تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

احمد ایشچی، معاون پیشین حزب جنبش ملی، از نهادهای دولتی و جهانی می‌خواهد که عدالت را دربارۀ او بر کرسی نشانند. آقای ایشچی ادعا می‌کند که دوستم تلاش کرد که به وی تجاوز کند و به نگهبانانش نیز دستور داده بود که ۱۰ تن از آنان بر آقای ایشچی تجاوز کنند.

احمد ایشچی ادعا می‌کند که جنرال دوستم پس از لت‌وکوب و تهدید به مرگ، او را در زندان شخصی‌اش زندانی کرده بود و ۵ روز در این زندان برهنه به سر برده بود.

احمد ایشچی می‌گوید: «دست جنرال دوستم را گرفتم و روبوسی کردیم؛ از همین‌جا شروع کرد دشنام‌دادن را و گفت که من میفهمم بچه‌ات چه می‌کند و خودت چه می‌کنی؟ و گفت اگر حالی تو را (زیر پاهای اسب بیندازم) و بز کشی کنم‌ چه کرده می‌توانی و اگر بکشم‌ات که پرسانت را می‌کند. و به نفر‌هایش گفت که این را چپه کنید! آنان مرا چپه کردن و خودش پایش را روی گلویم گذاشت.»

احمد ایشچی می‌افزاید: «شاید باور نکنید! خنده‌آور است. (دوستم) گفت اول خودم این را یک لواطت کنم؛ چهار نفر دست و پای مرا گرفتند، لباس مرا بلند کردند و ۱۰ دقیقه مرا بلند و پایین کردند و گفت که سه بار تماس حساب می‌شه، عکس‌اش را درست گرفته باشین و هر وقت که گپ را نشنید (از فرمان سرپیچی کرد) فلم را نشانش بدهیم. بعد رفت و به ستار صدا کرد و گفت که به شمول خودت ۱۰ نفر با این لواطت کنید تا مقعدش پاره شود و خون بریزد، بعد خونش را عکاسی می‌کند و به من نشان دهید.»

احمد ایشچی از رییس‌جمهور و نهاد‌های دولتی و جهانی می‌خواهد که از حق او دفاع کنند.

در همین حال، دفتر معاون نخست رییس‌جمهور در خبرنامه در واکنش به این گفته‌های ایشچی می‌گوید که برخی‌از حلقاتِ مهجول یک حرکت تخریب‌کارانه را در برابر جنرال دوستم آغاز کرده‌اند و آقای ایشچی در پیوند به ناامنی‌های ولایت جوزجان بازداشت شده بود.

در همین حال، اتحادیۀ اروپا، استرالیا، ایالات متحده امریکا، بریتانیا و کانادا می‌خواهند که این موضوع شفاف و عادلانه بررسی شود.

در بخشی‌از اعلامیۀ اتحادیه اروپا آمده‌است: «اتحاديۀ اروپا و برخى‌از کشورهاى ديگر خواهان انجام بررسی‌های رسمى، عادلانه و شفاف دربارۀ گزارش‌هاى نقض گستردۀ حقوق بشر و سوء استفاده در برابر احمد ايشچى و اتهام‌ها بر جنرال دوستم استند.»

نجیب‌الله آزاد، مسؤول نهاد فوکس، می‌گوید: «نهاد‌های جهانی باید فشار آورند تا این قضیه برررسی شود. پیش‌از این هم چنین کار‌های صورت گرفته‌اند، اما بررسی نشده‌اند.»

احمد ایشچی ادعا می‌کند که روز پنجم قوس در میدان بزکشی شهر جوزجان از سوی جنرال دوستم نخست لت‌وکوب و سپس در خانۀ آقای دوستم زندانی شد.

دفتر معاون اول رییس‌جمهور با پخش خبرنامه‌یی، لت‌وکوب آقای ایشچی را رد کرده بود. در سه هفتۀ اخیر هیچ نهادهای دولتی و امنیتی، در این‌باره حاضر به گفت‌وگو نشده‌اند.

احمد ایشچی ادعا می‌کند که جنرال دوستم پس از لت‌وکوب و تهدید به مرگ، او را در زندان شخصی‌اش زندانی کرده بود و ۵ روز در این زندان برهنه به سر برده بود.

Thumbnail

احمد ایشچی، معاون پیشین حزب جنبش ملی، از نهادهای دولتی و جهانی می‌خواهد که عدالت را دربارۀ او بر کرسی نشانند. آقای ایشچی ادعا می‌کند که دوستم تلاش کرد که به وی تجاوز کند و به نگهبانانش نیز دستور داده بود که ۱۰ تن از آنان بر آقای ایشچی تجاوز کنند.

احمد ایشچی ادعا می‌کند که جنرال دوستم پس از لت‌وکوب و تهدید به مرگ، او را در زندان شخصی‌اش زندانی کرده بود و ۵ روز در این زندان برهنه به سر برده بود.

احمد ایشچی می‌گوید: «دست جنرال دوستم را گرفتم و روبوسی کردیم؛ از همین‌جا شروع کرد دشنام‌دادن را و گفت که من میفهمم بچه‌ات چه می‌کند و خودت چه می‌کنی؟ و گفت اگر حالی تو را (زیر پاهای اسب بیندازم) و بز کشی کنم‌ چه کرده می‌توانی و اگر بکشم‌ات که پرسانت را می‌کند. و به نفر‌هایش گفت که این را چپه کنید! آنان مرا چپه کردن و خودش پایش را روی گلویم گذاشت.»

احمد ایشچی می‌افزاید: «شاید باور نکنید! خنده‌آور است. (دوستم) گفت اول خودم این را یک لواطت کنم؛ چهار نفر دست و پای مرا گرفتند، لباس مرا بلند کردند و ۱۰ دقیقه مرا بلند و پایین کردند و گفت که سه بار تماس حساب می‌شه، عکس‌اش را درست گرفته باشین و هر وقت که گپ را نشنید (از فرمان سرپیچی کرد) فلم را نشانش بدهیم. بعد رفت و به ستار صدا کرد و گفت که به شمول خودت ۱۰ نفر با این لواطت کنید تا مقعدش پاره شود و خون بریزد، بعد خونش را عکاسی می‌کند و به من نشان دهید.»

احمد ایشچی از رییس‌جمهور و نهاد‌های دولتی و جهانی می‌خواهد که از حق او دفاع کنند.

در همین حال، دفتر معاون نخست رییس‌جمهور در خبرنامه در واکنش به این گفته‌های ایشچی می‌گوید که برخی‌از حلقاتِ مهجول یک حرکت تخریب‌کارانه را در برابر جنرال دوستم آغاز کرده‌اند و آقای ایشچی در پیوند به ناامنی‌های ولایت جوزجان بازداشت شده بود.

در همین حال، اتحادیۀ اروپا، استرالیا، ایالات متحده امریکا، بریتانیا و کانادا می‌خواهند که این موضوع شفاف و عادلانه بررسی شود.

در بخشی‌از اعلامیۀ اتحادیه اروپا آمده‌است: «اتحاديۀ اروپا و برخى‌از کشورهاى ديگر خواهان انجام بررسی‌های رسمى، عادلانه و شفاف دربارۀ گزارش‌هاى نقض گستردۀ حقوق بشر و سوء استفاده در برابر احمد ايشچى و اتهام‌ها بر جنرال دوستم استند.»

نجیب‌الله آزاد، مسؤول نهاد فوکس، می‌گوید: «نهاد‌های جهانی باید فشار آورند تا این قضیه برررسی شود. پیش‌از این هم چنین کار‌های صورت گرفته‌اند، اما بررسی نشده‌اند.»

احمد ایشچی ادعا می‌کند که روز پنجم قوس در میدان بزکشی شهر جوزجان از سوی جنرال دوستم نخست لت‌وکوب و سپس در خانۀ آقای دوستم زندانی شد.

دفتر معاون اول رییس‌جمهور با پخش خبرنامه‌یی، لت‌وکوب آقای ایشچی را رد کرده بود. در سه هفتۀ اخیر هیچ نهادهای دولتی و امنیتی، در این‌باره حاضر به گفت‌وگو نشده‌اند.

هم‌رسانی کنید