تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

ادامۀ ابهام در اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری

در حالی که دستۀ انتخاباتی "ثبات و همگرایی" به رهبری عبدالله عبدالله می‌گوید که بی بازشماری آرای بیست‌وهفت ولایت در حضور ناظران دسته‌های انتخاباتی، نتایج انتخابات را نمی پذیرند اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که پس از پایان بازشماری هفت ولایت نتایج انتخابات را اعلام خواهد کرد.

کمیسسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا چهار روز آینده تمامی کارهای فنی نتایج بازشماری آرای هفت ولایت به پایان خواهد رسید.

با ان که شماری از دسته‌های انتخاباتی بر بازشماری آرای بیست و هفت ولایت در حضور ناظران دسته‌های انتخاباتی تاکید می ورزند، اما کمیسیون مستقل انتخابات این خواست را پذیرفتنی نمی داند.

عصمت الله مل، معاون کمیسیون مستقل انتخابات در این باره اظهار داشت:«چپتر بیست و هفت ولایت بری شما و هم‌وطنان عزیز خود ما بگویم که او تکمیل شده، بازشماری و تفتیش عملی اونجه شده، مواد شان رسیده، اینجه هم کل پروسه ازو طی شده و ما منتظر هفت ولایت استیم که چهار ولایت خلاص شده، سه ولایت دیگه ازو هم تکمیل شوه اینجه امو مراحل قانونی اش طی شوه.»

دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله می‌گوید که در روند بازشماری بیست‌وهفت ولایت ناظران این دسته انتخاباتی حضور نداشتند، از این همین این بازشماری را نمی پذیرند.

یونس نواندیش، ناظر دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله در این باره گفت:«ای که کمیسیون در او مورد چه تصمیم میگیره بحث خود شان استه و آنچه که بری ما مربوط میشه تا زمانی که بازشماری مجدد در حضورداشت ناظرین ما صورت نگیره نتایج بری ما قابل قبول بوده نمیتانه.»

عبدالقادر هوتخیل، ناظر دستۀ انتخاباتی اشرف غنی گفت:«موضوع مهم این است که کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس قانون و براساس طرزالعمل داخلی کارهای خود را به پیش ببرد و اجازه ندهد که افرادی این روند را به گروگان بگیرند و دوباره مانع اعلام نتایح نخستین شوند.»

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که بازشماری آرا در ولایت‌های پنجشیر، جوزجان، سرپل و تخار پایان یافته است و این روند در ولایت‌های بدخشان و بغلان به علت بیشتر بودن محل‌های بازشماری تا دو روز دیگر ادامه خواهد داشت.

افغانستان

ادامۀ ابهام در اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری

دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله می‌گوید که در روند بازشماری بیست‌وهفت ولایت ناظران این دسته انتخاباتی حضور نداشتند، از این همین این بازشماری را نمی پذیرند.

Thumbnail

در حالی که دستۀ انتخاباتی "ثبات و همگرایی" به رهبری عبدالله عبدالله می‌گوید که بی بازشماری آرای بیست‌وهفت ولایت در حضور ناظران دسته‌های انتخاباتی، نتایج انتخابات را نمی پذیرند اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که پس از پایان بازشماری هفت ولایت نتایج انتخابات را اعلام خواهد کرد.

کمیسسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا چهار روز آینده تمامی کارهای فنی نتایج بازشماری آرای هفت ولایت به پایان خواهد رسید.

با ان که شماری از دسته‌های انتخاباتی بر بازشماری آرای بیست و هفت ولایت در حضور ناظران دسته‌های انتخاباتی تاکید می ورزند، اما کمیسیون مستقل انتخابات این خواست را پذیرفتنی نمی داند.

عصمت الله مل، معاون کمیسیون مستقل انتخابات در این باره اظهار داشت:«چپتر بیست و هفت ولایت بری شما و هم‌وطنان عزیز خود ما بگویم که او تکمیل شده، بازشماری و تفتیش عملی اونجه شده، مواد شان رسیده، اینجه هم کل پروسه ازو طی شده و ما منتظر هفت ولایت استیم که چهار ولایت خلاص شده، سه ولایت دیگه ازو هم تکمیل شوه اینجه امو مراحل قانونی اش طی شوه.»

دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله می‌گوید که در روند بازشماری بیست‌وهفت ولایت ناظران این دسته انتخاباتی حضور نداشتند، از این همین این بازشماری را نمی پذیرند.

یونس نواندیش، ناظر دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله در این باره گفت:«ای که کمیسیون در او مورد چه تصمیم میگیره بحث خود شان استه و آنچه که بری ما مربوط میشه تا زمانی که بازشماری مجدد در حضورداشت ناظرین ما صورت نگیره نتایج بری ما قابل قبول بوده نمیتانه.»

عبدالقادر هوتخیل، ناظر دستۀ انتخاباتی اشرف غنی گفت:«موضوع مهم این است که کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس قانون و براساس طرزالعمل داخلی کارهای خود را به پیش ببرد و اجازه ندهد که افرادی این روند را به گروگان بگیرند و دوباره مانع اعلام نتایح نخستین شوند.»

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که بازشماری آرا در ولایت‌های پنجشیر، جوزجان، سرپل و تخار پایان یافته است و این روند در ولایت‌های بدخشان و بغلان به علت بیشتر بودن محل‌های بازشماری تا دو روز دیگر ادامه خواهد داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره