Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اجساد قربانیان سقوط چرخ‌بال ارتش در فراه از طالبان گرفته شدند

پس از چهل روز از حادثۀ سقوط چرخ‌بال ارتش در ولایت فراه، نیروهای امینی موفق شدند تا اجساد ۱۹ قربانی این رویداد را از چنگ طالبان بیرون کنند و به خانواده‌های شان بسپارند.

قول اردوی ۲۰۷ ظفر در غرب کشور، با پخش خبرنامه‌یی گفته است که شب گذشته، نیروهای ویژۀ ارتش با راه اندازی یک عملیات در ولسوالی انار دره فراه، این اجساد را از نزد طالبان گرفتند.

به گفتۀ این قول اردو، در جریان پس‌گیری این اجساد نظامیان، هشت طالب مسلح کشته شدند و چهار تن دیگر زخم برداشته اند.

در سقوط چرخبال ارتش در ولایت فراه به روز نهم ماه عقرب، ۲۷ تن به شمول رییس و یک عضو شورای ولایتی فراه و معاون قول اردوی ۲۰۷ظفر جان باختند. ۱۹تن از این قربانیان نظامیان بودند و طالبان اجساد آنان در اختیار گرفته بودند‌.

اجساد قربانیان سقوط چرخ‌بال ارتش در فراه از طالبان گرفته شدند

در سقوط چرخبال ارتش در ولایت فراه به روز نهم ماه عقرب، ۲۷ تن به شمول رییس و یک عضو شورای ولایتی فراه و معاون قول اردوی ۲۰۷ظفر جان باختند.

تصویر بندانگشتی

پس از چهل روز از حادثۀ سقوط چرخ‌بال ارتش در ولایت فراه، نیروهای امینی موفق شدند تا اجساد ۱۹ قربانی این رویداد را از چنگ طالبان بیرون کنند و به خانواده‌های شان بسپارند.

قول اردوی ۲۰۷ ظفر در غرب کشور، با پخش خبرنامه‌یی گفته است که شب گذشته، نیروهای ویژۀ ارتش با راه اندازی یک عملیات در ولسوالی انار دره فراه، این اجساد را از نزد طالبان گرفتند.

به گفتۀ این قول اردو، در جریان پس‌گیری این اجساد نظامیان، هشت طالب مسلح کشته شدند و چهار تن دیگر زخم برداشته اند.

در سقوط چرخبال ارتش در ولایت فراه به روز نهم ماه عقرب، ۲۷ تن به شمول رییس و یک عضو شورای ولایتی فراه و معاون قول اردوی ۲۰۷ظفر جان باختند. ۱۹تن از این قربانیان نظامیان بودند و طالبان اجساد آنان در اختیار گرفته بودند‌.

هم‌رسانی کنید