Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامۀ تلاش‌ها برای حل اختلاف‌های برخاسته از انتخابات ریاست‌جمهوری

با افزایش تنش‌ها میان دسته‌های انتخاباتی، روز دوشنبه (۵ دلو)عبدرب الرسول سیاف و حامد کرزی، رییس جمهور پیشین دربارۀ کشمکش‌های سیاسی برآمده از نتایج انتخابات با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار و گفت‌وگو کرده اند.

شماری از دسته‌های انتخاباتی می‌گویند که زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان نیز برای از میان برداشتن تنش‌های برخاسته از انتخابات ریاست جمهوری می‌کوشد و با شماری از چهره‌های سیاسی دیدار و گفت‌وگو کرده است.

در حالی که رییس جمهور کمیسیون ویژه‌یی را برای مراسم سوگند ریاست جمهوری ایجاد کرده است، ریاست اجراییه نیز برای مراسم سوگند کمیسیون جداگانه‌یی را برای مراسم سوگند عبدالله عبدالله همچون رییس جمهور ایجاد کرده است.

نیکولاس کی، نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان از همه طرف‌ها می‌خواهد که وحدت ملی و روند صلح را اولویت بدهند و امریکا از طرف‌های که سبب افزایش تنش‌ها شوند پشتیبانی نمی‌کند.

در همین حال، زلمی خلیل‌زاد که در هژده ماه گذشته برای کشانیدن طالبان به میز گفت‌وگوهای صلح می‌کوشید، اکنون دسته‌های انتخاباتی می‌گویند که آقای خلیل‌زاد میکوشد تا اختلاف‌های برخاسته از انتخابات را نیز حل بسازد.

فضل الهادی وزین، معاون گلبدین حکمیتار گفت: «از این حالت بحرانی پروسه صلح متضرر نشود، بنأ تلاش و کوشش آقای خلیل‌زاد درهمین جهت است.

فضل احمد معنوی، رییس ستاد انتخاباتی عبدالله گفت: «ما از اقدامات موثر و عملی که بتواند روند را به حالت عادی بربگرداند استفاده می‌کنیم.

آقای خلیل زاد در یک هفته گذشته با حامدکرزی، رییس جمهور پیشین، گلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، جنرال دوستم و شماری دیگری از سیاست‌گران دیدارهای داشته است و در بارۀ حل بحران سیاسی برآمده از نتایج انتخابات رایزنی دارد.

غلام علی افغان، عضوی مجلس نماینده‌گان گفت: «اگر یک نظام واحد نباشد، صلح هم معنا ندارد، کی همرا با کی برای گفتگو بنشیند؟»

مامور احمدزی، عضوی مجلس نماینده گان گفت: «باید کشمکش ها درونی که فعلن وجود دارد باید حل شود.»

با این هم دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله از معرفی والیان تازه در ولایت‌ها و نیز آماده‌گی‌ها برای برگذاری مراسم سوگند عبدالله عبدالله تاکید می‌ورزند.

فریدون خوزون، سخنگوی ستاد انتخاباتی عبدالله گفت: «تمام آماده‌گی‌ها برای مراسم تحلیف زیر نظر است و کار عملآ آغاز شده است.»

از سوی دیگر، صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور غنی دراین باره گفت: «پروسه انتخابات رسمأ پایان یافت و مردم افغانستان به اساس قانون اساسی آقای غنی را بحیث رییس جمهور منتخب خود تعین کردند و قرار است که تاچند روز آینده مراسم تحلیف برگزار شود و دراین مراسم سیاسیون و مردم افغانستان اشتراک خواهند داشت.»

در حالی که از مراسم سوگند اشرف غنی به روز پنج شنبه سخن گفته می‌شود، اما عبدالله عبدالله خودش را برندۀ انتخابات ریاست جمهوری میداند و تأکید دارد که حکومت همه‌شمول را ایجاد خواهد کرد.

ادامۀ تلاش‌ها برای حل اختلاف‌های برخاسته از انتخابات ریاست‌جمهوری

شماری از دسته‌های انتخاباتی می‌گویند که آقای خلیل‌زاد نیز برای از میان برداشتن تنش‌های برخاسته از انتخابات ریاست جمهوری می‌کوشد.

Thumbnail

با افزایش تنش‌ها میان دسته‌های انتخاباتی، روز دوشنبه (۵ دلو)عبدرب الرسول سیاف و حامد کرزی، رییس جمهور پیشین دربارۀ کشمکش‌های سیاسی برآمده از نتایج انتخابات با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار و گفت‌وگو کرده اند.

شماری از دسته‌های انتخاباتی می‌گویند که زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان نیز برای از میان برداشتن تنش‌های برخاسته از انتخابات ریاست جمهوری می‌کوشد و با شماری از چهره‌های سیاسی دیدار و گفت‌وگو کرده است.

در حالی که رییس جمهور کمیسیون ویژه‌یی را برای مراسم سوگند ریاست جمهوری ایجاد کرده است، ریاست اجراییه نیز برای مراسم سوگند کمیسیون جداگانه‌یی را برای مراسم سوگند عبدالله عبدالله همچون رییس جمهور ایجاد کرده است.

نیکولاس کی، نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان از همه طرف‌ها می‌خواهد که وحدت ملی و روند صلح را اولویت بدهند و امریکا از طرف‌های که سبب افزایش تنش‌ها شوند پشتیبانی نمی‌کند.

در همین حال، زلمی خلیل‌زاد که در هژده ماه گذشته برای کشانیدن طالبان به میز گفت‌وگوهای صلح می‌کوشید، اکنون دسته‌های انتخاباتی می‌گویند که آقای خلیل‌زاد میکوشد تا اختلاف‌های برخاسته از انتخابات را نیز حل بسازد.

فضل الهادی وزین، معاون گلبدین حکمیتار گفت: «از این حالت بحرانی پروسه صلح متضرر نشود، بنأ تلاش و کوشش آقای خلیل‌زاد درهمین جهت است.

فضل احمد معنوی، رییس ستاد انتخاباتی عبدالله گفت: «ما از اقدامات موثر و عملی که بتواند روند را به حالت عادی بربگرداند استفاده می‌کنیم.

آقای خلیل زاد در یک هفته گذشته با حامدکرزی، رییس جمهور پیشین، گلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، جنرال دوستم و شماری دیگری از سیاست‌گران دیدارهای داشته است و در بارۀ حل بحران سیاسی برآمده از نتایج انتخابات رایزنی دارد.

غلام علی افغان، عضوی مجلس نماینده‌گان گفت: «اگر یک نظام واحد نباشد، صلح هم معنا ندارد، کی همرا با کی برای گفتگو بنشیند؟»

مامور احمدزی، عضوی مجلس نماینده گان گفت: «باید کشمکش ها درونی که فعلن وجود دارد باید حل شود.»

با این هم دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله از معرفی والیان تازه در ولایت‌ها و نیز آماده‌گی‌ها برای برگذاری مراسم سوگند عبدالله عبدالله تاکید می‌ورزند.

فریدون خوزون، سخنگوی ستاد انتخاباتی عبدالله گفت: «تمام آماده‌گی‌ها برای مراسم تحلیف زیر نظر است و کار عملآ آغاز شده است.»

از سوی دیگر، صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور غنی دراین باره گفت: «پروسه انتخابات رسمأ پایان یافت و مردم افغانستان به اساس قانون اساسی آقای غنی را بحیث رییس جمهور منتخب خود تعین کردند و قرار است که تاچند روز آینده مراسم تحلیف برگزار شود و دراین مراسم سیاسیون و مردم افغانستان اشتراک خواهند داشت.»

در حالی که از مراسم سوگند اشرف غنی به روز پنج شنبه سخن گفته می‌شود، اما عبدالله عبدالله خودش را برندۀ انتخابات ریاست جمهوری میداند و تأکید دارد که حکومت همه‌شمول را ایجاد خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید