تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامۀ تنش‌ها در مجلس؛ نشست امروز هم بی‌نتیجه پایان یافت

نماینده‌گان مجلس، امروز(شنبه، ۴جوزا) برای هشتمین روز نشست عمومی را بدور از دوربین رسانه‌ها و در پشت‌ درهای بسته برگزار کردند.

انتظار می‌رفت در نشست امروزی، تنش‌ها میان طرف‌داران میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی حل شود، اما نماینده‌گان پس از ساعت‌ها گفت‌وگو به نتیجه نرسیدند.

شماری از این نماینده‌گان، وضعیت نشست امروزی را شرم‌آور توصیف می‌کنند.

بلقیس روشن، یکی از این نماینده‌گان گفت: «دو طرفی‌که اکنون ادعا مردمی می‌کنند، ادعای دفاع از حق مردم می‌کنند؛ از همین جنجال‌های خود خجالت می‌کشند! همین وکلایی که همانجا سکوت کرده‌اند، سکوت مرگ‌بار کرده‌اند، خجالت می‌کشند از جنجال‌های خود.»

روز شنبۀ گذشته تنش‌ها پس از آن آغاز شدند و سپس بالاگرفتند که رییس موقت مجلس نماینده‌گان، میررحمان رحمانی را که ۱۲۳رأی در انتخابات هیئت اداری این مجلس گرفته بود، به‌عنوان رییس اعلام کرد.

اما کمال ناصر اصولی، رقیب آقای رحمانی این نتیجه را نپذیرفت. اصولی در این انتخابات ۵۵ رأی گرفته بود.

در جریان این مدت، دو کمیته برای حل این تنش‌ها ایجاد شدند اما ظاهرأ موفق نشده‌اند قضیه را یک‌طرفه کنند.

اکنون شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که بحث در مجلس رنگ و بوی قومی به خود گرفته‌است.

ظهیرالدین جان آغا، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «یک تعداد وکیل صاحبان محترم... می‌خواهند که انتخابات هیئت اداری یا رییس مجلس به دور دو برود که برای آن‌ها چانس پیدا شود که خود را کاندید کنند. و یک تعداد کسانی دیگر است که فکر می‌کنم به‌خاطر مسلۀ پولی و این گپ‌ها امکان داشته باشد این موضوع را دامن می‌زنند و یک تعداد دیگر هم بحث‌های قومی را دامن می‌زنند.»

در این میان، کمال ناصر اصولی، انتخابات روزشنبۀ گذشته را پرتقلب می‌داند و بر ابطال آن تأکید می‌ورزد: «من بسیار به صراحت می‌گویم که در انتخابات روز شنبه بین من و آقای رحمانی هیچ کسی هم پنجاه جمع یک را پوره نکرده است. انتخابات، پُر از فساد بوده‌است. اعتراض هم که کرده بودم، رأی کاغذهای سفید برآمده؛ بعضی وکیل‌ها، رأی بیرون می‌کشیدند؛ بنابر این، انتخابات باطل است، می‌ریم به طرف انتخابات بعدی.»

نزدیکان میررحمان رحمانی اما گفت وگوها را دربارۀ کرسی ریاست مجلس نماینده‌گان پایان یافته می‌دانند و می‌گویند که آقای رحمانی در سه مرحله از سوی اکثریت اعضای مجلس برنده دانسته شده‌است.

میرحیدر افضلی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «یک اعلامیه صادر کردیم که به اساس آن، رحمانی رییس مجلس است و هیچ نوع معامله و هیچ نوع کار دیگری در غیاب ویا ایجاد کمیسیون را ما نمی‌پذیریم.»

معلوم نیست تا چه زمانی این تنش‌ها در مجلس نماینده‌گان ادامه خواهد داشت.

ادامۀ تنش‌ها در مجلس؛ نشست امروز هم بی‌نتیجه پایان یافت

انتظار می‌رفت در نشست امروزی، تنش‌ها میان طرف‌داران میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی حل شود، اما نماینده‌گان پس از ساعت‌ها گفت‌وگو به نتیجه نرسیدند.

تصویر بندانگشتی

نماینده‌گان مجلس، امروز(شنبه، ۴جوزا) برای هشتمین روز نشست عمومی را بدور از دوربین رسانه‌ها و در پشت‌ درهای بسته برگزار کردند.

انتظار می‌رفت در نشست امروزی، تنش‌ها میان طرف‌داران میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی حل شود، اما نماینده‌گان پس از ساعت‌ها گفت‌وگو به نتیجه نرسیدند.

شماری از این نماینده‌گان، وضعیت نشست امروزی را شرم‌آور توصیف می‌کنند.

بلقیس روشن، یکی از این نماینده‌گان گفت: «دو طرفی‌که اکنون ادعا مردمی می‌کنند، ادعای دفاع از حق مردم می‌کنند؛ از همین جنجال‌های خود خجالت می‌کشند! همین وکلایی که همانجا سکوت کرده‌اند، سکوت مرگ‌بار کرده‌اند، خجالت می‌کشند از جنجال‌های خود.»

روز شنبۀ گذشته تنش‌ها پس از آن آغاز شدند و سپس بالاگرفتند که رییس موقت مجلس نماینده‌گان، میررحمان رحمانی را که ۱۲۳رأی در انتخابات هیئت اداری این مجلس گرفته بود، به‌عنوان رییس اعلام کرد.

اما کمال ناصر اصولی، رقیب آقای رحمانی این نتیجه را نپذیرفت. اصولی در این انتخابات ۵۵ رأی گرفته بود.

در جریان این مدت، دو کمیته برای حل این تنش‌ها ایجاد شدند اما ظاهرأ موفق نشده‌اند قضیه را یک‌طرفه کنند.

اکنون شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که بحث در مجلس رنگ و بوی قومی به خود گرفته‌است.

ظهیرالدین جان آغا، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «یک تعداد وکیل صاحبان محترم... می‌خواهند که انتخابات هیئت اداری یا رییس مجلس به دور دو برود که برای آن‌ها چانس پیدا شود که خود را کاندید کنند. و یک تعداد کسانی دیگر است که فکر می‌کنم به‌خاطر مسلۀ پولی و این گپ‌ها امکان داشته باشد این موضوع را دامن می‌زنند و یک تعداد دیگر هم بحث‌های قومی را دامن می‌زنند.»

در این میان، کمال ناصر اصولی، انتخابات روزشنبۀ گذشته را پرتقلب می‌داند و بر ابطال آن تأکید می‌ورزد: «من بسیار به صراحت می‌گویم که در انتخابات روز شنبه بین من و آقای رحمانی هیچ کسی هم پنجاه جمع یک را پوره نکرده است. انتخابات، پُر از فساد بوده‌است. اعتراض هم که کرده بودم، رأی کاغذهای سفید برآمده؛ بعضی وکیل‌ها، رأی بیرون می‌کشیدند؛ بنابر این، انتخابات باطل است، می‌ریم به طرف انتخابات بعدی.»

نزدیکان میررحمان رحمانی اما گفت وگوها را دربارۀ کرسی ریاست مجلس نماینده‌گان پایان یافته می‌دانند و می‌گویند که آقای رحمانی در سه مرحله از سوی اکثریت اعضای مجلس برنده دانسته شده‌است.

میرحیدر افضلی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «یک اعلامیه صادر کردیم که به اساس آن، رحمانی رییس مجلس است و هیچ نوع معامله و هیچ نوع کار دیگری در غیاب ویا ایجاد کمیسیون را ما نمی‌پذیریم.»

معلوم نیست تا چه زمانی این تنش‌ها در مجلس نماینده‌گان ادامه خواهد داشت.

هم‌رسانی کنید