تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامۀ بررسی سارنوالی دربارۀ اتهام‌های آزار جنسی در فدراسیون فتبال

لوی سارنوالی، از ادامۀ بررسی اتهام‌های آزار و اذیت جنسی و فزیکی اعضای تیم ملی فتبال دختران از سوی کرام الدین کریم، رییس فدراسیون فتبال افغانستان خبر می‌دهد.

جمشید رسولی، سخن‌گوی این نهاد می‌گوید که افزون بر ممنوع الخروج شدن پنج تن از مسؤولان فدراسیون فتبال، کارهای پنج تن دیگر نیز به حالت تعلیق در آورده شده‌‌اند و در این باره بیش از ۲۵ تن در داخل و خارج بازپرسی شده‌اند.

آقای رسولی در این باره افزود: «همکاران ما تلاش می‌کنند که همه سندها و مدرک‌های لازم را در این باره گردآوری کنند.»

همزمان با ادامۀ بررسی‌های لوی سارنوالی در این باره، خالده پوپل، مدیر پیشین تیم فتبال بانوان کشور بار دیگر کرام‌الدین کریم، رییس فدراسیون فتبال را به فساد اخلاقی و بدرفتاری‌های جنسی متهم می‌سازد.

خالده می‌گوید: «دخترانی که از افغانستان آمدند، از تجاوز و بدرفتاری‌های جنسی از سوی ترینران و رییس فدراسیون برایم گفتند.»

در همین حال، شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس نیز بر تأمین عدالت در این پرونده تأکید می‌ورزند.

سید محمد داوود سادات ناصری، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «این موضوع، یک موضوع حیثیتی برای مردم و به ویژه برای خانواده‌‎هایی که دختران شان فتبال بازی می‌کنند، است.»

کرام‌الدین کریم، پیش از این، این اتهام‌ها را بی‌بنیاد خوانده است. بربنیاد یک گزارش روزنامۀ گاردین شماری از اعضای تیم فتبال بانوان، کرام‌الدین کریم را به تجاوز، آزار و اذیت جنسی و برخورد خشونت بار در برابر شماری از اعضای این تیم متهم ساخته‌اند.

ادامۀ بررسی سارنوالی دربارۀ اتهام‌های آزار جنسی در فدراسیون فتبال

همزمان با ادامۀ بررسی‌های لوی سارنوالی در این باره، خالده پوپل، مدیر پیشین تیم فتبال بانوان کشور بار دیگر رییس فدراسیون فتبال را به بدرفتاری‌های جنسی متهم می‌سازد.

تصویر بندانگشتی

لوی سارنوالی، از ادامۀ بررسی اتهام‌های آزار و اذیت جنسی و فزیکی اعضای تیم ملی فتبال دختران از سوی کرام الدین کریم، رییس فدراسیون فتبال افغانستان خبر می‌دهد.

جمشید رسولی، سخن‌گوی این نهاد می‌گوید که افزون بر ممنوع الخروج شدن پنج تن از مسؤولان فدراسیون فتبال، کارهای پنج تن دیگر نیز به حالت تعلیق در آورده شده‌‌اند و در این باره بیش از ۲۵ تن در داخل و خارج بازپرسی شده‌اند.

آقای رسولی در این باره افزود: «همکاران ما تلاش می‌کنند که همه سندها و مدرک‌های لازم را در این باره گردآوری کنند.»

همزمان با ادامۀ بررسی‌های لوی سارنوالی در این باره، خالده پوپل، مدیر پیشین تیم فتبال بانوان کشور بار دیگر کرام‌الدین کریم، رییس فدراسیون فتبال را به فساد اخلاقی و بدرفتاری‌های جنسی متهم می‌سازد.

خالده می‌گوید: «دخترانی که از افغانستان آمدند، از تجاوز و بدرفتاری‌های جنسی از سوی ترینران و رییس فدراسیون برایم گفتند.»

در همین حال، شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس نیز بر تأمین عدالت در این پرونده تأکید می‌ورزند.

سید محمد داوود سادات ناصری، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «این موضوع، یک موضوع حیثیتی برای مردم و به ویژه برای خانواده‌‎هایی که دختران شان فتبال بازی می‌کنند، است.»

کرام‌الدین کریم، پیش از این، این اتهام‌ها را بی‌بنیاد خوانده است. بربنیاد یک گزارش روزنامۀ گاردین شماری از اعضای تیم فتبال بانوان، کرام‌الدین کریم را به تجاوز، آزار و اذیت جنسی و برخورد خشونت بار در برابر شماری از اعضای این تیم متهم ساخته‌اند.

هم‌رسانی کنید