تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اختلاف‌ها دربارۀ رهایی در حدود ۵۰۰ زندانی طالبان

در حالی‌که حکومت بیش از چهارهزار زندانی طالب را از زندان‌های کشور رها ساخته‌است، اما گزارش‌هایی دربارۀ اختلاف‌ها مبنی‌بر رهایی ۵۹۲ زندانی طالبان پخش شده‌اند.

منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که حکومت فهرست تازه‌یی از نام‌های زندانیان را از طالبان خواسته‌است تا به‌جای ۵۹۲ زندانی‌که دربارۀ رهایی آنان اختلاف وجود دارند، رها شوند.

روز گذشته ریاست‌جمهوری گفت که نهادهای عدلی و قضایی دربارۀ رهایی این ۵۹۲ زندانی طالبان ملاحظاتی دارند و ممکن رها نشوند.

سمیع یوسفزی، خبرنگار در این باره گفت: «با وجود خواست‌های مکرر دولت افغانستان که باید در لیست پنج‌هزار طالبان تغییر به‌میان آید و دولت افغانستان فکر می‌کند تا صد زندانی که در لیست طالبان استند، این‌ها زندانیان سیاسی نیستند، طالبان نیستند؛ بل‌که  قضیه‌ها و دوسیه‌های جرم دارند - یا مجرم به قاچاق استند. باید نام‌های شان حذف شود،  لیکن طالبان تأکید می‌کنند که لیست پنج‌هزاری شان هیچ قابل تغییر و تبدیل نیست.»

به گفتۀ منابع از میان ۵۹۲ زندانی طالب که در رهایی آنان اختلاف‌ها وجود دارند، در حدود ۹۰ تن آنان کسانی استند که حتا طالبان در حال حاضر نمی‌خواهند از بند رها شوند.

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان بیان داشت: «این فهرست نام‌های زندانیان تغییر نمی‌کند ‌این‌که حکومت لیست تازه خواسته طالبان بر این مساله تأکید دارند که همان لیست پیشین باید عملی شود.»

در همین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان در صفحۀ تویترش نگاشته‌است که روند رهایی زندانیان بی‌درنگ باید به پایان برسد.

بربنیاد توافق‌نامۀ صلح امریکا و طالبان، قرار است تا پنج‌هزار زندانی طالبان از زندان‌های حکومت و یک‌هزار سرباز در بند طالبان، رها شوند.

حکومت تاکنون بیش از چهار هزار زندانی طالبان را رها کرده‌است و طالبان نیز بیش از هفت صد سرباز دولتی را آزاد کرده‌اند.

محمود مرهون، استاد دانشگاه گفت: «در پشت مسالۀ این فهرست‌ها مسایل دیگری استند که برای بهانه‌ها استفاده می‌شود، یا برخی مجرمان که حکومت می‌خواهد از آن استفاده کند. وقتی به گراف جرم و جنایی برسیم، سراج‌الدین حقانی از همه [مجرم] بزرگ بود و خط سرخ حکومت بود، اما با یک تماس تیلفونی رها شد؛ مساله اساسی این نیست که این افراد مجرمان استند.»

آگاهان می‌گویند که حکومت افغانستان باید فهرست نام‌های زندانیانی را که دربارۀ آنان ملاحظه دارد پخش کند.

اختلاف‌ها دربارۀ رهایی در حدود ۵۰۰ زندانی طالبان

ذبیح الله مجاهد سخن‌گوی طالبان می‌گوید که این گروه درحال حاضر به‌غیر از جنگ گزینه دیگری ندارند.

تصویر بندانگشتی

در حالی‌که حکومت بیش از چهارهزار زندانی طالب را از زندان‌های کشور رها ساخته‌است، اما گزارش‌هایی دربارۀ اختلاف‌ها مبنی‌بر رهایی ۵۹۲ زندانی طالبان پخش شده‌اند.

منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که حکومت فهرست تازه‌یی از نام‌های زندانیان را از طالبان خواسته‌است تا به‌جای ۵۹۲ زندانی‌که دربارۀ رهایی آنان اختلاف وجود دارند، رها شوند.

روز گذشته ریاست‌جمهوری گفت که نهادهای عدلی و قضایی دربارۀ رهایی این ۵۹۲ زندانی طالبان ملاحظاتی دارند و ممکن رها نشوند.

سمیع یوسفزی، خبرنگار در این باره گفت: «با وجود خواست‌های مکرر دولت افغانستان که باید در لیست پنج‌هزار طالبان تغییر به‌میان آید و دولت افغانستان فکر می‌کند تا صد زندانی که در لیست طالبان استند، این‌ها زندانیان سیاسی نیستند، طالبان نیستند؛ بل‌که  قضیه‌ها و دوسیه‌های جرم دارند - یا مجرم به قاچاق استند. باید نام‌های شان حذف شود،  لیکن طالبان تأکید می‌کنند که لیست پنج‌هزاری شان هیچ قابل تغییر و تبدیل نیست.»

به گفتۀ منابع از میان ۵۹۲ زندانی طالب که در رهایی آنان اختلاف‌ها وجود دارند، در حدود ۹۰ تن آنان کسانی استند که حتا طالبان در حال حاضر نمی‌خواهند از بند رها شوند.

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان بیان داشت: «این فهرست نام‌های زندانیان تغییر نمی‌کند ‌این‌که حکومت لیست تازه خواسته طالبان بر این مساله تأکید دارند که همان لیست پیشین باید عملی شود.»

در همین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان در صفحۀ تویترش نگاشته‌است که روند رهایی زندانیان بی‌درنگ باید به پایان برسد.

بربنیاد توافق‌نامۀ صلح امریکا و طالبان، قرار است تا پنج‌هزار زندانی طالبان از زندان‌های حکومت و یک‌هزار سرباز در بند طالبان، رها شوند.

حکومت تاکنون بیش از چهار هزار زندانی طالبان را رها کرده‌است و طالبان نیز بیش از هفت صد سرباز دولتی را آزاد کرده‌اند.

محمود مرهون، استاد دانشگاه گفت: «در پشت مسالۀ این فهرست‌ها مسایل دیگری استند که برای بهانه‌ها استفاده می‌شود، یا برخی مجرمان که حکومت می‌خواهد از آن استفاده کند. وقتی به گراف جرم و جنایی برسیم، سراج‌الدین حقانی از همه [مجرم] بزرگ بود و خط سرخ حکومت بود، اما با یک تماس تیلفونی رها شد؛ مساله اساسی این نیست که این افراد مجرمان استند.»

آگاهان می‌گویند که حکومت افغانستان باید فهرست نام‌های زندانیانی را که دربارۀ آنان ملاحظه دارد پخش کند.

هم‌رسانی کنید