تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

ادامۀ اعتراض‌ نامزدان؛ معترضان پشت درِ سفارت امریکا تجمع کردند

شماری از نامزدان معترض که از سه ماه بدینسو به نتیجۀ انتخابات مجلس نماینده‌گان اعتراض کرده‌اند، این بار پشت در سفارت امریکا در کابل تجمع کرده‌اند.

این نامزدان می‌گویند که حکومت افغانستان آواز آنان را نشنید و ناامید شدند و اکنون می‌خواهند که سفیر امریکا در کابل آواز عدالت خواهی آنان را بشنود.

این نامزدان، ادعا دارند پولی که دولت امریکا برای افغانستان مصرف می‌کند، پول مردم امریکا است، اما این پول در افغانستان در راه درستی مصرف نمی‌شود.

دیوه نیازی، یکی از این معترضان گفت: «ما از حکومت خود ناامید شدیم؛ اکنون ما تمامی زنان معترض پشت در سفارت امریکا آمدیم و اینجا آواز خودرا بلند می‌کنیم.»

صدیقه مبارز، نامزد معترض دیگر نیز بیان داشت: «ما هیچ‌گونه مزاحمتی برای مردم نداشتیم، اما هیچ کسی آواز ما را نشنید و متأسفانه سه بار پولیس بر ما حمله کردند. خواهران ما زخمی شدند در آن رویداد و این کار خلاف قانون است.»

چادر این بانوان معترض، دو هفته پیش از نزدیکی دروازۀ ارگ ریاست‌جمهوری و ریاست‌ اجراییه برداشته شد. اما این معترضان این چادر شان را در برابر دادگاه عالی برپا کردند. اکنون ظاهرأ از اعتراض در برابر دادگاه عالی نیز نتیجه نگرفته‌اند و پشت در سفارت امریکا آمده‌اند.

خواست اصلی این نامزدان، ایجاد یک دادگاه ویژه برای بررسی شکایت‌های شان نسبت به انتخابات مجلس نماینده‌گان است – انتخاباتی که به گفتۀ آن‌ها پر از تقلب و فساد بود.

فرزانه فرهمند، نامزد معترض از بغلان بیان داشت: «امریکا، مسؤولیت آن را دارد که دموکراسی را به افغانستان آورده‌‎است و باید از دموکراسی حمایت کند. اینان فن می‌دهند و پول می‌دهد و خود شان در اعلامیه‌های خود می‌گویند که سیستم را حمایت می‌کنند؛ پس وقتی سیستم را حمایت می‌کنند امروز ما بر سیستم اعتراض داریم و سند داریم که کمیسیون‌های انتخاباتی جرایمی را انجام داده‌اند.»

شمار این نامزدان معترض، به دوازده می‌رسد و از دوازده ولایت کشور استند. این نامزدان تاکنون دست به تحصن و اعتصاب غذا زده‌اند و نیز لب‌های شان را دوختند اما تاکنون نتیجه‌یی نگرفته‌اند.

افغانستان

ادامۀ اعتراض‌ نامزدان؛ معترضان پشت درِ سفارت امریکا تجمع کردند

خواست اصلی این نامزدان، ایجاد یک دادگاه ویژه برای بررسی شکایت‌های شان نسبت به انتخابات مجلس نماینده‌گان است – انتخاباتی که به گفتۀ آن‌ها پر از تقلب و فساد بود.

تصویر بندانگشتی

شماری از نامزدان معترض که از سه ماه بدینسو به نتیجۀ انتخابات مجلس نماینده‌گان اعتراض کرده‌اند، این بار پشت در سفارت امریکا در کابل تجمع کرده‌اند.

این نامزدان می‌گویند که حکومت افغانستان آواز آنان را نشنید و ناامید شدند و اکنون می‌خواهند که سفیر امریکا در کابل آواز عدالت خواهی آنان را بشنود.

این نامزدان، ادعا دارند پولی که دولت امریکا برای افغانستان مصرف می‌کند، پول مردم امریکا است، اما این پول در افغانستان در راه درستی مصرف نمی‌شود.

دیوه نیازی، یکی از این معترضان گفت: «ما از حکومت خود ناامید شدیم؛ اکنون ما تمامی زنان معترض پشت در سفارت امریکا آمدیم و اینجا آواز خودرا بلند می‌کنیم.»

صدیقه مبارز، نامزد معترض دیگر نیز بیان داشت: «ما هیچ‌گونه مزاحمتی برای مردم نداشتیم، اما هیچ کسی آواز ما را نشنید و متأسفانه سه بار پولیس بر ما حمله کردند. خواهران ما زخمی شدند در آن رویداد و این کار خلاف قانون است.»

چادر این بانوان معترض، دو هفته پیش از نزدیکی دروازۀ ارگ ریاست‌جمهوری و ریاست‌ اجراییه برداشته شد. اما این معترضان این چادر شان را در برابر دادگاه عالی برپا کردند. اکنون ظاهرأ از اعتراض در برابر دادگاه عالی نیز نتیجه نگرفته‌اند و پشت در سفارت امریکا آمده‌اند.

خواست اصلی این نامزدان، ایجاد یک دادگاه ویژه برای بررسی شکایت‌های شان نسبت به انتخابات مجلس نماینده‌گان است – انتخاباتی که به گفتۀ آن‌ها پر از تقلب و فساد بود.

فرزانه فرهمند، نامزد معترض از بغلان بیان داشت: «امریکا، مسؤولیت آن را دارد که دموکراسی را به افغانستان آورده‌‎است و باید از دموکراسی حمایت کند. اینان فن می‌دهند و پول می‌دهد و خود شان در اعلامیه‌های خود می‌گویند که سیستم را حمایت می‌کنند؛ پس وقتی سیستم را حمایت می‌کنند امروز ما بر سیستم اعتراض داریم و سند داریم که کمیسیون‌های انتخاباتی جرایمی را انجام داده‌اند.»

شمار این نامزدان معترض، به دوازده می‌رسد و از دوازده ولایت کشور استند. این نامزدان تاکنون دست به تحصن و اعتصاب غذا زده‌اند و نیز لب‌های شان را دوختند اما تاکنون نتیجه‌یی نگرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید