Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامۀ تنش‎ها میان عطا و ارگ؛ نور از راه اندازی تظاهرات هشدار داد

عطامحمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی به گفتۀ خودش برای آخرین‌بار به حکومت هشدار می‌دهد که اگر "به‌زودی" با جمعیت اسلامی به تفاهم نرسد، هوادارانش را به جاده‌ها خواهد کشاند.

به‌نظر می‌رسد که گفت‌وگوها میان جمعیت اسلامی و حکومت برای پایان‌دادن به تنش‌های به‌میان‌آمده، به بن‌بست رسیده‌اند.

آقای نور می‌گوید: «امروز یا فردا ما به ‌راه می‌افتیم و آن‌گاه شما بسیار پشیمان می‌شوید؛ نشود که خدا ناخواسته همه‌چیز از دست برود.»

در همین حال، عطامحمد نور، والی برکنار شدۀ بلخ از سوی رییس جمهور، در واکنش به سخنان زلمی خلیل‌زاد، سفیر پیشین امریکا در افغانستان می‌گوید که طرف گفت‌وگوهای جمعیت اسلامی تنها ارگ و کاخ سفید استند و گفته های خلیل زاد برایش ارزشی ندارد: «طرف ما ارگ است و اگر میانجی‌گری بکند فقط قصر سفید است. ما از آن پایین‌تر کسی دیگری را نمی‌شناسیم! باز این‌ها (زلمی خلیل‌زاد) کی، از کدام آدرس، از کدام موقف، و کدام صلاحیت که حرف بزنند و ما به او گوش بدهیم؟ یک آدم موی‌سفید است برایش احترام می‌کنیم، ولی در هیچ حرف و تصمیم او ما وقع نمی‌گذاریم.»

این در حالی است که پیش از این خلیل زاد گفته بود که اگر عطامحمد نور جامعه جهانی را به چالش بکشد، این یک کار اشتباه خواهد بود.

با این‌حال، عطامحمد نور از حکومت می‌خواهد که گفت‌وگوها با جمعیت اسلامی را به "مسخره" نگیرد و با جمعیت اسلامی به یک نتیجۀ عادلانه برسد.

این درحالی ا‌ست که بن‌بست به‌میان‌آمده میان ارگ و عطامحمد نور بیش از یک ماه است که همچنان پابرجاست.

ادامۀ تنش‎ها میان عطا و ارگ؛ نور از راه اندازی تظاهرات هشدار داد

عطامحمد نور، هشدار می دهد که اگر حکومت به گفتۀ وی به زودی به جمعیت به نتیجه نرسد، به زودی وی هوادارانش را به جاده ها خواهد کشاند.

Thumbnail

عطامحمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی به گفتۀ خودش برای آخرین‌بار به حکومت هشدار می‌دهد که اگر "به‌زودی" با جمعیت اسلامی به تفاهم نرسد، هوادارانش را به جاده‌ها خواهد کشاند.

به‌نظر می‌رسد که گفت‌وگوها میان جمعیت اسلامی و حکومت برای پایان‌دادن به تنش‌های به‌میان‌آمده، به بن‌بست رسیده‌اند.

آقای نور می‌گوید: «امروز یا فردا ما به ‌راه می‌افتیم و آن‌گاه شما بسیار پشیمان می‌شوید؛ نشود که خدا ناخواسته همه‌چیز از دست برود.»

در همین حال، عطامحمد نور، والی برکنار شدۀ بلخ از سوی رییس جمهور، در واکنش به سخنان زلمی خلیل‌زاد، سفیر پیشین امریکا در افغانستان می‌گوید که طرف گفت‌وگوهای جمعیت اسلامی تنها ارگ و کاخ سفید استند و گفته های خلیل زاد برایش ارزشی ندارد: «طرف ما ارگ است و اگر میانجی‌گری بکند فقط قصر سفید است. ما از آن پایین‌تر کسی دیگری را نمی‌شناسیم! باز این‌ها (زلمی خلیل‌زاد) کی، از کدام آدرس، از کدام موقف، و کدام صلاحیت که حرف بزنند و ما به او گوش بدهیم؟ یک آدم موی‌سفید است برایش احترام می‌کنیم، ولی در هیچ حرف و تصمیم او ما وقع نمی‌گذاریم.»

این در حالی است که پیش از این خلیل زاد گفته بود که اگر عطامحمد نور جامعه جهانی را به چالش بکشد، این یک کار اشتباه خواهد بود.

با این‌حال، عطامحمد نور از حکومت می‌خواهد که گفت‌وگوها با جمعیت اسلامی را به "مسخره" نگیرد و با جمعیت اسلامی به یک نتیجۀ عادلانه برسد.

این درحالی ا‌ست که بن‌بست به‌میان‌آمده میان ارگ و عطامحمد نور بیش از یک ماه است که همچنان پابرجاست.

هم‌رسانی کنید