Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

احتمال افزایش قربانیان حملۀ روز گذشته به بیش از ۱۰۰ تن

منابع در وزارت صحت عامه می‎گویند که احتمال دارد قربانیان حملۀ روز چهارشبنه در کابل، به بیش از ۱۰۰ تن و رقم زخمیان این رویداد در حدود شش صد تن برسد.
 
محمدسلیم رسولی، رییس بخش شفاخانه‎های وزارت صحت عامه روز پنج‎شنبه(۱۱ جوزا) در گفت‎وگو با طلوع‎نیوز بیان داشت که این انفجار به حدی نیرومند بوده است که جسدهای افراد نزدیک به محل رویداد قابل شناخت نیستند.
 
آقای رسولی در این باره افزود: «نظر به وسعت این واقعه، شاید بیشتر از ۲۰ نفر دیگر هم لادرک باشند و یا این‎که اصلا وجود نداشته باشند، ممکن که بسیار خراب شده باشند یا سوخته باشند و یا ذوب شده باشند.»
 
در همین حال شریف امیری، خبرنگار طلوع‎نیوز با کسانی نیز گفت‎وگو کرده است که تا هنوز جسدهای نزدیکان شان را به‎دست نیاورده اند.
 
ذبیح، از دیروز بدینسو دنبال جسد مامایش است - کسی که با سه همکارش جسد های شان ناپدید استند.
 
ذبیح از سر گردانی خود و بستگان مامایش این‎گونه حکایتی دارد: «ما در تمامی شفاخانه‎های کابل گشتیم؛ تا هنوز هیچ چیزی بدست نیاوردیم. بالاخره مجبور شدیم به محل حادثه بیایم و یک راپور داشته باشیم از پولیس‎ها، فعلا هیچ چیزی بدست نداریم.»
 
انفجار روز گذشته در چهارراهی زنبق در قلب پایتخت، مرگ‎بار ترین رویداد در سال روان در کابل بوده است. بسیاری از قربانیان این رویداد غیر نظامیان بودند که صبح وقت به سوی وظیفه می رفتند.
        
با این همه وزارت امور داخله اما می‎گوید که گروه‎های کاری آنان در حال بررسی دریافت جسدهای گم شده در محل رویداد استند.

نجیب دانش، سرپرست دفتر سخن‎گوی وزارت امور داخله گفت: «تیم‎های ما در بخش خدمات صحیه و آن‎چه را که امکاناتی که دارند می‏توانند در این راستا کمک کنند.»
 
حملۀ خونین روز گذشته(چهارشنبه ۱۰ جوزا) با واکنش‎های جدی جهانی و داخلی روبرو شده است. ریاست امنیت ملی بعد از چاشت دیروز در یک خبرنامۀ گفت که این حمله توسط شبکه حقانی در پاکستان طرح ریزی شده بود.
 
این ریاست هم‎چنان گفته است که مواد انفجاری در یک تانکر تخلیه فاضل آب جا سازی شده بود.

احتمال افزایش قربانیان حملۀ روز گذشته به بیش از ۱۰۰ تن

وزارت صحت عامه شمار جان باخته‎گان انفجار روز گذشته را بیشتر از ۸۰ تن و تعداد زخمیان آن را بیش از ۴۰۰ نفر می‎گوید، اما احتمال دارد قربانیان این رویداد افزایش یابد.

Thumbnail

منابع در وزارت صحت عامه می‎گویند که احتمال دارد قربانیان حملۀ روز چهارشبنه در کابل، به بیش از ۱۰۰ تن و رقم زخمیان این رویداد در حدود شش صد تن برسد.
 
محمدسلیم رسولی، رییس بخش شفاخانه‎های وزارت صحت عامه روز پنج‎شنبه(۱۱ جوزا) در گفت‎وگو با طلوع‎نیوز بیان داشت که این انفجار به حدی نیرومند بوده است که جسدهای افراد نزدیک به محل رویداد قابل شناخت نیستند.
 
آقای رسولی در این باره افزود: «نظر به وسعت این واقعه، شاید بیشتر از ۲۰ نفر دیگر هم لادرک باشند و یا این‎که اصلا وجود نداشته باشند، ممکن که بسیار خراب شده باشند یا سوخته باشند و یا ذوب شده باشند.»
 
در همین حال شریف امیری، خبرنگار طلوع‎نیوز با کسانی نیز گفت‎وگو کرده است که تا هنوز جسدهای نزدیکان شان را به‎دست نیاورده اند.
 
ذبیح، از دیروز بدینسو دنبال جسد مامایش است - کسی که با سه همکارش جسد های شان ناپدید استند.
 
ذبیح از سر گردانی خود و بستگان مامایش این‎گونه حکایتی دارد: «ما در تمامی شفاخانه‎های کابل گشتیم؛ تا هنوز هیچ چیزی بدست نیاوردیم. بالاخره مجبور شدیم به محل حادثه بیایم و یک راپور داشته باشیم از پولیس‎ها، فعلا هیچ چیزی بدست نداریم.»
 
انفجار روز گذشته در چهارراهی زنبق در قلب پایتخت، مرگ‎بار ترین رویداد در سال روان در کابل بوده است. بسیاری از قربانیان این رویداد غیر نظامیان بودند که صبح وقت به سوی وظیفه می رفتند.
        
با این همه وزارت امور داخله اما می‎گوید که گروه‎های کاری آنان در حال بررسی دریافت جسدهای گم شده در محل رویداد استند.

نجیب دانش، سرپرست دفتر سخن‎گوی وزارت امور داخله گفت: «تیم‎های ما در بخش خدمات صحیه و آن‎چه را که امکاناتی که دارند می‏توانند در این راستا کمک کنند.»
 
حملۀ خونین روز گذشته(چهارشنبه ۱۰ جوزا) با واکنش‎های جدی جهانی و داخلی روبرو شده است. ریاست امنیت ملی بعد از چاشت دیروز در یک خبرنامۀ گفت که این حمله توسط شبکه حقانی در پاکستان طرح ریزی شده بود.
 
این ریاست هم‎چنان گفته است که مواد انفجاری در یک تانکر تخلیه فاضل آب جا سازی شده بود.

هم‌رسانی کنید