Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

احتمال تأخیر در نتایج ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری

کمیسیون مستقل انتخابات روز سه‌شنبه (۲۳ میزان) از احتمال تأخیر در اعلام نتایج آغازین انتخابات ریاست‌‎جمهوری، خبر می‌دهد.

شماری از اعضای این کمیسیون می‌گویند که این تأخیر سه روز تا یک هفته را در بر خواهد گرفت و کارمندان این کمیسیون در سه بخش کاری، سرگرم کار هستند.

رحیمه ظریفی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات دراین باره می گوید: "اگر پروسه یکی دو روز یا سه روز به تعویق می‌افتد از جدول زمانی ما تمام برنامه و دلایل آن را به مردم افغانستان تشریح می‎کنیم. ولی هیچ‌گاهی جدول زمانی انتخابات اضافه از سه چهار روز و نهایت‌اش یک هفته، به تعویق نخواهد افتاد."

او افزود که کمیسیون انتخابات تلاش می‌کند که نتایج ابتدایی را مطابق جدول زمانی در بیست وهفتم میزان، اعلام کند.

از سوی دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات از انتقال اطلاعات بیشتر از ۱.۳ میلیون رأی دهنده و نیز از انتقال ۲۳ هزار برگه‌های نتایج دستگاه‌های شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات این کمیسیون، خبر می‌دهد.

مقام‌های کمیسیون می‌گویند که اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک هر ولایت به‌گونۀ جداگانه وارد بانک اطلاعات این کمیسیون می‌شوند.

به گفتۀ اعضای کمیسیون، کارت‎های حافظۀ دستگاه‌های شناخت بایومتریک به خاطر سرعت بخشیدن انتقال اطلاعات از دستگاه‌ها بیرون می‌شوند و سپس به بانک اطلاعات کمیسیون، انتقال می‌یابند.

شماری از ناظران دسته‌های انتخاباتی نیز از این کار شیوه، خرسند به نظر می‌رسند.

شیرآقا روحانی، ناظر دستۀ انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی می‌گوید: "از روزی که این سیستم را شروع کردند، موفق بودند و انشاالله که مصوون تر هم است."

داوود سلطان زوی، ناظر دستۀ انتخاباتی دولت ساز می‌گوید که "تا حالا ما به صورت نسبی راضی هستیم و یک آغاز بسیار خوب بوده‌است و از هر انتخابات دیگر کرده، این انتخابات بهتر بوده‌است."

یونس نواندیش، ناظر دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی نیز می‌گوید: "قسمی‌که ما از این روند نظارت داریم، همه چیزها بسیار به خوبی به پیش می‌رود."

پس از انتقال اطلاعات رأی دهنده‌گان و اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک، روند تصفیه و تفکیک آرا آغاز خواهد شد.

یکی از پرسش‌های مهم این است که آرای بایومتریک شده از آرای بایومتریک ناشده چه‌گونه تفکیک می‌شوند و نیز آرای تقلبی‌ یی که در آن‌ها از "کیو، آر" کودها کار گرفته شده‌اند و در ظاهر با آرای اصلی هیچ تفاوتی ندارند، چه‌گونه شناسایی می‌شوند؟

بانو ظریفی در این باره می‌گوید: "ما سیستم‌ها را طوری ساختیم که تمامی موارد به شمول "کیو، آر" کودها از طریق سرور شناسایی می‌شوند."

چهار روز به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری مانده‌است، اما شماری از اعضای این کمیسیون به این باور هستند که احتمال تأخیر یک هفته‌یی در اعلام این نتایج وجود دارد و علت‌های این تأخیر را در روزهای آینده همه‌گانی خواهند ساخت.

احتمال تأخیر در نتایج ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری

اما اعضای کمیسیون می‌گویند که این نهاد تلاش می‌کند که نتایج ابتدایی را مطابق جدول زمانی، اعلام کند.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات روز سه‌شنبه (۲۳ میزان) از احتمال تأخیر در اعلام نتایج آغازین انتخابات ریاست‌‎جمهوری، خبر می‌دهد.

شماری از اعضای این کمیسیون می‌گویند که این تأخیر سه روز تا یک هفته را در بر خواهد گرفت و کارمندان این کمیسیون در سه بخش کاری، سرگرم کار هستند.

رحیمه ظریفی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات دراین باره می گوید: "اگر پروسه یکی دو روز یا سه روز به تعویق می‌افتد از جدول زمانی ما تمام برنامه و دلایل آن را به مردم افغانستان تشریح می‎کنیم. ولی هیچ‌گاهی جدول زمانی انتخابات اضافه از سه چهار روز و نهایت‌اش یک هفته، به تعویق نخواهد افتاد."

او افزود که کمیسیون انتخابات تلاش می‌کند که نتایج ابتدایی را مطابق جدول زمانی در بیست وهفتم میزان، اعلام کند.

از سوی دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات از انتقال اطلاعات بیشتر از ۱.۳ میلیون رأی دهنده و نیز از انتقال ۲۳ هزار برگه‌های نتایج دستگاه‌های شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات این کمیسیون، خبر می‌دهد.

مقام‌های کمیسیون می‌گویند که اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک هر ولایت به‌گونۀ جداگانه وارد بانک اطلاعات این کمیسیون می‌شوند.

به گفتۀ اعضای کمیسیون، کارت‎های حافظۀ دستگاه‌های شناخت بایومتریک به خاطر سرعت بخشیدن انتقال اطلاعات از دستگاه‌ها بیرون می‌شوند و سپس به بانک اطلاعات کمیسیون، انتقال می‌یابند.

شماری از ناظران دسته‌های انتخاباتی نیز از این کار شیوه، خرسند به نظر می‌رسند.

شیرآقا روحانی، ناظر دستۀ انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی می‌گوید: "از روزی که این سیستم را شروع کردند، موفق بودند و انشاالله که مصوون تر هم است."

داوود سلطان زوی، ناظر دستۀ انتخاباتی دولت ساز می‌گوید که "تا حالا ما به صورت نسبی راضی هستیم و یک آغاز بسیار خوب بوده‌است و از هر انتخابات دیگر کرده، این انتخابات بهتر بوده‌است."

یونس نواندیش، ناظر دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی نیز می‌گوید: "قسمی‌که ما از این روند نظارت داریم، همه چیزها بسیار به خوبی به پیش می‌رود."

پس از انتقال اطلاعات رأی دهنده‌گان و اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک، روند تصفیه و تفکیک آرا آغاز خواهد شد.

یکی از پرسش‌های مهم این است که آرای بایومتریک شده از آرای بایومتریک ناشده چه‌گونه تفکیک می‌شوند و نیز آرای تقلبی‌ یی که در آن‌ها از "کیو، آر" کودها کار گرفته شده‌اند و در ظاهر با آرای اصلی هیچ تفاوتی ندارند، چه‌گونه شناسایی می‌شوند؟

بانو ظریفی در این باره می‌گوید: "ما سیستم‌ها را طوری ساختیم که تمامی موارد به شمول "کیو، آر" کودها از طریق سرور شناسایی می‌شوند."

چهار روز به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری مانده‌است، اما شماری از اعضای این کمیسیون به این باور هستند که احتمال تأخیر یک هفته‌یی در اعلام این نتایج وجود دارد و علت‌های این تأخیر را در روزهای آینده همه‌گانی خواهند ساخت.

هم‌رسانی کنید