Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اداره عملیاتی ریاست جمهوری چگونه ایجاد شد؟

اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری که صدها پروژه را در دست دارد، چرا و چگونه ایجاد شد؟

یافته ‌های طلوع نیوز نشان می دهند که وافی امین رییس کنونی این اداره، پیش از ایجاد آن، پروژه‌هایی را در داخل ارگ ریاست جمهوری زیر کار داشت و پس از آن هم، اشرف غنی به او پروژه بازسازی قصر دارالامان را داد. پس از این دو پروژه، رییس جمهور اداره عملیاتی را ایجاد کرد و وافی امین را به ریاست آن گماشت. وفی امین از امریکا به افغانستان برگشته است و در شهر سانتاکروز ایالت کالیفورنیا، رستورانتی به نام "لیلی" دارد.

ساخت مجتمع نهادهای دولتی در دارالامان، کارهای پس از بازسازی قصر دارالامان، ساخت بند مچلغو، ساخت صد ساختمان برای مسجدها و محلات فاتحه‌خوانی، پروژه‌یی در زندان پل چرخی، پروژه‌یی در میدان هوایی حامد کرزی و ساخت خوابگاه‌ها در ده ولایت کشور، از پروژه‌های بزرگی استند که اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری در دست دارد.

تا بهار امسال، مسوولان این اداره از در دست داشتن بیش از دوصد پروژه سخن می‌گفتند؛ اما اکنون آنان می‌پذیرند که این شمار تا بیش از هشت‌صد افزایش یافته است.

حجت‌الله مجددی، مسوول رسانه‌های اداره عملیاتی ریاست جمهوری، گفت: «سکتور صحت است، انتظارگاه‌هاست، یک تعداد در سکتور ورزش است که جمنازیوم‌های ورزشی است، در قسمت خانم‌ها، سالن‌های اجتماعی و فاتحه خوانی است.»

او افزود: «از مدت زیادی به عنوان مشاور رییس جمهور کار کرده بود و کاری را که کردند، عملاً نشان دادند که البته در همین تجربه داشتند که کردند.» 

با این‌حال، در باره هزینه‌ها و جزییات پروژه هایی که اداره عملیاتی ریاست جمهوری در دست دارد، همواره اطلاعات ناقص و چند پهلویی داده شده‌اند.

آن‌هم در اوضاعی که نهادهای ناظر بر پیکار با فساد انتقاد دارند که بیشتر پروژه‌ها به‌گونه منبع واحد و یاهم به دستور رییس جمهور، به این اداره داده می‌شوند.

سید زمان هاشمی، رییس عامل اتاق‌های تجارت، گفت: «پروژه‌های بین‌المللی کم شده، کمک‌های بین‌المللی کم شده و یگانه منبعی که کمک‌ها و تمویل پروژه‌ها صورت بگیرد، از طریق تطبیق پروژه‌های دولتی است و این پروژه‌ها هم اگر از طریق منبع واحد به واحد عملیاتی ریاست جمهوری اعطاء شوند، زمینه رقابت و کار و فعالیت و سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی را محدود می‌سازد.»

رامین ایاز، مسوول ارتباطات راهبردی اداره تدارکات ملی، گفت: «پروژه‌هایی برای واحد عملیاتی و انکشاف ملی ریاست جمهوری داده می‌شوند که سایر نهادهای تدارکاتی از تطبیق و مدیریت آن‌ها توسط سکتور خصوصی عاجز استند و این نهاد این پروژه‌ها را به قیمت نازل‌تر از سکتور خصوصی در افغانستان تطبیق می‌کند.»  
پاسخ‌گو نبودن اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری از کارها و درآمدهای این اداره، موازی بودن مسوولیت‌های داده شده به این اداره با برخی از نهادهای دیگر دولتی و آنچه که افزایش بی‌رویه پروژه‌های دست‌داشته این اداره گفته می‌شود، از نگرانی‌های نهادهای ناظر بر پیکار با فساد استند.

در این میان، مسوولان اداره عملیاتی ریاست جمهوری تأکید می‌ورزند که توجه آنان به کم‌هزینه بودن برنامه‌های‌شان باعث شده‌است که در دوسال گذشته، در حدود سه میلیارد افغانی برای دولت صرفه‌جویی شود.

اداره عملیاتی ریاست جمهوری چگونه ایجاد شد؟

رییس کنونی این اداره، پیش از ایجاد آن، پروژه‌هایی را در داخل ارگ ریاست جمهوری زیر کار داشت.

تصویر بندانگشتی

اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری که صدها پروژه را در دست دارد، چرا و چگونه ایجاد شد؟

یافته ‌های طلوع نیوز نشان می دهند که وافی امین رییس کنونی این اداره، پیش از ایجاد آن، پروژه‌هایی را در داخل ارگ ریاست جمهوری زیر کار داشت و پس از آن هم، اشرف غنی به او پروژه بازسازی قصر دارالامان را داد. پس از این دو پروژه، رییس جمهور اداره عملیاتی را ایجاد کرد و وافی امین را به ریاست آن گماشت. وفی امین از امریکا به افغانستان برگشته است و در شهر سانتاکروز ایالت کالیفورنیا، رستورانتی به نام "لیلی" دارد.

ساخت مجتمع نهادهای دولتی در دارالامان، کارهای پس از بازسازی قصر دارالامان، ساخت بند مچلغو، ساخت صد ساختمان برای مسجدها و محلات فاتحه‌خوانی، پروژه‌یی در زندان پل چرخی، پروژه‌یی در میدان هوایی حامد کرزی و ساخت خوابگاه‌ها در ده ولایت کشور، از پروژه‌های بزرگی استند که اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری در دست دارد.

تا بهار امسال، مسوولان این اداره از در دست داشتن بیش از دوصد پروژه سخن می‌گفتند؛ اما اکنون آنان می‌پذیرند که این شمار تا بیش از هشت‌صد افزایش یافته است.

حجت‌الله مجددی، مسوول رسانه‌های اداره عملیاتی ریاست جمهوری، گفت: «سکتور صحت است، انتظارگاه‌هاست، یک تعداد در سکتور ورزش است که جمنازیوم‌های ورزشی است، در قسمت خانم‌ها، سالن‌های اجتماعی و فاتحه خوانی است.»

او افزود: «از مدت زیادی به عنوان مشاور رییس جمهور کار کرده بود و کاری را که کردند، عملاً نشان دادند که البته در همین تجربه داشتند که کردند.» 

با این‌حال، در باره هزینه‌ها و جزییات پروژه هایی که اداره عملیاتی ریاست جمهوری در دست دارد، همواره اطلاعات ناقص و چند پهلویی داده شده‌اند.

آن‌هم در اوضاعی که نهادهای ناظر بر پیکار با فساد انتقاد دارند که بیشتر پروژه‌ها به‌گونه منبع واحد و یاهم به دستور رییس جمهور، به این اداره داده می‌شوند.

سید زمان هاشمی، رییس عامل اتاق‌های تجارت، گفت: «پروژه‌های بین‌المللی کم شده، کمک‌های بین‌المللی کم شده و یگانه منبعی که کمک‌ها و تمویل پروژه‌ها صورت بگیرد، از طریق تطبیق پروژه‌های دولتی است و این پروژه‌ها هم اگر از طریق منبع واحد به واحد عملیاتی ریاست جمهوری اعطاء شوند، زمینه رقابت و کار و فعالیت و سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی را محدود می‌سازد.»

رامین ایاز، مسوول ارتباطات راهبردی اداره تدارکات ملی، گفت: «پروژه‌هایی برای واحد عملیاتی و انکشاف ملی ریاست جمهوری داده می‌شوند که سایر نهادهای تدارکاتی از تطبیق و مدیریت آن‌ها توسط سکتور خصوصی عاجز استند و این نهاد این پروژه‌ها را به قیمت نازل‌تر از سکتور خصوصی در افغانستان تطبیق می‌کند.»  
پاسخ‌گو نبودن اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری از کارها و درآمدهای این اداره، موازی بودن مسوولیت‌های داده شده به این اداره با برخی از نهادهای دیگر دولتی و آنچه که افزایش بی‌رویه پروژه‌های دست‌داشته این اداره گفته می‌شود، از نگرانی‌های نهادهای ناظر بر پیکار با فساد استند.

در این میان، مسوولان اداره عملیاتی ریاست جمهوری تأکید می‌ورزند که توجه آنان به کم‌هزینه بودن برنامه‌های‌شان باعث شده‌است که در دوسال گذشته، در حدود سه میلیارد افغانی برای دولت صرفه‌جویی شود.

هم‌رسانی کنید