدالله در دیدار با "جان بس"، سفیر ایالات متحده امریکا در کابل می گوید که روند گفتگوهای صلح از مساله انتخابات جدا است و با آن پیوندی ندارد.

بربنیاد یک خبرنامه ریاست اجراییه، سفیر ایالات متحده امریکا نیز گفته است که واشنگتن از برگزاری انتخابات به موقع در افغانستان پشتیبانی می کند.

این در حالی است که وال استریت ژورنال به نقل از برخی از مقام های امریکایی گفته است که این کشور برای پیشبرد گفتگوهای صلح، گزینه به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را بررسی می کند.

در این دیدار، رییس اجراییه بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به گونه شفاف و با اعتبار تاکید ورزیده است.

در همین حال حکومت افغانستان روز سه شنبه (۲۲ عقرب) گزارش‌ها را در مورد این که امریکا گزینه به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری را بررسی می‌کند رد کرد.

بربنیاد یک گزارش وال استریت ژورنال، ایالات متحده امریکا گزینه به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را بررسی می‌کند.

بربنیاد این گزارش امریکا این گزینه را برای آن بررسی می‌کند که گفتگوهای صلح به پیش بروند.

هارون چغانسوری، یکی از سخنگویان رییس جمهورغنی به این روزنامه گفته است که به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری پذیرفتنی نیست.

هارون چغانسوری در صفحۀ تویترش نگاشته است که :« حکومت افغانستان به اساس قانون اساسی کشور و تاریخ تعین شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ کاملا متعهد است.»

وی درادامه گفته است که :« تداوم در پروسه مردم سالاری لازمی است و هیچ گزینه دیگر بجز خواست و اراده افغان‌ها که در قانون اساسی کشور صراحت دارد قابل قبول نیست.»

عبدالله: انتخابات در زمان معین آن برگزار خواهد شد

بربنیاد یک خبرنامه ریاست اجراییه، سفیر ایالات متحده امریکا نیز گفته است که واشنگتن از برگزاری انتخابات به موقع در افغانستان پشتیبانی می کند

Thumbnail

رییس اجراییه می گوید که انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن برگزار خواهد شد.

داکتر عبدالله عبدالله در دیدار با "جان بس"، سفیر ایالات متحده امریکا در کابل می گوید که روند گفتگوهای صلح از مساله انتخابات جدا است و با آن پیوندی ندارد.

بربنیاد یک خبرنامه ریاست اجراییه، سفیر ایالات متحده امریکا نیز گفته است که واشنگتن از برگزاری انتخابات به موقع در افغانستان پشتیبانی می کند.

این در حالی است که وال استریت ژورنال به نقل از برخی از مقام های امریکایی گفته است که این کشور برای پیشبرد گفتگوهای صلح، گزینه به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را بررسی می کند.

در این دیدار، رییس اجراییه بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به گونه شفاف و با اعتبار تاکید ورزیده است.

در همین حال حکومت افغانستان روز سه شنبه (۲۲ عقرب) گزارش‌ها را در مورد این که امریکا گزینه به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری را بررسی می‌کند رد کرد.

بربنیاد یک گزارش وال استریت ژورنال، ایالات متحده امریکا گزینه به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را بررسی می‌کند.

بربنیاد این گزارش امریکا این گزینه را برای آن بررسی می‌کند که گفتگوهای صلح به پیش بروند.

هارون چغانسوری، یکی از سخنگویان رییس جمهورغنی به این روزنامه گفته است که به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری پذیرفتنی نیست.

هارون چغانسوری در صفحۀ تویترش نگاشته است که :« حکومت افغانستان به اساس قانون اساسی کشور و تاریخ تعین شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ کاملا متعهد است.»

وی درادامه گفته است که :« تداوم در پروسه مردم سالاری لازمی است و هیچ گزینه دیگر بجز خواست و اراده افغان‌ها که در قانون اساسی کشور صراحت دارد قابل قبول نیست.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره