Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامۀ درگیری‌ها دربغلان و مسدود شدن چندین مسیر به این ولایت

سیدشریف امیری، گزارشگر طلوع‌نیوز در ولایت بغلان امروز (دوشنبه ۱۱سنبله) می‌گوید که شهر پلخمری همچنان محاصره است و راه‌های رفت و آمد به این شهر بسته استند.

امیری می‌گوید که یک شنبه شب عملیات‌های هوایی برچندین بخشی که طالبان حضور دارند انجام شدند، اما طالبان همچنان دردشت کیله‌گی، بخش‌های بند دوم و مسیر کندز تخار و تخار را بسته‌اند.

اما وزارت امور داخله می‌گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی در هر سه نقطه پلخمری طالبان را سرکوب کرده‌اند و آنان به ساحۀ سمنت خانه بغلان که از شهر پلخمری دورتر است رانده شده‌اند و از این میان ساحه دیوار معدن پاک‌سازی شده‌است.

این وزارت از کشته شدن ۲۱طالب، زخمی شدن ۱۳تن دیگر آنان و اسیر شدن هشت طالب، خبر می‌هد.

درهمین حال، مسؤولان درشفاخانۀ ولایتی بغلان می‌گویند که هشت کشته به شمول چهار غیرنظامی و ۴۰زخمی به شمول ۲۸غیر نظامی به این شفاخانه، انتقال داده شده‌اند.

خبرنگار طلوع‌نیوز می‌افزاید که شماری از باشنده‌گان این ولایت در حمایت از نیروهای امنیتی در برابر طالبان، جنگ افزار برداشته‌اند.

ادامۀ درگیری‌ها دربغلان و مسدود شدن چندین مسیر به این ولایت

وزارت امور داخله می‌گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی در هر سه نقطه پلخمری طالبان را سرکوب کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

سیدشریف امیری، گزارشگر طلوع‌نیوز در ولایت بغلان امروز (دوشنبه ۱۱سنبله) می‌گوید که شهر پلخمری همچنان محاصره است و راه‌های رفت و آمد به این شهر بسته استند.

امیری می‌گوید که یک شنبه شب عملیات‌های هوایی برچندین بخشی که طالبان حضور دارند انجام شدند، اما طالبان همچنان دردشت کیله‌گی، بخش‌های بند دوم و مسیر کندز تخار و تخار را بسته‌اند.

اما وزارت امور داخله می‌گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی در هر سه نقطه پلخمری طالبان را سرکوب کرده‌اند و آنان به ساحۀ سمنت خانه بغلان که از شهر پلخمری دورتر است رانده شده‌اند و از این میان ساحه دیوار معدن پاک‌سازی شده‌است.

این وزارت از کشته شدن ۲۱طالب، زخمی شدن ۱۳تن دیگر آنان و اسیر شدن هشت طالب، خبر می‌هد.

درهمین حال، مسؤولان درشفاخانۀ ولایتی بغلان می‌گویند که هشت کشته به شمول چهار غیرنظامی و ۴۰زخمی به شمول ۲۸غیر نظامی به این شفاخانه، انتقال داده شده‌اند.

خبرنگار طلوع‌نیوز می‌افزاید که شماری از باشنده‌گان این ولایت در حمایت از نیروهای امنیتی در برابر طالبان، جنگ افزار برداشته‌اند.

هم‌رسانی کنید