تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ارتش امریکا: "باران بم‎ها" بر طالبان فرود خواهد آمد

مقام های ارتش ایالات متحده در افغانستان، به طالبان هشدار می دهد که «باران بم ها»  بر آنان فرود خواهد آمد. زیرا در کنار افزایش حمله های هوایی نیروهای امریکایی، شمار حمله های  نیروهای هوایی افغانستان نیز دوبرابر شده است.

این مقام ها می افزایند که در حمله های اخیر در بخش های مرزی ولایت بدخشان با چین و تاجیکستان، پایگاه های گروه جنبش اسلامی ترکستان شرقی که در درون و بیرون از چین در کشتار مردم و نیز در حمله های طالبان در افغانستان نقش داشته اند، آماج قرار گرفته اند.

حمیزهیکر، فرمانده واحد نهم  نیروهای هوایی امریکا در این باره می گوید: «بی شک نیرومند ساختن نیروهای هوایی افغانستان بخشی از تلاش های ما در افغانستان است. طالبان هنگامی که راه کار مارا می شنود به لرزه می افتند. ما آنان را زیر فشار قرار می دهیم تا به  میدان جنگ واقعی بیایند جای که نیروهای دولتی از هر سو به آنان حمله کنند.»

این مقام امریکایی از آماج قرارگرفتن جنگجویان چینی و ازبیک در ولایت های بدخشان وجوزجان نیز خبر می دهد: «در جریان یک هفته اخیر، نیروهای هوایی ایالات متحده امریکا، پایگاه های طالبان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی به شمول مرکزهای آموزشی این گروه ها را آماج قرار دارند. با  این حمله ها  از برنامه ها و فعالیت طالبان در نزدیک مرز های چین و تاجیکستان جلوگیری می شود.»

ارتش امریکا همچنان می گوید که روند انتقال  یک هزار نیروی امریکایی  با تجهیزات و هواپیماهای شان ازعراق به افغانستان، تا کمتر از یک ماه دیگر به پایان خواهد رسید.

برندان پاین، افسر ارتش امریکا می گوید: «حکومت عراق شکست داعش را در این کشور اعلام کرده است؛ ارتش امریکا هنوزهم این گروه را در نزدیک مرزهای عراق با سوریه دنبال می کند تا این گروه دوباره به عراق نفود نکند.»

آمارهای ارتش ایالات متحده نشان می دهند که در کُل شمار حمله های هوایی نیروهای هوایی افغانستان در سال ۲۰۱۷به نزدیک به دوهزار حمله می رسید، در حالی که نیروهای امریکایی و ناتو در آن سال، بیش از سه هزار حمله انجام دادند.

ارتش امریکا: "باران بم‎ها" بر طالبان فرود خواهد آمد

همزمان با افزایش حمله های هوایی نیروهای خارجی شمار حمله های نیروهای هوایی افغانستان نیز دوبرابر شده است. ارتش ایالات متحده می گوید که نیروهای هوایی افغانستان درهر هفته به گونۀ میانگین تا به چهل حمله هوایی و نیروهای ناتو و امریکایی در هر هفته تا بیست وپنج حمله انجام می دهند.

Thumbnail

مقام های ارتش ایالات متحده در افغانستان، به طالبان هشدار می دهد که «باران بم ها»  بر آنان فرود خواهد آمد. زیرا در کنار افزایش حمله های هوایی نیروهای امریکایی، شمار حمله های  نیروهای هوایی افغانستان نیز دوبرابر شده است.

این مقام ها می افزایند که در حمله های اخیر در بخش های مرزی ولایت بدخشان با چین و تاجیکستان، پایگاه های گروه جنبش اسلامی ترکستان شرقی که در درون و بیرون از چین در کشتار مردم و نیز در حمله های طالبان در افغانستان نقش داشته اند، آماج قرار گرفته اند.

حمیزهیکر، فرمانده واحد نهم  نیروهای هوایی امریکا در این باره می گوید: «بی شک نیرومند ساختن نیروهای هوایی افغانستان بخشی از تلاش های ما در افغانستان است. طالبان هنگامی که راه کار مارا می شنود به لرزه می افتند. ما آنان را زیر فشار قرار می دهیم تا به  میدان جنگ واقعی بیایند جای که نیروهای دولتی از هر سو به آنان حمله کنند.»

این مقام امریکایی از آماج قرارگرفتن جنگجویان چینی و ازبیک در ولایت های بدخشان وجوزجان نیز خبر می دهد: «در جریان یک هفته اخیر، نیروهای هوایی ایالات متحده امریکا، پایگاه های طالبان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی به شمول مرکزهای آموزشی این گروه ها را آماج قرار دارند. با  این حمله ها  از برنامه ها و فعالیت طالبان در نزدیک مرز های چین و تاجیکستان جلوگیری می شود.»

ارتش امریکا همچنان می گوید که روند انتقال  یک هزار نیروی امریکایی  با تجهیزات و هواپیماهای شان ازعراق به افغانستان، تا کمتر از یک ماه دیگر به پایان خواهد رسید.

برندان پاین، افسر ارتش امریکا می گوید: «حکومت عراق شکست داعش را در این کشور اعلام کرده است؛ ارتش امریکا هنوزهم این گروه را در نزدیک مرزهای عراق با سوریه دنبال می کند تا این گروه دوباره به عراق نفود نکند.»

آمارهای ارتش ایالات متحده نشان می دهند که در کُل شمار حمله های هوایی نیروهای هوایی افغانستان در سال ۲۰۱۷به نزدیک به دوهزار حمله می رسید، در حالی که نیروهای امریکایی و ناتو در آن سال، بیش از سه هزار حمله انجام دادند.

هم‌رسانی کنید