Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامۀ جنگ در قلعۀ ذال بیشتر غیرنظامیان را متأثر ساخته‌است

عملیات نیروهای امنیتی برای پاکسازی روستاهای ولسوالی قلعه زال ولایت کندز از وجود طالبان ادامه دارد. 

فرماندهان ارتش درولسوالی قلعه زال می‌گویند که این عملیات تا پاکسازی کامل این ولسوالی از مخالفان مسلح ادامه خواهد یافت.

این ولسوالی در یک سال اخیر دوبار به دست طالبان سقوط کرد.

باشنده‌گان این ولسوالی می‌گویند که در نتیجۀ جنگ‌های پی‌هم  و دست به دست شدن این ولسوالی بین حکومت و طالبان، زیان‌های هنگفت جانی و مالی را دیده‌اند.

کریم امینی، خبرنگار طلوع‌نیوز، می‌گوید که بازار این ولسوالی روز چهارشنبه گواه رفت‌وآمد مردم و باز شدن دکان‌ها بود، اما این بازار رونق گذشته‌اش را نداشت. 

روزی، پینه دوز در ولسوالی قلعۀ ذال، گفت: «روز می گذرد. چیزی برای خوردن نداریم. زنده‌گی ما خوب نیست.»

محمد عیسی، قصاب، گفت: «پس از آمدن نیروهای دولتی امروز بازار ما نسبتاً خوب است. کمی خرید و فروش داریم.»

حبیب الله، باشندۀ قلعۀ ذال، گفت: «کمی نان پیدا می کنیم و آن را می خوریم. پس از آن صبح کار دیگر را می کنیم.»

به گفتۀ مقام‌های محلی، ساختمان ولسوالی قلعۀ ذال که کار ساخت و ساز آن ادامه داشت نیز از سوی طالبان صدمه دیده است و جنگجویان این گروه تمام اسنادها، مکتوب ها و سایلی که در داخل این ساختمان بود را آتش زده اند.

محبوب الله سعیدی، ولسوال قلعۀ ذال، گفت: «خلاف گفته های شان که گویا آنان می گویند که به اماکن عامه دست نمی زنیم، به تأسیسات عام المنفعه دست نمی زنیم، آنان خلاف گفته های خود عمل می کنند که شما امروز شاهد آن استید.»

آدم خان متین، فرماندۀ لوای ارتش در قلعۀ ذال، گفت: «از دیروز تا به اکنون ۱۷ نفر طالب کشته شده اند و تقریباً نُه نفر آنان زخمی شده اند، یک واسطۀ رنجر که دهشکه در آن بار بود آن هم از بین رفته است.» 

ادامۀ جنگ در قلعۀ ذال بیشتر غیرنظامیان را متأثر ساخته‌است

باشنده‌گان ولسوالی قلعۀ ذال ولایت کندز می‌گویند که آنان از جنگ خسته شده اند و حکومت باید امنیت آنان را به گونۀ جدی تأمین کند.

Thumbnail

عملیات نیروهای امنیتی برای پاکسازی روستاهای ولسوالی قلعه زال ولایت کندز از وجود طالبان ادامه دارد. 

فرماندهان ارتش درولسوالی قلعه زال می‌گویند که این عملیات تا پاکسازی کامل این ولسوالی از مخالفان مسلح ادامه خواهد یافت.

این ولسوالی در یک سال اخیر دوبار به دست طالبان سقوط کرد.

باشنده‌گان این ولسوالی می‌گویند که در نتیجۀ جنگ‌های پی‌هم  و دست به دست شدن این ولسوالی بین حکومت و طالبان، زیان‌های هنگفت جانی و مالی را دیده‌اند.

کریم امینی، خبرنگار طلوع‌نیوز، می‌گوید که بازار این ولسوالی روز چهارشنبه گواه رفت‌وآمد مردم و باز شدن دکان‌ها بود، اما این بازار رونق گذشته‌اش را نداشت. 

روزی، پینه دوز در ولسوالی قلعۀ ذال، گفت: «روز می گذرد. چیزی برای خوردن نداریم. زنده‌گی ما خوب نیست.»

محمد عیسی، قصاب، گفت: «پس از آمدن نیروهای دولتی امروز بازار ما نسبتاً خوب است. کمی خرید و فروش داریم.»

حبیب الله، باشندۀ قلعۀ ذال، گفت: «کمی نان پیدا می کنیم و آن را می خوریم. پس از آن صبح کار دیگر را می کنیم.»

به گفتۀ مقام‌های محلی، ساختمان ولسوالی قلعۀ ذال که کار ساخت و ساز آن ادامه داشت نیز از سوی طالبان صدمه دیده است و جنگجویان این گروه تمام اسنادها، مکتوب ها و سایلی که در داخل این ساختمان بود را آتش زده اند.

محبوب الله سعیدی، ولسوال قلعۀ ذال، گفت: «خلاف گفته های شان که گویا آنان می گویند که به اماکن عامه دست نمی زنیم، به تأسیسات عام المنفعه دست نمی زنیم، آنان خلاف گفته های خود عمل می کنند که شما امروز شاهد آن استید.»

آدم خان متین، فرماندۀ لوای ارتش در قلعۀ ذال، گفت: «از دیروز تا به اکنون ۱۷ نفر طالب کشته شده اند و تقریباً نُه نفر آنان زخمی شده اند، یک واسطۀ رنجر که دهشکه در آن بار بود آن هم از بین رفته است.» 

هم‌رسانی کنید