تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه گفت‌وگوهای هیات طالبان با حکومت درباره رهایی زندانیان

هیات پنج‌نفری گروه طالبان که روز گذشته برای گفت‌وگوها درباره رهایی زندانیان به کابل آمد، امروز نیز گفت‌وگوها را با نماینده‌گان حکومت افغانستان ادامه داده‌است.

این هیات پس از آن به کابل آمد که حکومت افغانستان نه صد زندانی این گروه را از زندان‌های کشور رها کرد – کاری که اکنون حکومت افغانستان می‌گوید ازبهر زمینه سازی برای برقراری آتش‌بس و آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان انجام داده‌است.

طالبان در سه روز عید رمضان آتش‌بس اعلام کردند؛ آتش‌بسی که به‌گفتۀ شورای امنیت ملی افغانستان تاکنون نیز ادامه دارد. پیشتر منابع گفته بودند که این آتش‌بس به‌گونۀ غیررسمی و اعلام ناشده تا چهار روز پس از سوم عید ادامه خواهد یافت.

منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که یکی از ماموریت‌های مهم این هیات پنج‌نفری گروه طالبان این است که در این مرحله برای رهایی ۳۵۰۰ زندانی این گروه از بند حکومت افغانستان زمینه‌سازی کند.

فیض محمد زلاند، استاد دانشگاه در این باره گفت: «نه تنها که فضای اعتمادسازی را میان دو طرف بیشتر می‌سازد، بلکه برای آغاز سریع گفت‌وگوهای بین الافغانی هم زمینه را مساعد می سازد.»

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان بیان داشت: «در راس این هیات کسی به نام مولوی ضیاالدین قرار دارد که روز گذشته به زندان پلچرخی هم رفته بودند و به این خاطر آمده‌اند که رهایی زندانیان را بحث و بررسی کند.»

سخن‌گوی دفتر طالبان در قطر می‌گوید که به روز گذشته هشتاد تن از نیروهای دولتی که در بند طالبان بودند در ولایت‌های بغلان و کندز رها شدند.

حکومت افغانستان تاکنون دوهزار زندانی طالبان را رها کرده‌است و قرار است یک‌هزار دیگر را نیز رها کند. طالبان هم تاکنون ۳۳۰ زندانی حکومت را آزاد کرده‌است.

بربنیاد توافق صلح امریکا و طالبان باید تا پنج‌هزار زندانی طالبان و یک‌هزار زندانی حکومت افغانستان آزاد شوند.

با این همه، حکومت افغانستان درباره جزییات دیدار هیات طالبان با نماینده‌گان طالبان چیزی نمی‌گوید.

با این همه، کمیسیون مستقل حقوق بشر درباره چگونگی رهایی زندانیان طالبان هنوز هم نگرانی هایی دارد.

ذبیح الله فرهنگ، رییس نشرات و رسانه‌ های کمیسیون مستقل حقوق ‌بشر گفت: «آیا قربانیان جنگ مسله دسترسی شان به عدالت چه می‌شود؟ دوم روند قضایی این مسئله است و سوم هم پس از رهایی آنان پرسش‌هایی است که چه می‌شود؟»

بیشتر زندانیان طالبان که از سوی حکومت آزاد شده‌اند، به اتهام پیوند داشتن با طالبان و یا از میدان‌های جنگ بازداشت شده بودند.

اکنون مهم‌ترین خواست شهروندان افغانستان این است که طالبان رها شده از بند، بار دیگر به میدان‌های جنگ باز نگردند.

محمد ادریس، باشنده کابل گفت: «باید به آنان زمینه کار پیدا شود و فهمانده شود که رهبران شان در بخش سیاسی به راه حل تلاش می‌کنند.»

درمحمد وطندوست، باشنده دیگر کابل نیز افزود: «چه ضمانتی وجود دارد که پس از رهایی دوباره به میدان‌های جنگ نروند؟»

ادامه گفت‌وگوهای هیات طالبان با حکومت درباره رهایی زندانیان

سخن‌گوی دفتر طالبان در قطر می‌گوید که به روز گذشته هشتاد تن از نیروهای دولتی که در بند طالبان بودند در ولایت‌های بغلان و کندز رها شدند.

تصویر بندانگشتی

هیات پنج‌نفری گروه طالبان که روز گذشته برای گفت‌وگوها درباره رهایی زندانیان به کابل آمد، امروز نیز گفت‌وگوها را با نماینده‌گان حکومت افغانستان ادامه داده‌است.

این هیات پس از آن به کابل آمد که حکومت افغانستان نه صد زندانی این گروه را از زندان‌های کشور رها کرد – کاری که اکنون حکومت افغانستان می‌گوید ازبهر زمینه سازی برای برقراری آتش‌بس و آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان انجام داده‌است.

طالبان در سه روز عید رمضان آتش‌بس اعلام کردند؛ آتش‌بسی که به‌گفتۀ شورای امنیت ملی افغانستان تاکنون نیز ادامه دارد. پیشتر منابع گفته بودند که این آتش‌بس به‌گونۀ غیررسمی و اعلام ناشده تا چهار روز پس از سوم عید ادامه خواهد یافت.

منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که یکی از ماموریت‌های مهم این هیات پنج‌نفری گروه طالبان این است که در این مرحله برای رهایی ۳۵۰۰ زندانی این گروه از بند حکومت افغانستان زمینه‌سازی کند.

فیض محمد زلاند، استاد دانشگاه در این باره گفت: «نه تنها که فضای اعتمادسازی را میان دو طرف بیشتر می‌سازد، بلکه برای آغاز سریع گفت‌وگوهای بین الافغانی هم زمینه را مساعد می سازد.»

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان بیان داشت: «در راس این هیات کسی به نام مولوی ضیاالدین قرار دارد که روز گذشته به زندان پلچرخی هم رفته بودند و به این خاطر آمده‌اند که رهایی زندانیان را بحث و بررسی کند.»

سخن‌گوی دفتر طالبان در قطر می‌گوید که به روز گذشته هشتاد تن از نیروهای دولتی که در بند طالبان بودند در ولایت‌های بغلان و کندز رها شدند.

حکومت افغانستان تاکنون دوهزار زندانی طالبان را رها کرده‌است و قرار است یک‌هزار دیگر را نیز رها کند. طالبان هم تاکنون ۳۳۰ زندانی حکومت را آزاد کرده‌است.

بربنیاد توافق صلح امریکا و طالبان باید تا پنج‌هزار زندانی طالبان و یک‌هزار زندانی حکومت افغانستان آزاد شوند.

با این همه، حکومت افغانستان درباره جزییات دیدار هیات طالبان با نماینده‌گان طالبان چیزی نمی‌گوید.

با این همه، کمیسیون مستقل حقوق بشر درباره چگونگی رهایی زندانیان طالبان هنوز هم نگرانی هایی دارد.

ذبیح الله فرهنگ، رییس نشرات و رسانه‌ های کمیسیون مستقل حقوق ‌بشر گفت: «آیا قربانیان جنگ مسله دسترسی شان به عدالت چه می‌شود؟ دوم روند قضایی این مسئله است و سوم هم پس از رهایی آنان پرسش‌هایی است که چه می‌شود؟»

بیشتر زندانیان طالبان که از سوی حکومت آزاد شده‌اند، به اتهام پیوند داشتن با طالبان و یا از میدان‌های جنگ بازداشت شده بودند.

اکنون مهم‌ترین خواست شهروندان افغانستان این است که طالبان رها شده از بند، بار دیگر به میدان‌های جنگ باز نگردند.

محمد ادریس، باشنده کابل گفت: «باید به آنان زمینه کار پیدا شود و فهمانده شود که رهبران شان در بخش سیاسی به راه حل تلاش می‌کنند.»

درمحمد وطندوست، باشنده دیگر کابل نیز افزود: «چه ضمانتی وجود دارد که پس از رهایی دوباره به میدان‌های جنگ نروند؟»

هم‌رسانی کنید