تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

احزاب: حکومت برای ایجاد هیئت گفت‌وگوکننده با طالبان بی میل است

برخی از اعضای رهبری احزاب و جریان‌های سیاسی، حکومت افغانستان را در کار ایجاد یک هیئت گفت‌و‌گوکننده با طالبان به کم‌کاری و بی‌میلی متهم می‌سازند.

این احزاب و جریان‌های سیاسی، می‌گویند که حکومت افغانستان در عملی ساختن مشوره‌های لویه جرگه مشورتی صلح در این باره نیز، کوتاه آماده‌است.

عبدالله قرلق، معاون حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در این باره گفت: «رییس صاحب جمهور مشوره‌های لویه جرگه مشورتی صلح را در نظر نگرفته است و دربارۀ این مشوره‌ها تا هنوز کدام اقدام صورت نگرفته‌است.»

اسدالله سعادتی، عضو رهبری حزب وحدت اسلامی نیز بیان داشت: «متأسفانه هدف حکومت دربارۀ لویه جرگه بحث صلح نبود، بلکه ایجاد چالش در برابر صلح بود و به همین دلیل علاقه‌یی برای صلح ندارد.»

دوهزار و سه‌صد نماینده از سراسر افغانستان که به تاریخ ۹تا ۱۳ ثور در لویه جرگۀ مشورتی صلح شرکت کرده بودند، در قطع‌نامه‌یی، از حکومت افغانستان خواستند تا یک هیئت گفت‌وگوکنندۀ همۀ شمول و ملی را با طالبان ایجاد کند.

اکنون که بیش از دوهفته از این جرگه می‌گذرد، حکومت می‌پذیرد که تا هنوز یکی از مشوره‌‎های این جرگه عملی نشده‌است.

برای ایجاد این هیئت ملی و فراگیر، حکومت افغانستان ناگزیر است که با احزاب و جریان‌های سیاسی مشوره کند، اما احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند که تا اکنون حکومت افغانستان در این باره با آنان مشوره‌یی نکرده‌است. 
نور رحمان اخلاقی، عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی اظهار داشت: «وقتی در مورد تعیین هیئت مذاکره کننده بحثی به میان میاید، اجماع قشر سیاسی نیاز است و این کار جرگه نبود و از برای همین این جرگه از طرف قشر سیاسی و یک بدنه حکومت تحریم شد.»

فوزیه کوفی، عضو دستۀ انتخاباتی محمد حنیف اتمر نیز گفت: «من فکر می‌کنم که حکومت تعهدش را عملی بسازد و صحبت‌هایی‌که در لویه جرگه صورت گرفت صحبت‌های تکراری بود.»

منابعی از حکومت تأیید می‌‎کنند که بررسی‌ها دربارۀ مشوره‌های لویۀ جرگه مشورتی صلح آغاز شده و قرار است تا پایان ماه رمضان کار عملی روی مشوره‌های این جرگه از سوی حکومت افغانستان آغاز شود.    

قطع‌نامۀ لویه جرگه، ۲۳ماده داشت. آغاز گفت‌وگو با طالبان، ایجاد هیئت گفت‌وگو کننده و برقراری آتش‌بس از خواست‌های اصلی آن بود.

احزاب: حکومت برای ایجاد هیئت گفت‌وگوکننده با طالبان بی میل است

ایجاد یک هیئت پنجاه نفری گفت‌وگوکننده با طالبان یکی از مشوره‌های جرگۀ مشورتی صلح نیز بود.

تصویر بندانگشتی

برخی از اعضای رهبری احزاب و جریان‌های سیاسی، حکومت افغانستان را در کار ایجاد یک هیئت گفت‌و‌گوکننده با طالبان به کم‌کاری و بی‌میلی متهم می‌سازند.

این احزاب و جریان‌های سیاسی، می‌گویند که حکومت افغانستان در عملی ساختن مشوره‌های لویه جرگه مشورتی صلح در این باره نیز، کوتاه آماده‌است.

عبدالله قرلق، معاون حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در این باره گفت: «رییس صاحب جمهور مشوره‌های لویه جرگه مشورتی صلح را در نظر نگرفته است و دربارۀ این مشوره‌ها تا هنوز کدام اقدام صورت نگرفته‌است.»

اسدالله سعادتی، عضو رهبری حزب وحدت اسلامی نیز بیان داشت: «متأسفانه هدف حکومت دربارۀ لویه جرگه بحث صلح نبود، بلکه ایجاد چالش در برابر صلح بود و به همین دلیل علاقه‌یی برای صلح ندارد.»

دوهزار و سه‌صد نماینده از سراسر افغانستان که به تاریخ ۹تا ۱۳ ثور در لویه جرگۀ مشورتی صلح شرکت کرده بودند، در قطع‌نامه‌یی، از حکومت افغانستان خواستند تا یک هیئت گفت‌وگوکنندۀ همۀ شمول و ملی را با طالبان ایجاد کند.

اکنون که بیش از دوهفته از این جرگه می‌گذرد، حکومت می‌پذیرد که تا هنوز یکی از مشوره‌‎های این جرگه عملی نشده‌است.

برای ایجاد این هیئت ملی و فراگیر، حکومت افغانستان ناگزیر است که با احزاب و جریان‌های سیاسی مشوره کند، اما احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند که تا اکنون حکومت افغانستان در این باره با آنان مشوره‌یی نکرده‌است. 
نور رحمان اخلاقی، عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی اظهار داشت: «وقتی در مورد تعیین هیئت مذاکره کننده بحثی به میان میاید، اجماع قشر سیاسی نیاز است و این کار جرگه نبود و از برای همین این جرگه از طرف قشر سیاسی و یک بدنه حکومت تحریم شد.»

فوزیه کوفی، عضو دستۀ انتخاباتی محمد حنیف اتمر نیز گفت: «من فکر می‌کنم که حکومت تعهدش را عملی بسازد و صحبت‌هایی‌که در لویه جرگه صورت گرفت صحبت‌های تکراری بود.»

منابعی از حکومت تأیید می‌‎کنند که بررسی‌ها دربارۀ مشوره‌های لویۀ جرگه مشورتی صلح آغاز شده و قرار است تا پایان ماه رمضان کار عملی روی مشوره‌های این جرگه از سوی حکومت افغانستان آغاز شود.    

قطع‌نامۀ لویه جرگه، ۲۳ماده داشت. آغاز گفت‌وگو با طالبان، ایجاد هیئت گفت‌وگو کننده و برقراری آتش‌بس از خواست‌های اصلی آن بود.

هم‌رسانی کنید