تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ارگ: حکومت روند تبادلۀ زندانیان را زیر بازنگری قرار داده‌است

ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان، می‌گوید که انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید، سه عضو برجستۀ گروۀ حقانی هنوزهم در بند دولت افغانستان قرار دارند.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور در تویترش نگاشته‌است که «عدم رعایت شرایط از سوی طالبان باعث معطل شدن پروسۀ تبادله گردیده‌است.»

آقای صدیقی، هم‌چنان گفته‌است که «دولت افغانستان پروسۀ تبادله را تحت بازنگری قرار داده و در روشنایی مصالح و منافع علیای کشور اقدام خواهند کرد.»

رییس‌جمهور غنی، روز سه‌شنبۀ هفتۀ گذشته، اعلام کرد که این سه عضو برجستۀ گروۀ حقانی به‌گونۀ مشروط ازبهر تبادله با دو استاد دانشگاۀ امریکایی – افغانستان آزاد خواهند شد.

اخیرأ منابع به طلوع‌نیوز گفتند که این سه زندانی شبکۀ حقانی دوباره به زندان بگرام برگردانده شدند. به گفتۀ این منابع، این سه تن برای تبادله به قطر برده شده بودند.

اما، پیش از این طالبان گفته‌اند که تبادلۀ زندانیان بدلیل عدم تعهد امریکا صورت نگرفته‌است.

ارگ: حکومت روند تبادلۀ زندانیان را زیر بازنگری قرار داده‌است

رییس‌جمهور غنی، روز سه‌شنبۀ هفتۀ گذشته، اعلام کرد که این سه عضو برجستۀ گروۀ حقانی به‌گونۀ مشروط ازبهر تبادله با دو استاد دانشگاۀ امریکایی – افغانستان آزاد خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان، می‌گوید که انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید، سه عضو برجستۀ گروۀ حقانی هنوزهم در بند دولت افغانستان قرار دارند.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور در تویترش نگاشته‌است که «عدم رعایت شرایط از سوی طالبان باعث معطل شدن پروسۀ تبادله گردیده‌است.»

آقای صدیقی، هم‌چنان گفته‌است که «دولت افغانستان پروسۀ تبادله را تحت بازنگری قرار داده و در روشنایی مصالح و منافع علیای کشور اقدام خواهند کرد.»

رییس‌جمهور غنی، روز سه‌شنبۀ هفتۀ گذشته، اعلام کرد که این سه عضو برجستۀ گروۀ حقانی به‌گونۀ مشروط ازبهر تبادله با دو استاد دانشگاۀ امریکایی – افغانستان آزاد خواهند شد.

اخیرأ منابع به طلوع‌نیوز گفتند که این سه زندانی شبکۀ حقانی دوباره به زندان بگرام برگردانده شدند. به گفتۀ این منابع، این سه تن برای تبادله به قطر برده شده بودند.

اما، پیش از این طالبان گفته‌اند که تبادلۀ زندانیان بدلیل عدم تعهد امریکا صورت نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره