Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اختلاف‌ نظر میان اعضای ‌مجلس برسر طرح استیضاح مقام‌های امنیتی

اعضای مجلس نماینده‌گان افغانستان امروز (چهارشنبه ۲۵ حوت) اعلام کرد که قرار است این مجلس به روزهفتم ماه حمل سال جدید هجری خورشید وزیران دفاع ملی، امور داخله و نیز رییس‌عمومی امنیت ملی  را درپیوند به حملۀ هفته گذشته به شفاخانه ۴۰۰ بستر و نا امنی‌های اخیر استیضاح نماید.

شماری از اعضای مجلس‌نماینده گان هیئت اداری این مجلس را از بهر به تأخیر انداختن استیضاح این وزیران به معامله‌گری متهم می‌کنند و خواهان استیضاح بی‎درنگ این مقام‌ها استند.

این در حالی‎ست که هیئت اداری مجلس نماینده‏گان سه‎شنبه شب در پیوند با استیضاح مقام‌های بلند پایۀ امنیتی با رییس‌جمهورغنی دیدارکرد.

هرچند جزئیات این دیدار با نماینده‎گان در میان گذاشته نشده‎اند، اما شماری از نماینده‎گان، به تأخیر افتادن استیضاح مقام‎های امنیتی را با دیدار رییس‎جمهور و هیئت اداری این مجلس پیوند می‎دهند.

فوزیه کوفی، عضو مجلس نماینده‎گان گفت: «شما وقتی که در اونجا رفتید، فراموش می‎کنید که هیئت اداری استید، فکر می‎کنید که هیئت رهبری استید، شما می‎توانید به نماینده‎گی از اعضای مجلس بدون اینکه مصوبه وجود داشته باشد، ابراز نظر کنید. شما می‏توانید قانون و اصول وظایف داخلی را تفسیر کنید.»

رقیه نایل، یک عضو دیگر مجلس گفت: «این فاصله را که تا تاریخ هفت گذاشته‎اید، کسانی که در این مسایل استاد استند، باور کنید که بسیار کسی به احساس بشر دوستی اگر امضاء کرده باشند. کسانی در داخل این استند که امتیازهای شخصی خود را خواهند گرفت.»

رییس مجلس نماینده‌گان این اتهام‏ها را رد کرد.

عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‎گان در جریان نشست گفت: «ما دیروز در کمیت روسا، حداقل هفت که روز یک‎شنبه می‎شد، ما وضعیت تالار را می‎دانیم، بنابر این مسأله ما تاریخ هفت را تعین کردیم. در اینجا هیچ مسأله معامله‎یی روی دست نیست.»

در این میان، شماری از نماینده‏گان استیضاح مقام‏های امنیتی را تنها گزینه برای بهبود امنیت نمی‎دانند.

عبدالقیوم سجادی، یک عضو مجلس گفت: «جوانان امنیتی ما در جبهات مبارزه با تروریزم بسیار شجاعانه دفاع می‎کنند، اما مشکل اساسی در نبود پلان امنیتی حکومت و موجودیت بی‎باوری است به دلیل نفوذ دشمن در داخل نهادهای امنیتی.»

از سوی دیگر، قادرزازی، دبیرمجلس نماینده‎گان گفت که رییس‎جمهورغنی به هیئت اداری این مجلس تعهد کرده است که هفتۀ آینده چهار نامزد وزیر و نیز سه نامزد دادگاه عالی را به شورای ملی معرفی خواهد کرد.

وی می افزاید: «وعده کرد که سه قاضی و چهارتن از نامزد وزیران را هفته بعدی معرفی می‎کند و در گفت‎وگوها دربارۀ وزیران دیگری که باقی مانده‎اند، با ما تقریبأ موافق بود.»

نماینده گان‌مجلس بارها برای استیضاح وزیران کابینه امضاء گرد آوری کرده‌اند، اما برخی از آنان انتقاد می‎کنند که از  امضاهای آنان استفاده ابرازی می‎شود و نماینده‎گان نمی‌توانند در رسیده‎گی به مشکلات امنیتی کاری کنند.

 

اختلاف‌ نظر میان اعضای ‌مجلس برسر طرح استیضاح مقام‌های امنیتی

شماری از اعضای مجلس‌نماینده گان هیئت اداری این مجلس را از بهر به تأخیر انداختن استیضاح این وزیران به معامله‌گری متهم می‌کنند و خواهان استیضاح بی‎درنگ این مقام‌ها استند.

Thumbnail

اعضای مجلس نماینده‌گان افغانستان امروز (چهارشنبه ۲۵ حوت) اعلام کرد که قرار است این مجلس به روزهفتم ماه حمل سال جدید هجری خورشید وزیران دفاع ملی، امور داخله و نیز رییس‌عمومی امنیت ملی  را درپیوند به حملۀ هفته گذشته به شفاخانه ۴۰۰ بستر و نا امنی‌های اخیر استیضاح نماید.

شماری از اعضای مجلس‌نماینده گان هیئت اداری این مجلس را از بهر به تأخیر انداختن استیضاح این وزیران به معامله‌گری متهم می‌کنند و خواهان استیضاح بی‎درنگ این مقام‌ها استند.

این در حالی‎ست که هیئت اداری مجلس نماینده‏گان سه‎شنبه شب در پیوند با استیضاح مقام‌های بلند پایۀ امنیتی با رییس‌جمهورغنی دیدارکرد.

هرچند جزئیات این دیدار با نماینده‎گان در میان گذاشته نشده‎اند، اما شماری از نماینده‎گان، به تأخیر افتادن استیضاح مقام‎های امنیتی را با دیدار رییس‎جمهور و هیئت اداری این مجلس پیوند می‎دهند.

فوزیه کوفی، عضو مجلس نماینده‎گان گفت: «شما وقتی که در اونجا رفتید، فراموش می‎کنید که هیئت اداری استید، فکر می‎کنید که هیئت رهبری استید، شما می‎توانید به نماینده‎گی از اعضای مجلس بدون اینکه مصوبه وجود داشته باشد، ابراز نظر کنید. شما می‏توانید قانون و اصول وظایف داخلی را تفسیر کنید.»

رقیه نایل، یک عضو دیگر مجلس گفت: «این فاصله را که تا تاریخ هفت گذاشته‎اید، کسانی که در این مسایل استاد استند، باور کنید که بسیار کسی به احساس بشر دوستی اگر امضاء کرده باشند. کسانی در داخل این استند که امتیازهای شخصی خود را خواهند گرفت.»

رییس مجلس نماینده‌گان این اتهام‏ها را رد کرد.

عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‎گان در جریان نشست گفت: «ما دیروز در کمیت روسا، حداقل هفت که روز یک‎شنبه می‎شد، ما وضعیت تالار را می‎دانیم، بنابر این مسأله ما تاریخ هفت را تعین کردیم. در اینجا هیچ مسأله معامله‎یی روی دست نیست.»

در این میان، شماری از نماینده‏گان استیضاح مقام‏های امنیتی را تنها گزینه برای بهبود امنیت نمی‎دانند.

عبدالقیوم سجادی، یک عضو مجلس گفت: «جوانان امنیتی ما در جبهات مبارزه با تروریزم بسیار شجاعانه دفاع می‎کنند، اما مشکل اساسی در نبود پلان امنیتی حکومت و موجودیت بی‎باوری است به دلیل نفوذ دشمن در داخل نهادهای امنیتی.»

از سوی دیگر، قادرزازی، دبیرمجلس نماینده‎گان گفت که رییس‎جمهورغنی به هیئت اداری این مجلس تعهد کرده است که هفتۀ آینده چهار نامزد وزیر و نیز سه نامزد دادگاه عالی را به شورای ملی معرفی خواهد کرد.

وی می افزاید: «وعده کرد که سه قاضی و چهارتن از نامزد وزیران را هفته بعدی معرفی می‎کند و در گفت‎وگوها دربارۀ وزیران دیگری که باقی مانده‎اند، با ما تقریبأ موافق بود.»

نماینده گان‌مجلس بارها برای استیضاح وزیران کابینه امضاء گرد آوری کرده‌اند، اما برخی از آنان انتقاد می‎کنند که از  امضاهای آنان استفاده ابرازی می‎شود و نماینده‎گان نمی‌توانند در رسیده‎گی به مشکلات امنیتی کاری کنند.

 

هم‌رسانی کنید