تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

ادامۀ اعتراض‌ها درهلمند؛ معترضان مسیر هلمند-کابل را پیاده می‌آیند

کاروان صلح‌خواهان ولایت هلمند، با صدور قطع‌نامه‌یی، از گروه‌های درگیر می‌خواهند تا در ماۀ رمضان، آتش‌بس اعلام کنند.

در این قطع‌نامه آمده‌است که گروه‌های درگیر، به احترام این ماه و نیز برای جلوگیری از کشتن روزه‌داران، باید آتش‌بس اعلام کنند.

اقبال خیبر یکی از اعضای کاروان صلح‌خواهان، در این باره گفت: «ما ازبهر فرارسیدن ماه مبارک رمضان، از تمام طرف‌های درگیر جنگ خواسته‌ایم که دیگر جنگ بس است و ما قطع‌نامه‌یی پنج‌ماده‌یی را صادر کردیم که در آن آمده‌است در ماه مبارک رمضان از کشتن مردم بی‌گناه دست بردارید، اما هیچ‌طرفی درگیر برای‌مان پاسخ مثبت ندادند و ما مجبور شدیم تا به‌سوی کابل پیاده برویم.»

آنان می‌افزایند که برای پذیرفته شدن خواست‌ ‌شان، از هلمند تا به کابل را پیاده خواهند آمد.

باچاخان، ‌از اعضای دیگر این کاروان، بیان داشت: «با ما یک شماری‌از جوانان نیز همراه استند و امکان دارد کسان دیگری نیز در راه با ما بپیوندند. ما از برای آن به کابل می‌رویم تا پیام صلح را برسانیم و خواست‌مان برای آتش‌بس پذیرفته شود.»

این کاروان، نزدیک به دوماه پیش، پس‌از یک حملۀ انتحاری در ورزشگاه این ولایت که در آن نزدیک به ۵۰تن جان باختند؛ چادر اعتراض برپا کردند.

از آن زمان تاکنون آنان به گونۀ متداوم اعتراض‌ شان را به شیوه های مختلف بیان کرده اند، اما تاکنون پاسخ مثبتی از طرف های درگیر نگرفته اند.

افغانستان

ادامۀ اعتراض‌ها درهلمند؛ معترضان مسیر هلمند-کابل را پیاده می‌آیند

کاروان صلح‌خواهان ولایت هلمند، می‌گویند که این بار برای رساندن پیام صلح، مسیر هلمند تا کابل را پیاده قدم خواهند زد.

تصویر بندانگشتی

کاروان صلح‌خواهان ولایت هلمند، با صدور قطع‌نامه‌یی، از گروه‌های درگیر می‌خواهند تا در ماۀ رمضان، آتش‌بس اعلام کنند.

در این قطع‌نامه آمده‌است که گروه‌های درگیر، به احترام این ماه و نیز برای جلوگیری از کشتن روزه‌داران، باید آتش‌بس اعلام کنند.

اقبال خیبر یکی از اعضای کاروان صلح‌خواهان، در این باره گفت: «ما ازبهر فرارسیدن ماه مبارک رمضان، از تمام طرف‌های درگیر جنگ خواسته‌ایم که دیگر جنگ بس است و ما قطع‌نامه‌یی پنج‌ماده‌یی را صادر کردیم که در آن آمده‌است در ماه مبارک رمضان از کشتن مردم بی‌گناه دست بردارید، اما هیچ‌طرفی درگیر برای‌مان پاسخ مثبت ندادند و ما مجبور شدیم تا به‌سوی کابل پیاده برویم.»

آنان می‌افزایند که برای پذیرفته شدن خواست‌ ‌شان، از هلمند تا به کابل را پیاده خواهند آمد.

باچاخان، ‌از اعضای دیگر این کاروان، بیان داشت: «با ما یک شماری‌از جوانان نیز همراه استند و امکان دارد کسان دیگری نیز در راه با ما بپیوندند. ما از برای آن به کابل می‌رویم تا پیام صلح را برسانیم و خواست‌مان برای آتش‌بس پذیرفته شود.»

این کاروان، نزدیک به دوماه پیش، پس‌از یک حملۀ انتحاری در ورزشگاه این ولایت که در آن نزدیک به ۵۰تن جان باختند؛ چادر اعتراض برپا کردند.

از آن زمان تاکنون آنان به گونۀ متداوم اعتراض‌ شان را به شیوه های مختلف بیان کرده اند، اما تاکنون پاسخ مثبتی از طرف های درگیر نگرفته اند.

هم‌رسانی کنید