Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامۀ نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان در سه ولسوالی پکتیکا

 مقام‌های محلی و امنیتی ولایت پکتیکا می‌گویند که نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان از چهار روز به این سو در ولسوالی‌های کومل، ورممی و سرحوزه ادامه دارند.
 
به گفتۀ این مقام‌ها، این درگیری‌ها پس از آن آغاز شدند که ده‌ها شورشی طالب بر بخش‌هایی از این ولسوالی‌ها حمله کردند.
 
این مقام‌ها می‌گویند که راه‌های رفت و آمد میان این سه ولسوالی با مرکز قطع شده‌اند.
 
دگروال رحم‌الدین حیدری، فرمانده لوای دوم ارتش در پکتیکا، گفت: «به ولسوالی کومل پکتیکا از طریق هوا قطعۀ ۰۸ امنیت ملی انتقال شده است و همین گونه در کنار پولیس سرحدی سلاح هم انتقال داده شده است.»
 
نورخان، فرمانده پولیس ولسوالی سرحوزه، گفت: «منطقۀ مرزک ولسوالی پکتیکا خط نخست نبرد است. باید در این ولسوالی پاسگاه‌های نیرومند ساخته شود تا کمربند آنان بشکند.»
 
عطاالله فضلی، معاون والی پکتیکا، گفت: «طالبان بر ولسوالی ورممی پکتیکا حمله کردند و نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان ادامه دارد.»
 
از سوی دیگر شورای ولایتی پکتیکا می‌گوید که هم اکنون هر سه ولسوالی در محاصرۀ طالبان قرار دارند.
 
نعمت‌الله بابری، عضو شورای ولایتی پکتیکا، گفت: «اینجا در ولایت پکتیکا میان نیروهای دولتی هماهنگی وجود ندارد. حکومت مرکزی توجه نمی‌کند. قومندانی امنیه بی‌سرنوشت است.»
 
عبدالمبین فقیرزاده، عضو شورای ولایتی پکتیکا، گفت: «در ولایت پکتیکا زمانی که نیروی‌های دولتی شهید و زخمی می‌شوند انتقال آنان مشکل است؛ چند روز را در بر می‌گیرد. از حکومت می‌خواهیم که از سربازان خود پشتیبانی کند.»
 
شورای ولایتی پکتیکا هشدار می‌دهد که اگر نیروهای کمکی و نیروهای هوایی در این ولایت فرستاده نشود، وضعیت از این هم بدترخواهد شد.

ادامۀ نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان در سه ولسوالی پکتیکا

شورای ولایتی پکتیکا می‌گوید که وضعیت امنیتی بخش‌هایی از این ولایت بدتر خواهد شد اگر حکومت نیروهای کمکی به پکتیکا نفرستد.

Thumbnail

 مقام‌های محلی و امنیتی ولایت پکتیکا می‌گویند که نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان از چهار روز به این سو در ولسوالی‌های کومل، ورممی و سرحوزه ادامه دارند.
 
به گفتۀ این مقام‌ها، این درگیری‌ها پس از آن آغاز شدند که ده‌ها شورشی طالب بر بخش‌هایی از این ولسوالی‌ها حمله کردند.
 
این مقام‌ها می‌گویند که راه‌های رفت و آمد میان این سه ولسوالی با مرکز قطع شده‌اند.
 
دگروال رحم‌الدین حیدری، فرمانده لوای دوم ارتش در پکتیکا، گفت: «به ولسوالی کومل پکتیکا از طریق هوا قطعۀ ۰۸ امنیت ملی انتقال شده است و همین گونه در کنار پولیس سرحدی سلاح هم انتقال داده شده است.»
 
نورخان، فرمانده پولیس ولسوالی سرحوزه، گفت: «منطقۀ مرزک ولسوالی پکتیکا خط نخست نبرد است. باید در این ولسوالی پاسگاه‌های نیرومند ساخته شود تا کمربند آنان بشکند.»
 
عطاالله فضلی، معاون والی پکتیکا، گفت: «طالبان بر ولسوالی ورممی پکتیکا حمله کردند و نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان ادامه دارد.»
 
از سوی دیگر شورای ولایتی پکتیکا می‌گوید که هم اکنون هر سه ولسوالی در محاصرۀ طالبان قرار دارند.
 
نعمت‌الله بابری، عضو شورای ولایتی پکتیکا، گفت: «اینجا در ولایت پکتیکا میان نیروهای دولتی هماهنگی وجود ندارد. حکومت مرکزی توجه نمی‌کند. قومندانی امنیه بی‌سرنوشت است.»
 
عبدالمبین فقیرزاده، عضو شورای ولایتی پکتیکا، گفت: «در ولایت پکتیکا زمانی که نیروی‌های دولتی شهید و زخمی می‌شوند انتقال آنان مشکل است؛ چند روز را در بر می‌گیرد. از حکومت می‌خواهیم که از سربازان خود پشتیبانی کند.»
 
شورای ولایتی پکتیکا هشدار می‌دهد که اگر نیروهای کمکی و نیروهای هوایی در این ولایت فرستاده نشود، وضعیت از این هم بدترخواهد شد.

هم‌رسانی کنید