تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامه چانه‌زنی‌ها برای حل بحران سیاسی میان غنی و عبدالله

ریاست جمهوری کشمکش‌های سیاسی را در کشور بسیار جدی نمی‌داند و می‌گوید که تلاش‌ها برای حل این مشکل سیاسی ادامه دارند.

وحید عمر، مشاور رییس جمهور روزدوشنبه (۱۱حمل) می‌گوید که گفت‌وگوها برای پایان بحران سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله ادامه دارند.

مشاور رییس جمهور در امور روابط عامه و راهبردی می‌افزاید که رییس جمهور بیشتر مصروف کار برای رسیده‌گی به ویروس کرونا در کشور است.

وحید عمر، مشاور رییس جمهور در امور روابط عامه و راهبردی گفت:" صحبت‌های وجود دارد کسانی در یکجا می‌نشینند صحبت می‌کنند، کسانی در جای دیگه صحبت می‌کنند، حکومت هم رییس صاحب هم با کسانی می‌بیند و صحبت می‌کنند، اما یک کشمکش که من آنرا بحران بنامم اینطور یک چیزی وجود ندارد، اما طبعن تلاش از هر طرف وجود دارد."

امید میثم، سخنگوی عبدالله عبدالله نیز از ادامه تلاش‌های سیاست‌گران برای پایان کشمکش‌های سیاسی میان غنی و عبدالله سخن می‌زند و بر تشکیل یک حکومت فراگیر و همه‌شمول تاکید می‌ورزد.

امید میثم، سخنگوی عبدالله عبدالله گفت:" تلاش‌ها در سطوح مختلف جریان دارد ما امیدوار استیم که بلاخره از رهگذر تفاهم به یک حکومت همه شمول و فراگیر با در نظر داشت آرای واقعی مردم دست پیدا کنیم."

کسان نزدیک به عبد رب الرسول سیاف می‌گویند که آقای سیاف، حامد کرزی رییس جمهور پیشین، کریم خلیلی و محمد یونس قانونی یک شنبه شب در دیداری با آقای عبدالله بر حل تنش‌های سیاسی تاکید کرده اند.

داوود کلکانی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان گفته است :" تلاش‌ها به خاطر توافق بین رییس صاحب جمهور و داکتر صاحب عبدالله از طرف استاد سیاف و آقای کرزی جریان دارد و مذاکرات خوب پیش میرود امید به این است که به یک نتایج مطلوب برسند."

شماری از اگاهان سیاسی ادامه بحران سیاسی برخاسته از اعلام نتایج انتخابات را بر روند گفت‌وگوهای صلح اثرگذار می‌دانند.

موسی خان اکبرزاده، والی پیشین غزنی گفته است که :" استاد سیاف محترم کرزی از وزیر خارجه امریکا از ترمپ اردوغان از پوتین و از همه کرده در دنیا اینان کسانی استند که به خوبی کشور فکر می‌کنند و می‌خواهند که منصفانه یک فیصله شود."

فضل الرحمان اوریا، آگاه امور سیاسی گفت:" نیاز برآن است که به خاطر تامین منافع ملی کشور یک اجماع سیاسی در سطح کابل به وجود بیاید و منافع ملی را تضمین کنند و اگر سیاسیون متحد نشوند طالبان خواهند آمد و همه شان را جاروب خواهد کرد."

با آن که رییس جمهور غنی در مراسم سوگندش تاکید کرده بود که تا دو هفته دیگر کابینه تازه را معرفی خواهد کرد و برای بهبود زنده‌گی مردم تلاش خواهد کردف اما تا کنون کابینه معرفی نشده است.

ادامه چانه‌زنی‌ها برای حل بحران سیاسی میان غنی و عبدالله

شماری از آگاهان سیاسی ادامه بحران سیاسی برخاسته از اعلام نتایج انتخابات را بر روند گفت‌وگوهای صلح اثرگذار می‌دانند.

Thumbnail

ریاست جمهوری کشمکش‌های سیاسی را در کشور بسیار جدی نمی‌داند و می‌گوید که تلاش‌ها برای حل این مشکل سیاسی ادامه دارند.

وحید عمر، مشاور رییس جمهور روزدوشنبه (۱۱حمل) می‌گوید که گفت‌وگوها برای پایان بحران سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله ادامه دارند.

مشاور رییس جمهور در امور روابط عامه و راهبردی می‌افزاید که رییس جمهور بیشتر مصروف کار برای رسیده‌گی به ویروس کرونا در کشور است.

وحید عمر، مشاور رییس جمهور در امور روابط عامه و راهبردی گفت:" صحبت‌های وجود دارد کسانی در یکجا می‌نشینند صحبت می‌کنند، کسانی در جای دیگه صحبت می‌کنند، حکومت هم رییس صاحب هم با کسانی می‌بیند و صحبت می‌کنند، اما یک کشمکش که من آنرا بحران بنامم اینطور یک چیزی وجود ندارد، اما طبعن تلاش از هر طرف وجود دارد."

امید میثم، سخنگوی عبدالله عبدالله نیز از ادامه تلاش‌های سیاست‌گران برای پایان کشمکش‌های سیاسی میان غنی و عبدالله سخن می‌زند و بر تشکیل یک حکومت فراگیر و همه‌شمول تاکید می‌ورزد.

امید میثم، سخنگوی عبدالله عبدالله گفت:" تلاش‌ها در سطوح مختلف جریان دارد ما امیدوار استیم که بلاخره از رهگذر تفاهم به یک حکومت همه شمول و فراگیر با در نظر داشت آرای واقعی مردم دست پیدا کنیم."

کسان نزدیک به عبد رب الرسول سیاف می‌گویند که آقای سیاف، حامد کرزی رییس جمهور پیشین، کریم خلیلی و محمد یونس قانونی یک شنبه شب در دیداری با آقای عبدالله بر حل تنش‌های سیاسی تاکید کرده اند.

داوود کلکانی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان گفته است :" تلاش‌ها به خاطر توافق بین رییس صاحب جمهور و داکتر صاحب عبدالله از طرف استاد سیاف و آقای کرزی جریان دارد و مذاکرات خوب پیش میرود امید به این است که به یک نتایج مطلوب برسند."

شماری از اگاهان سیاسی ادامه بحران سیاسی برخاسته از اعلام نتایج انتخابات را بر روند گفت‌وگوهای صلح اثرگذار می‌دانند.

موسی خان اکبرزاده، والی پیشین غزنی گفته است که :" استاد سیاف محترم کرزی از وزیر خارجه امریکا از ترمپ اردوغان از پوتین و از همه کرده در دنیا اینان کسانی استند که به خوبی کشور فکر می‌کنند و می‌خواهند که منصفانه یک فیصله شود."

فضل الرحمان اوریا، آگاه امور سیاسی گفت:" نیاز برآن است که به خاطر تامین منافع ملی کشور یک اجماع سیاسی در سطح کابل به وجود بیاید و منافع ملی را تضمین کنند و اگر سیاسیون متحد نشوند طالبان خواهند آمد و همه شان را جاروب خواهد کرد."

با آن که رییس جمهور غنی در مراسم سوگندش تاکید کرده بود که تا دو هفته دیگر کابینه تازه را معرفی خواهد کرد و برای بهبود زنده‌گی مردم تلاش خواهد کردف اما تا کنون کابینه معرفی نشده است.

هم‌رسانی کنید