تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامۀ اعتراض‌ها در شمال؛ معترضان تصویرهای رییس‌جمهور را آتش زدند

هوادران جنبش ملی، در هفدهمین روز بازداشت نظام الدین قیصاری، در ولایت‌های شمال به ویژه در بدخشان و تخار به جاده‌ها ریختند.

معترضان در ولایت بدخشان، در تظاهرات روز پنج‌‌شنبه، تصویرهای رییس‌جمهور را به آتش کشیدند و خواستار رهایی بی‌درنک آقای قیصاری و نیز بازگشت جنرال دوستم به کشور شدند.

آنان، هشدار می‌دهند که اگر حکومت به خواست‌های آنان بی‌پروایی کند به اعتراض‌های شان ادامه خواهند.

محمد زبیر، یکی از این معترضان گفت: «تاکنون تظاهرات ما صلح آمیز بوده است و اگر حکومت به خواست‌های ما پاسخ مثبت ندهد، ما دراوازه ولایت را خواهیم بست.»

حمیدالله، معترض نیز نیز افزود: «تاکنون حکومت پاسخی به خواست‌های ما نداده است و اگر همین طور ادامه یابد، اعتراض‌های ما ادامه خواهد یافت.»

همزمان با این، هواداران جنبش اسلامی در شهر تالقان مرکز ولایت تخار، نیز در تظاهراتی از حکومت خواستند که نظام الدین قیصاری را آزاد سازد.

این معترضان، پیش از این دروازه‌‎‌های برخی از نهادهای دولتی را بسته‌اند.

خیر محمد تیموری، یکی  از معترضان در تخار می‌‎گوید: «اکنون نهادهای دولتی بسته شده اند و اگر حکومت پاسخ ندهد، دست به کارهایی خواهیم زد که هیچ کسی از عواقبش برآمده نتواند.»

از سویی دیگر، شماری از باشنده گان کابل در یک گردهمایی پشتیبانی شان را از تصمیم رییس جمهور غنی در بارۀ بازداشت نظام الدین قیصاری اعلام کردند.

آنان، از اقدام رییس‌جمهور مبنی بر بازداشت آقای قیصاری را قانونی می‌دانند و تأکید دارند که افراد مسلح غیرمسؤول باید بازداشت شوند.

حکومت، هفده روز پیش نظام الدین قیصاری، فرمانده پولیس ولسوالی قیصار و نماینده ویژۀ جنرال دوستم را در شمال کشور بازداشت کرد.

ادامۀ اعتراض‌ها در شمال؛ معترضان تصویرهای رییس‌جمهور را آتش زدند

از سویی دیگر، شماری از باشنده گان کابل در یک گردهمایی پشتیبانی شان را از تصمیم رییس جمهور غنی در بارۀ بازداشت نظام الدین قیصاری اعلام کردند.

تصویر بندانگشتی

هوادران جنبش ملی، در هفدهمین روز بازداشت نظام الدین قیصاری، در ولایت‌های شمال به ویژه در بدخشان و تخار به جاده‌ها ریختند.

معترضان در ولایت بدخشان، در تظاهرات روز پنج‌‌شنبه، تصویرهای رییس‌جمهور را به آتش کشیدند و خواستار رهایی بی‌درنک آقای قیصاری و نیز بازگشت جنرال دوستم به کشور شدند.

آنان، هشدار می‌دهند که اگر حکومت به خواست‌های آنان بی‌پروایی کند به اعتراض‌های شان ادامه خواهند.

محمد زبیر، یکی از این معترضان گفت: «تاکنون تظاهرات ما صلح آمیز بوده است و اگر حکومت به خواست‌های ما پاسخ مثبت ندهد، ما دراوازه ولایت را خواهیم بست.»

حمیدالله، معترض نیز نیز افزود: «تاکنون حکومت پاسخی به خواست‌های ما نداده است و اگر همین طور ادامه یابد، اعتراض‌های ما ادامه خواهد یافت.»

همزمان با این، هواداران جنبش اسلامی در شهر تالقان مرکز ولایت تخار، نیز در تظاهراتی از حکومت خواستند که نظام الدین قیصاری را آزاد سازد.

این معترضان، پیش از این دروازه‌‎‌های برخی از نهادهای دولتی را بسته‌اند.

خیر محمد تیموری، یکی  از معترضان در تخار می‌‎گوید: «اکنون نهادهای دولتی بسته شده اند و اگر حکومت پاسخ ندهد، دست به کارهایی خواهیم زد که هیچ کسی از عواقبش برآمده نتواند.»

از سویی دیگر، شماری از باشنده گان کابل در یک گردهمایی پشتیبانی شان را از تصمیم رییس جمهور غنی در بارۀ بازداشت نظام الدین قیصاری اعلام کردند.

آنان، از اقدام رییس‌جمهور مبنی بر بازداشت آقای قیصاری را قانونی می‌دانند و تأکید دارند که افراد مسلح غیرمسؤول باید بازداشت شوند.

حکومت، هفده روز پیش نظام الدین قیصاری، فرمانده پولیس ولسوالی قیصار و نماینده ویژۀ جنرال دوستم را در شمال کشور بازداشت کرد.

هم‌رسانی کنید