تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه نبردها در فاریاب؛ 'در شش ولسوالی عملأ جنگ جریان دارد'

باشنده‌گان ولایت فاریاب و اعضای مجلس این ولایت، می‌گویند که هم‌اکنون در شش ولسوالی فاریاب جنگ به شدت ادامه دارد.

آنان از تلاش‌های مخالفان مسلح دولت ازبهر نزدیک شدن به شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب، نگران هستند.

فوزیه رووفی، نمایندۀ مردم ولایت فاریاب در مجلس گفت: «در ولسوالی دولت آباد جنگ است، در اندخوی... تحرکات دشمن است.»

برخی از باشنده‌گان ولایت فاریاب که از جنگ آواره شده‌اند، از حکومت می‌خواهند که برای برگرداندن آرامش در مناطق شان بکوشد.

عبدالله، باشندۀ ولسوالی پشتون کوت این ولایت بیان داشت: «مجبور استیم [خانه‌های خودرا ترک کنیم] می‌آیند هاوان می‌اندازند... همه شهید شدند.»

حامد سیفی، فرمانده کندک دوم لوای فاریاب از راه اندازی عملیات‌ها از بهر زدودن تهدیدها بر شهر میمنه و نیز پاک‌سازی ولسوالی‌های بلچراغ، گرزیوان و پشتون کوت خبر می‌دهد.

سیفی در این باره اظهار داشت: «شما [باشنده‌گان محل] آب صحی ندارید، مکتب‌های شما بسته استند و ... ما برای همین اینجا آمده‌ایم.»

شماری از باشنده‌گان ولایت فاریاب، بدلیل افزایش نبردها در مناطق شان، به نیروهای خیزش مردمی پیوسته‌اند.

به گفتۀ مقام‌های امنیتی در فاریاب، نیروهای امنیتی می‌کوشند تا تمامی تهدیدات بر شهر میمنه و نیز شش ولسوالی این ولایت را که در آن‌ها جنگ جریان دارد، ازبین ببرند.

ادامه نبردها در فاریاب؛ 'در شش ولسوالی عملأ جنگ جریان دارد'

برخی از باشنده‌گان ولایت فاریاب که از جنگ آواره شده‌اند، از حکومت می‌خواهند که برای برگرداندن آرامش در مناطق شان بکوشد.

تصویر بندانگشتی

باشنده‌گان ولایت فاریاب و اعضای مجلس این ولایت، می‌گویند که هم‌اکنون در شش ولسوالی فاریاب جنگ به شدت ادامه دارد.

آنان از تلاش‌های مخالفان مسلح دولت ازبهر نزدیک شدن به شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب، نگران هستند.

فوزیه رووفی، نمایندۀ مردم ولایت فاریاب در مجلس گفت: «در ولسوالی دولت آباد جنگ است، در اندخوی... تحرکات دشمن است.»

برخی از باشنده‌گان ولایت فاریاب که از جنگ آواره شده‌اند، از حکومت می‌خواهند که برای برگرداندن آرامش در مناطق شان بکوشد.

عبدالله، باشندۀ ولسوالی پشتون کوت این ولایت بیان داشت: «مجبور استیم [خانه‌های خودرا ترک کنیم] می‌آیند هاوان می‌اندازند... همه شهید شدند.»

حامد سیفی، فرمانده کندک دوم لوای فاریاب از راه اندازی عملیات‌ها از بهر زدودن تهدیدها بر شهر میمنه و نیز پاک‌سازی ولسوالی‌های بلچراغ، گرزیوان و پشتون کوت خبر می‌دهد.

سیفی در این باره اظهار داشت: «شما [باشنده‌گان محل] آب صحی ندارید، مکتب‌های شما بسته استند و ... ما برای همین اینجا آمده‌ایم.»

شماری از باشنده‌گان ولایت فاریاب، بدلیل افزایش نبردها در مناطق شان، به نیروهای خیزش مردمی پیوسته‌اند.

به گفتۀ مقام‌های امنیتی در فاریاب، نیروهای امنیتی می‌کوشند تا تمامی تهدیدات بر شهر میمنه و نیز شش ولسوالی این ولایت را که در آن‌ها جنگ جریان دارد، ازبین ببرند.

هم‌رسانی کنید